Όλα τα εγχειρίδια

  • Επιστημονικές εφαρμογές

Υποστήριξη Επιστημονικών Εφαρμογών

Γενικές Πληροφορίες για το Login Node της Ιδρυματικής συστοιχίας (UI)

Υποβολή εργασιών στην Υπολογιστική Συστοιχία του ΑΠΘ

Σύνδεση σε VNC server

Υποβολή εργασιών MATLAB στην Υπολογιστική Συστοιχία του ΑΠΘ

Υπολογιστικές υπηρεσίες

Εισαγωγή ψηφιακού πιστοποιητικού σε browser

Μεταφορά αρχείων από και προς τον server

Σύνδεση σε server υπολογιστικής υπηρεσίας

Aπόκτηση λογαριασμού σε User Interface

Ανανέωση ψηφιακού πιστοποιητικού

Απόκτηση ψηφιακού πιστοποιητικού

Εγγραφή στο South Eastern European Virtual Organization

Οδηγίες εγγραφής στο Grid

Ολοκλήρωση διαδικασίας εγγραφής στις υπηρεσίες του Grid
  • Υπηρεσίες e-University

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών

Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού

Δήλωση εγγραφής εξαμήνου

Εγχειρίδιο m.auth.gr φοιτητών

Εγχειρίδιο sis.auth.gr φοιτητών

Υπηρεσία ηλεκτρονικής γραμματείας προσωπικού

Εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών αιτήσεων φοιτητών

Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων

Υποβολή αιτημάτων προς το Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης ΑΠΘ

Aποστολή αιτήματος στη Μονάδα μου

Επεξεργασία εισερχόμενου αιτήματος στη Μονάδα μου

Αποστολή εγγράφου σε άλλη Μονάδα

Αναζήτηση εκκρεμών εργασιών

Προβολή ιστοχώρου

Διαχείριση μελών

Μεταφόρτωση νέου εγγράφου

Επεξεργασία εγγράφου

Διαχείριση φακέλων και εγγράφων

Κοινοποίηση εγγράφου

Πρωτοκόλληση

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας διδασκόντων

Εγχειρίδιο νέου sis.auth.gr διδασκόντων

Ρύθμιση υπολογιστή για νέο sis.auth.gr

Εγχειρίδιο m.auth.gr διδασκόντων
  • Λογισμικό

Oracle Academy

Οδηγίες εγγραφής

Microsoft Imagine (πρώην DreamSpark)

Παραγγελία λογισμικού

Microsoft OVS - ES

Μεταφορά λογαριασμού και αρχείων Windows

Οδηγίες Εγκατάστασης

ANSYS

Οδηγίες Εγκατάστασης

ANSYS Electromagnetics (HFSS)

Ρυθμίσεις νέου license server

ArcGIS

Οδηγίες Εγκατάστασης

Ρυθμίσεις νέου license server

Aspen

Οδηγίες Εγκατάστασης

Ρυθμίσεις νέου license server

eCognition

Οδηγίες Εγκατάστασης

ENVI

Οδηγίες Εγκατάστασης

Ρυθμίσεις νέου license server

IDL

Οδηγίες Εγκατάστασης

Image-Pro Plus

Οδηγίες Εγκατάστασης

Ρυθμίσεις νέου license server

Mathematica

Οδηγίες Εγκατάστασης

MATLAB

Οδηγίες Εγκατάστασης

Ρυθμίσεις νέου license server

Υποβολή εργασιών MATLAB στην Υπολογιστική Συστοιχία του ΑΠΘ

Origin

Οδηγίες Εγκατάστασης

SPSS Statistics

Οδηγίες Εγκατάστασης
  • Yπηρεσίες υποδομής

Υποδομή πιστοποίησης και εξουσιοδότησης (AAI)

Σύνδεση εφαρμογής (Service Provider - SP) στην Υποδομή AAI

Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Windows (RD)

Εικονικές μηχανές (virtual machines)

Σύνδεση σε εικονική μηχανή

Εγκατάσταση λειτουργικού σύστηματος

Ρύθμιση δικτύου εικονικής μηχανής

Στιγμιότυπα (Snapshots)

Ενεργοποίηση απομακρυσμένης πρόσβασης

Ρυθμίσεις Hardware

Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού (PKI)

Εγκατάσταση Πιστοποίησης ΑΠΘ

Υπηρεσίες καταλόγου (LDAP)

