Μεταφορά τηλεφωνικής σύνδεσης

Στην περίπτωση μετακίνησης σε νέο χώρο εργασίας
 • Πληροφορίες

  Μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά της τηλεφωνικής σας σύνδεσης από το χώρο που βρίσκεστε τώρα, στο νέο χώρο που έχετε ήδη μεταφερθεί ή πρόκειται να μεταφερθείτε υπηρεσιακά.

 • Προϋποθέσεις

  Το εάν μια τηλεφωνική σύνδεση ανατίθεται σε πρόσωπο ή σε υπηρεσιακή/ακαδημαϊκή μονάδα διατυπώνεται στον κανονισμό της υπηρεσίας τηλεφωνικής σύνδεσης.  Στον κανονισμό που ακολουθεί περιγράφεται πώς η ανάθεση της τηλεφωνικής σύνδεσης καθορίζει εάν η αίτηση θα υποβληθεί από εσάς ή τον προϊστάμενο της ακαδημαϊκής σας μονάδας.

  Διαθεσιμότητα πρίζας

  Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ήδη πρίζα στο χώρο που επιθυμείτε, η αίτησή σας θα διεκπεραιωθεί όταν εγκατασταθεί από το ΚΗΔ η απαραίτητη πρίζα. (Για την εγκατάσταση της πρίζας, δεν απαιτείται να υποβάλλετε ξεχωριστή αίτηση.)

 • Οδηγίες

  Στην on-line υποβολή αίτησης, όταν το αίτημα αφορά τον αιτούντα, επιλέγεται το πεδίο “Προσωπική”. Διαφορετικά και ανάλογα με την περίπτωση, επιλέγεται το πεδίο  “Για υπάλληλο μόνιμο ή ΙΔΑΧ” ή “Για υπάλληλο ορισμένου χρόνου ή κοινόχρηστο χώρο εργασίας”.

 • Κανονισμός

  • Οι τηλεφωνικές συνδέσεις που έχουν ανατεθεί προσωπικά σε χρήστες θα μεταφέρονται κατόπιν αίτησης του χρήστη.
  • Οι τηλεφωνικές συνδέσεις που έχουν ανατεθεί σε θέσεις ευθύνης δεν μεταφέρονται.
  • Οι τηλεφωνικές συνδέσεις και οι αριθμοί που έχουν ανατεθεί σε μονάδες, δεν θα μεταφέρονται σε περίπτωση μετακίνησης του αντίστοιχου χρήστη σε άλλη μονάδα. Οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές τις συνδέσεις θα γίνεται με αίτημα του προϊσταμένου της μονάδας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο