Σύστημα αδειών και παρουσίας προσωπικού

Υπηρεσία διαχείρισης θεμάτων προσωπικού
 • Πληροφορίες

  Αφορά: Προσωπικό

  Σύνδεσμοι Υπηρεσίας: hrm.auth

  Το ηλεκτρονικό σύστημα απλοποιεί τις διαδικασίες και τη διαχείριση θεμάτων του προσωπικού. Τα μέλη του προσωπικού του ΑΠΘ μπορούν να:

  • αιτηθούν τις προβλεπόμενες άδειες ηλεκτρονικά, χωρίς έντυπο αίτημα στο Πρωτόκολλο
  • επιβεβαιώσουν την έγκρισή τους από τον Προϊστάμενο της Μονάδας τους
  • παρακολουθήσουν το υπόλοιπο αδειών τους στη διάρκεια του έτους
  • δηλώνουν καθημερινά την παρουσία τους στην υπηρεσία
  • επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της καρτέλας τους, όπως τα συντηρεί η Διεύθυνση Προσωπικού

  Αντίστοιχα οι προϊστάμενοι, εκτός από τη διαχείριση των προσωπικών τους αδειών και παρουσιών, μπορούν να επιβλέπουν και να εγκρίνουν:

  • τα αιτήματα αδειών και
  • την καταγραφή παρουσιών των υφισταμένων τους.

  Το σύστημα ενημερώνεται δυναμικά από την Πανεπιστημιακή Υπηρεσία Καταλόγου (ΠΥΚΑ) για τις αλλαγές σε μέλη και προϊσταμένους των Μονάδων του ΑΠΘ, όπως τις συντηρεί η Διεύθυνση Προσωπικού.

 • Προϋποθέσεις

  Η είσοδος επιτρέπεται στο μόνιμο προσωπικό του ΑΠΘ.

  Η υπηρεσία αφορά τις εξής ιδιότητες του προσωπικού:

  • Διοικητικό προσωπικό, Αποσπασμένοι στο ΑΠΘ: αιτήσεις αδειών και δηλώσεις παρουσίας
  • ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, Επιστημονικοί Συνεργάτες, Δάσκαλοι Γλώσσας: αιτήσεις αδειών
  • Μέλη ΔΕΠ Πρόεδροι Τμημάτων και επιβλέποντες Μονάδων: έγκριση και επίβλεψη αδειών και παρουσίας υφισταμένων
 • Οδηγίες

  Οι οδηγοί χρήσης είναι διαθέσιμοι εντός του συστήματος, μετά από είσοδο με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας:

 • Αντιμετώπιση Προβλημάτων

  Αν ανήκετε στο μόνιμο προσωπικό του ΑΠΘ και αντιμετωπίζετε πρόβλημα, ενημερώστε τη Διεύθυνση Προσωπικού και το ΚΗΔ με email στη διεύθυνση hrm@auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο