Μητρώο Υπολογιστών (DNS)

Διαχείριση ονομάτων DNS και διευθύνσεων IPv4, IPv6
 • Πληροφορίες

  Σύνδεσμοι Υπηρεσίας: ip.auth

  Η υπηρεσία Μητρώου υπολογιστών DNS αποτελεί την υπηρεσία διαχείρισης ονομάτων (Domain Names) και διευθύνσεων IP των υπολογιστικών συστημάτων του ΑΠΘ. Πέρα από την υποστήριξη όλων των θεμάτων DNS για τα συστήματα υποδομής, πρoσφέρει στους χρήστες/διαχειριστές τη δυνατότητα να αποδώσουν διευθύνσεις IP και Domain Names στα μηχανήματα που διαχειρίζονται εντός του ΑΠΘ, καθώς και να δημιουργήσουν ψευδοδιευθύνσεις (CNAMEs).

 • Οδηγίες

  Καταχώρηση δικτυακής διευθύνσης υπολογιστή

  Για να αιτηθείτε διεύθυνση δικτύου (ΙΡ, FQDN) για κάποιον υπολογιστή σας συνδεθείτε στο περιβάλλον ip.auth.gr κι επιλέξτε το σύνδεσμο “Μέσω ιστοσελίδων”. Στο ίδιο περιβάλλον μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εγγραφές που έχετε καταχωρήσει και να ελέγξετε την κατάστασή τους. Όσοι υπολογιστές έχουν πρόσβαση στο δίκτυο θα πρέπει να έχουν καταχωρημένα δικτυακά στοιχεία.

  Δημιουργία CNAME

  Για την απόδοση ψευδοδιεύθυνσης (alias ή CNAME) σε κάποιον Η/Υ, θα πρέπει ο εν λόγω υπολογιστής να έχει ήδη πλήρη καταχωρημένα δικτυακά στοιχεία και να υποβάλετε την online αίτηση για δημιουργία CNAME που βρίσκεται στο δεξί μενού αυτής της σελίδας. Με την εξυπηρέτηση του αιτήματος, ενημερώνεται -ταυτόχρονα με τον αιτούντα- και ο διοικητικά υπεύθυνος της δικτυακής διεύθυνσης υπολογιστή.

  Καταχώρηση mail/list server

  Σε περίπτωση που διαχειρίζεστε υπολογιστικό σύστημα εντός του πανεπιστημίου που επιθυμείτε να έχει ρόλο mail/list server, θα πρέπει να κάνετε αίτηση ώστε να καταχωρηθεί η αντίστοιχη εγγραφή στο DNS (MX record) συμπληρώνοντας την αίτηση καταχώρησης mail/list server που βρίσκεται στο δεξί μενού αυτής της σελίδας.

  Στην ειδική περίπτωση που κάποιος αιτείται όνομα που περιέχει τις λέξεις www, ftp, mail, news, και άλλα επίσημα καταχωρημένα ψευδο-ονόματα υποβάλεται ενυπόγραφη αίτηση από τον προϊστάμενο της Ακαδημαϊκής ή Διοικητικής Μονάδας (πχ. Πρόεδρο Τμήματος) ή τον διευθυντή του εργαστηρίου (εάν πρόκειται για εργαστήριο).

 • Κανονισμός

  Οι όροι χρήσης της υπηρεσίας εμπίπτουν στον Κανονισμό Λειτουργίας του δικτύου δεδομένων ΑΠΘ.

  Για τις καταχωρημένες δικτυακές διευθύνσεις (IP, FQDN) ισχύει επιμέρους κανονισμός που περιγράφεται σε αυτή τη σελίδα.

 • Άλλες Πληροφορίες

  Τμήματα/Υπηρεσίες με τοπική διαχείριση DNS

  Εάν ανήκετε σε ένα από τα παρακάτω Τμήματα, για να υποβάλετε αίτηση για δημιουργία CNAME ή καταχώρηση mail/list server πρέπει να απευθυνθείτε στους αντίστοιχους διαχειριστές DNS.

   

  Τμήμα Domain Διαχειριστής DNS Τηλ. Fax
  Φυσικής, Τομέας Αστρονομίας astro.auth.gr Ι. Σειραδάκης 2310 998173
  Επιτροπή Ερευνών rc.auth.gr Θ. Παπαδόπουλος 2310994031
  Ηλεκτρ. Μηχανικών ee.auth.gr, eng.auth.gr Γ. Μαμαλάκης 2310996310
  Ιατρικής med.auth.gr Αν.Καθ.κ. Κ.Παπάς, K. Λάζου 2310999273
  Φυσικής physics.auth.gr Τρ. Χ”Αντωνίου 2310 998223

   

Μετάβαση στο περιεχόμενο