Ρύθμιση αναζήτησης διευθύνσεων email μελών ΑΠΘ
  • Υπηρεσίες cloud

Microsoft Office365 Education

Εγκατάσταση Office365

Δημιουργία συνεδρίας με Skype for Business

Διαχείριση συνεδρίας με Skype for Business

Εγχειρίδιο συμμετέχοντα σε συνεδρία με Skype for business

Google Apps for Education

Ρύθμιση αποστολής με άλλη ταυτότητα

Αποθηκευτικός χώρος ομάδων

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο FTP

Προσωπικός αποθηκευτικός χώρος myfiles

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο FTP

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο Samba

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο WebDAV
  • Τηλεφωνία

Τηλεφωνική σύνδεση

ISDN Συσκευές

IP Συσκευές

Γενικές ψηφιακές λειτουργίες

Ταχυδρομείο Φωνής Voice Mail

Τηλεφωνία VoIP

Ρύθμιση συσκευής

Προσωπικός κωδικός χρέωσης τηλεφωνίας

Χρήση κωδικού χρέωσης τηλεφωνίας
  • Πρόσβαση στο δίκτυο

Πρόσβαση εικονικού δικτύου (VPN)

Ρύθμιση σύνδεσης με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης

Ρύθμιση σύνδεσης με χρήση προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού

Έλεγχος σύνδεσης

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ασύρματη πρόσβαση

Σύνδεση σε κοινόχρηστη πρίζα

Ρύθμιση σύνδεσης

Έλεγχος σύνδεσης

Σύνδεση σε πρίζα δικτύου

Ρύθμιση σύνδεσης

Έλεγχος σύνδεσης

Αντιμετώπιση προβλημάτων
  • Ασφάλεια

Προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό ΑΠΘ

Ρύθμιση συσκευής για χρήση της Ακαδημαϊκής ταυτότητας

Έλεγχος του πιστοποιητικού στην ακαδημαϊκή ταυτότητα

Διαμόρφωση εμφάνισης Ψηφιακής υπογραφής σε πιστοποιητικά που χορηγούν οι Γραμματείες Τμημάτων

Διαμόρφωση εμφάνισης Ψηφιακής υπογραφής στον Adobe Reader

Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε έγγραφα

Έλεγχος ψηφιακά υπογεγραμμένου εγγράφου τύπου pdf

Έκδοση νέου προσωπικού πιστοποιητικού

Έλεγχος χώρου αποθήκευσης προσωπικού πιστοποιητικού

Μεταφορά προσωπικού πιστοποιητικου

Εισαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού σε λειτουργικό

Εισαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού σε πλοηγό

Εισαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού σε mail client

Εξαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού από λειτουργικό

Εξαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού από πλοηγό

Ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων

Κρυπτογράφηση μηνυμάτων

Ψηφιακή υπογραφή κώδικα

Αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας (CERT)

Αφαίρεση κακόβουλου λογισμικού από Η/Υ

Ψηφιακά πιστοποιητικά εξυπηρετητών ΑΠΘ

Απόκτηση ψηφιακών πιστοποιητικών

Ενεργοποίηση επικοινωνίας SSL
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οδηγίες Διαχείρισης

Το email μου

Εγκατάσταση ροής επικαιρότητας μέσω RSS

Διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω webmail

Αυτοματοποιημένη ρύθμιση λογαριασμού email

Διαγραφή μηνυμάτων

Προώθηση μηνυμάτων σε άλλη διεύθυνση

Πλήρεις Κεφαλίδες

Αρχειοθέτηση μηνυμάτων

Ρύθμιση αποστολής με άλλη ταυτότητα

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων

Κοινόχρηστη θυρίδα ενημέρωσης

Μετάβαση από POP3 σε IMAP

Μηχανισμός Διαχωρισμού Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων (Anti-Spam)

Ρύθμιση αναζήτησης διευθύνσεων email μελών ΑΠΘ

Ρύθμιση ημερολογίου

Ψευδοδιευθύνσεις (email aliases)

Ρύθμιση αποστολής με άλλη ταυτότητα
  • Ιστοχώροι

Φιλοξενία Ιστοχώρων Μονάδων

Δημιουργία παρόχου υπηρεσιών (SP)

Αλλαγή Στοιχείων Πρόσβασης

Αντίγραφα Ασφαλείας

Εγκατάσταση Εφαρμογής

Πως ανεβάζουμε υλικό ιστοσελίδων

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο FTP

Δυναμικές ιστοσελίδες (webpages)

Αλλαγή Στοιχείων Πρόσβασης

Αντίγραφα Ασφαλείας

Εγκατάσταση Εφαρμογής

Πως ανεβάζουμε υλικό ιστοσελίδων

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο FTP

Υπηρεσίες ενδιαμέσου (proxy)

Ρύθμιση Proxy Server

Ο ιστοχώρος μου

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο FTP

Προσωπικές ιστοσελίδες

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο Samba

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο WebDAV