• Πληροφορίες

  Αφορά: Όλοι

  Οι επισκέπτες στο ΑΠΘ έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν λογαριασμό επισκέπτη GuestPass με ημερήσια ισχύ για να συνδέονται στο ασύρματο το δίκτυο του πανεπιστημίου. Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο AUTh open

  Για τις περιπτώσεις διοργάνωσης εκδηλώσεων-συνεδρίων με διάρκεια που ξεπερνά την μια ημέρα παρέχεται η δυνατότητα παροχής λογαριασμών επισκεπτών με διάρκεια ισχύος περισσότερο από μια ημέρα.

  Δεν υπάρχει ανάγκη κατοχής λογαριασμού επισκέπτη GuestPass για πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο του πανεπιστημίου για όσους είναι μέλη ακαδημαϊκών / ερευνητικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην υποδομή eduroam. Τα μέλη αυτά μπορούν να συνδέονται στο ασύρματο δίκτυο eduroam σύμφωνα με τις οδηγίες του ιδρύματος από το οποίο έρχονται.

  Για πρόσβαση επισκεπτών σε νησίδες υπολογιστές Κεντρικής Διαχείρισης δείτε την ιστοσελίδα Nησίδες υπολογιστών και υποβάλετε την σχετική αίτηση.

 • Προϋποθέσεις

  Για την απόκτηση λογαριασμού GuestPass με ημερήσια ισχύ αρκεί να έχετε στην κατοχή σας κινητό τηλέφωνο.

  Για την απόκτηση λογαριασμού επισκέπτη με ισχύ όση και η διάρκεια μιας εκδήλωσης-συνεδρίου θα πρέπει ο διοργανωτής να έχει φροντίσει να αποκτήσει και να διανέμει στους συμμετέχοντες τους λογαριασμούς.

  Σε κάθε περίπτωση, για τους χώρους που υπάρχει ασύρματη κάλυψη, συμβουλευθείτε τον χάρτη.

 • Οδηγίες

  Σύνδεση στο AUTh open

  Μόλις συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο με όνομα AUTh open από την κινητή σας συσκευή, θα κατευθυνθείτε αυτόματα σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον με ειδικές οδηγίες. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να λάβετε στο κινητό σας τηλέφωνο τα στοιχεία του λογαριασμού σας GuestPass με ημερήσια ισχύ.

  Διοργάνωση εκδηλώσεων-συνεδρίων

  Σε περιπτώσεις διοργάνωσης συνεδρίων ή εκδηλώσεων, μπορεί ο διοργανωτής να διαθέσει λογαριασμούς στους επισκέπτες. Αυτό προϋποθέτει ότι:

  1. συμφωνεί με τον κανονισμό χρήσης της υπηρεσίας
  2. θα υποβάλει την online αίτηση που βρίσκεται στο δεξί μενού αυτής της σελίδας. Εφόσον εξυπηρετηθεί η αίτηση, οι λογαριασμοί πρόσβασης των επισκεπτών αποστέλλονται στον αιτούντα-διοργανωτή.

  Οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο ασύρματο δίκτυο eduroam σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε στα εγχειρίδια της σχετικής ιστοσελίδας

 • Χρονική Ισχύς

  Αν παραλάβετε λογαριασμό επισκέπτη GuestPass τότε αυτός έχει διάρκεια ισχύος μια ημέρα ενώ αν τον παραλάβετε από διοργανωτή συνεδρίου τότε αυτός έχει τη διάρκεια ισχύος που ορίζει ο διοργανωτής.

 • Κανονισμός

  Η χρήση των Λογαριασμών Επισκεπτών πρέπει να είναι σε συμφωνία με τη Δικτυακή Πολιτική του ΑΠΘ.

  Η πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο AUTh οpen πρoϋποθέτει ότι:

  Α) ο χρήστης αποδέχεται  το κόστος SMS κατά το αίτημα της υπηρεσίας (χρέωση COSMOTE, WIND,VODAFONE: 0,09 ευρώ, CYTA: 0,1138 ευρώ, πλέον ΦΠΑ). Το κόστος αυτό ορίζεται από τον Πάροχο Δικτύου “Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο ΑΕ-GUNET“.
  Β) θα διατηρηθεί για ένα έτος αρχείο με τα στοιχεία του (Αριθμός κινητού τηλεφώνου).

  Στην περίπτωση διοργάνωσης εκδηλώσεων-συνεδρίων ο διοργανωτής που διανέμει τους λογαριασμούς επισκεπτών θα πρέπει να δημιουργήσει και να διατηρήσει για ένα έτος αρχείο με τα στοιχεία (Ονοματεπώνυμο-αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου) των προσώπων που θα παραλάβουν-χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία των λογαριασμών.

 • Στατιστικά

  Μηνιαία στατιστικά πλήθους αιτήσεων απόδοσης προσωρινών λογαριασμών

  Έτος 2022

  Έτος 2021

  Έτος 2020

  Έτος 2019

  Έτος 2018

  Έτος 2017

  Έτος 2016

  Έτος 2015

  Έτος 2014

Μετάβαση στο περιεχόμενο