Σύνδεση σε κοινόχρηστη πρίζα

Ενσύρματη πρόσβαση στο δίκτυο δεδομένων με χρήση ιδρυματικού λογαριασμού
 • Πληροφορίες

  Αφορά: Όλοι

  Η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο του ΑΠΘ από πρίζες δικτύου, στις οποίες δεν καταχωρούνται στατικές διευθύνσεις αλλά η σύνδεση γίνεται με την χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού του χρήστη ή προσωρινού λογαριασμού επισκέπτη.

 • Προϋποθέσεις

  Για να συνδεθείτε σε κοινόχρηστη πρίζα θα πρέπει :

  1. Να έχετε ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό χρήστη
  2. Να έχει χαρακτηριστεί η πρίζα ως κοινόχρηστη
  3. Να έχετε παραμετροποιήσει κατάλληλα τη συσκευή σας
 • Οδηγίες

  Χαρακτηρισμός πρίζας δικτύου σε κοινόχρηστη

  Προκειμένου να χαρακτηριστεί και να λειτουργεί μια πρίζα δικτύου ως κοινόχρηστη θα πρέπει να αποσταλεί στο ΚΗΔ σχετικό αίτημα:

  • από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή τον Κοσμήτορα της Σχολής, εφόσον αφορά κοινόχρηστους χώρους, ή
  • από τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον αφορά το προσωπικό τους γραφείο.

  Δείτε εδώ αν μια πρίζα είναι ήδη κοινόχρηστη.

  Μέθοδοι πρόσβασης

  Για να συνδεθείτε σε κοινόχρηστες πρίζες απαιτείται η πιστοποίηση της ταυτότητάς σας (μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού). Η πιστοποίηση της ταυτότητας σας γίνεται με βάση το πρωτοκόλλο IEEE 802.1x, το οποίο πρέπει να υποστηρίζεται από τη συσκευή σας. Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους σύνδεσης:

  • είτε να ενεργοποιήσετε έλεγχο ταυτότητας στον υπολογιστή σας για σύνδεση μέσω πρίζας δικτύου σύμφωνα με τα Εγχειρίδια και ανάλογα με το λειτουργικό του υπολογιστή σας (προτεινόμενη και ασφαλέστερη μέθοδος)
  • είτε να συνδεθείτε με έλεγχο ταυτότητας μέσω ιστοσελίδας (web authentication). Σε αυτή τη μέθοδο, κατά την πρώτη προσπάθεια να επισκεφθείτε έναν ιστοχώρο ανακατευθύνεστε αυτόματα σε μια ιστοσελίδα που σας ζητά τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού. Εάν δεν έχετε εγκατεστημένη την Αρχή Πιστοποίησης HARICA, κατά την μεταφορά σας σε αυτήν την ιστοσελίδα θα εμφανιστεί προειδοποιητικό μήνυμα ασφαλείας. Σας προτείνουμε να την έχετε εγκαταστήσει προηγουμένως.
 • Χρονική Ισχύς

  Η υπηρεσία είναι ενεργή όσο είναι ενεργός ο ιδρυματικός λογαριασμός.

 • Κανονισμός

  Συνήθως, ως κοινόχρηστες χαρακτηρίζονται οι πρίζες που βρίσκονται σε:

  1. αίθουσες διδασκαλίας
  2. αίθουσες συνεδριάσεων
  3. αναγνωστήρια βιβλιοθηκών
  4. εργαστήρια υπολογιστών

  Ανά πάσα στιγμή σε μία κοινόχρηστη πρίζα μπορεί να συνδεθεί μόνο ένα μηχάνημα, με χρήση της πιστοποίησης ταυτότητας ενός χρήστη. Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη σύνδεση πολλών υπολογιστών (με χρήση Hub, Switch ή Access Point).

  Οι όροι χρήσης της υπηρεσίας εμπίμπτουν στον Κανονισμό Λειτουργίας του δικτύου δεδομένων ΑΠΘ.

 • Άλλες Πληροφορίες

  Ενσύρματη πρόσβαση στο δίκτυο χρησιμοποιώντας κοινόχρηστες πρίζες, παρέχεται και σε επισκέπτες άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων μέσω της υποδομής eduroam. Οι επισκέπτες μπορούν αν συνδέονται με τα στοιχεία του λογαριασμού που χρησιμοποιούν όταν συνδέονται στο ασύρματο δίκτυο eduroam.

  Το περιβάλλον στο οποίο πρέπει ο χρήστης να δώσει τα στοιχεία του ιδρυματικού του λογαριασμού είναι στην ιστοσελίδα https://connect.auth.gr/wired

 • Συχνές Ερωτήσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο