Υπηρεσία αναφοράς επειγόντων περιστατικών ΑΠΘ

Άμεση κοινοποίηση θέσης συμβάντος στην Υπηρεσία Φύλαξης του ΑΠΘ
 • Πληροφορίες

  Αφορά: Όλοι

  Σκοπός της υπηρεσίας είναι να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας να μπορούν να κοινοποιήσουν άμεσα στην Υπηρεσία Φύλαξης ένα έκτακτο περιστατικό (παράνομης δραστηριότητας, περιστατικό υγείας, καταστροφή σε υλικοτεχνικές υποδομές του Ιδρύματος)  εντός του χώρου της πανεπιστημιούπολης. Η υπηρεσία δεν υποκαθιστά την επικοινωνία με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική) που λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως ή τον Ευρωπαϊκό αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης «112». Λειτουργεί συμπληρωματικά με τις υπηρεσίες αυτές ώστε η Υπηρεσία Φύλαξης του ΑΠΘ που λειτουργεί επίσης επί 24ώρου βάσεως στο Κτίριο Διοίκησης να λάβει άμεσα γνώση και να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες.

  Η εφαρμογή αξιοποιεί υφιστάμενες υποδομές  Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών του ΑΠΘ με χρήση των δυνατοτήτων προσδιορισμού θέσης GPS των φορητών συσκευών (tablets ή κινητά τηλέφωνα) σε εξωτερικούς χώρους, και την τεχνολογία Wi-Fi fingerprinting για τον προσδιορισμό της θέσης του συμβάντος σε εσωτερικούς χώρους. 

  Στην πρώτη φάση το mobile app που υποστηρίζει την υπηρεσία είναι διαθέσιμο για χρήστες φορητών συσκευών Android. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή CampusSafety από εδώ.

  Για την αποφυγή τυχόν κατάχρησης της υπηρεσίας, η εφαρμογή απαιτεί την πιστοποίηση του χρήστη μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού. Η χρήση της υπηρεσίας είναι απόλυτα προαιρετική, ενώ το ΑΠΘ συλλέγει μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού της υπηρεσίας.

  Η υπηρεσία υλοποιήθηκε με τη φροντίδα του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ, σε συνεργασία με εξωτερικό ανάδοχο με ερευνητική εμπειρία σε θέματα γεωχωρικών δεδομένων και αξιοποιώντας την υπάρχουσα γεωχωρική υποδομή του ΑΠΘ (GIS σύστημα του ΑΠΘ).

 • Προϋποθέσεις

  Η υπηρεσία μπορεί να αξιοποιηθεί από όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που διαθέτουν ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό και είναι κάτοχοι φορητής συσκευής Android

 • Κανονισμός

  Η υπηρεσία CampusSafety διέπεται από συγκεκριμένους όρους χρήσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο