Νέα ανακοίνωση του ΚΛΔΔ για το πρόβλημα του 2000.

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου Δεδομένων, μετά από τις οργανωμένες προσπάθειες σύσσωμου του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού του καθόλη τη διάρκεια του έτους 1999, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ότι:

Το Δίκτυο Δεδομένων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δεν αντιμετώπισε καμία απολύτως δυσλειτουργία η οποία να σχετίζεται με το πρόβλημα του Έτους 2000 και συνεχίζει σήμερα να παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του.

Με παρόμοιο αίσθημα ευθύνης το Κέντρο θα συνεχίσει τις προσπάθειες του για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των δικτυακών υπηρεσιών που παρέχει σε όλους τους χρήστες του Δικτύου του και θα βρίσκεται πάντα στη διάθεση τους για κάθε πληροφορία ή διευκρίνηση.

 

Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου Δεδομένων
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιανουάριος 2000