Υπηρεσίες users.auth.gr και myfiles.auth.gr υπό κατάργηση

Οι παρακάτω δύο παλαιές υπηρεσίες του ΚΗΔ από την 1η Μαϊου 2024 θα απενεργοποιηθούν για όλους τους χρήστες του ΑΠΘ. Αν έχετε αρχεία σε αυτές, παρακαλούμε να τα μεταφέρετε εγκαίρως προς τις ασφαλείς υπηρεσίες που το ΚΗΔ προσφέρει προς αντικατάσταση ή να τα παραλάβετε σε δικό σας αποθηκευτικό χώρο.

 1. https://users.auth.gr/ (προσωπικές στατικές ιστοσελίδες, αποσύρεται)
 2. https://myfiles.auth.gr/  (προσωπικός αποθηκευτικός χώρος, αποσύρεται)

Υπηρεσίες ΚΗΔ σε αντικατάσταση των παραπάνω που αποσύρονται
Οι λειτουργίες των παραπάνω υπηρεσιών μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις παρακάτω ασφαλείς υπηρεσίες του ΚΗΔ, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Για τον προσωπικό ιστοχώρο σας στην υπηρεσία users.auth.gr δείτε τις παρακάτω εναλλακτικές:

 1. Φιλοξενία δυναμικών ιστοσελίδων χρηστών (https: //<username>.webpages.auth.gr). Μπορείτε να μεταφέρετε εδώ τυχόν στατική ιστοσελίδα που έχετε κατασκευάσει στην υπηρεσία users.auth.gr. .
 2. Φιλοξενία προσωπικού ιστοχώρου στην υπηρεσία people.auth.gr. Εύκολη δημιουργία ιστοχώρου χωρίς τεχνικές γνώσεις με επιλογή για δίγλωσσο περιεχόμενο (ελληνικά, αγγλικά). Παρέχεται στο προσωπικό του ΑΠΘ με σκοπό να έχουν την προσωποποιημένη παρουσία τους στο διαδίκτυο. Η διεύθυνση του ιστοχώρου θα είναι στη μορφή https: //people.auth.gr/<username>.

  Κατόπιν αιτήματος μπορεί να ρυθμιστεί ανακατεύθυνση (redirect) από την παλιά διεύθυνση (users.auth.gr) στη νέα (webpages.auth.gr/people.auth.gr).

– Για την αντικατάσταση της υπηρεσίας myfiles.auth.gr και τη χρήση online αποθηκευτικού χώρου δείτε τις παρακάτω επιλογές:

 1.     Online αποθηκευτικός χώρος για προσωπική χρήση ως Windows Network Drive για χρήση εντός ΑΠΘ ή μέσω VPN
 2.     Online αποθηκευτικός χώρος για κοινή χρήση από μια κλειστή ομάδα χρηστών ως Windows Network Drive για χρήση εντός ΑΠΘ ή μέσω VPN
 3.     mycloud.auth.gr για συνεργατική διαχείριση αρχείων μέσω browser ή cloud drive (διαθέσιμo μόνο στο προσωπικό του Ιδρύματος)
 4.     Υπηρεσίες Cloud της Microsoft για εκπαιδευτικά ιδρύματα για συνεργατικές υπηρεσίες Microsoft
 5.     Υπηρεσίες Cloud της Google για εκπαιδευτικά ιδρύματα για συνεργατικές υπηρεσίες Google
 6.     Υπηρεσίες διαμοιρασμού μεγάλων αρχείων GEANT (https://filesender.geant.org) για το διαμοιρασμό μεγάλων αρχείων (έως 2 PB).

Για να πραγματοποιήσετε τη μεταφορά των αρχείων στις νέες υπηρεσίες, μπορείτε να δείτε τις οδηγίες και τα εγχειρίδια χρήσης των υπηρεσιών από τις σχετικές ιστοσελίδες.

Οι παλαιές υπηρεσίες θεωρούνται παρωχημένες και καταργούνται επειδή βασίζονται σε παλαιότερα λογισμικά για τα οποία θα πάψουν να διατίθενται ενημερώσεις ασφάλειας από την 1η Μαΐου 2024. Ως εκ τούτου, μετά την 1η Μαΐου δε θα θεωρούνται ασφαλείς και θα πρέπει να αντικατασταθούν εγκαίρως, βάσει του πιστοποιημένου Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων  (βλ. πιστοποιητικό ΚΗΔ ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013).

Αρχεία στις παλαιές υπηρεσίες που δε θα μεταφερθούν στις νέες υπηρεσίες ή δε θα παραληφθούν από τον κάτοχό τους έως την 1η Μαΐου 2024, θα μπορείτε να τα παραλάβετε από το ΚΗΔ με αίτημα προς το support@auth.gr μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 31/8/2024, αλλιώς μετά θα διαγραφούν οριστικά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο