Μεταφορά υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμ. Ιατρικής

Τύπος Ενημέρωσης 

Η παρακάτω ανακοίνωση αφορά τα μέλη του τμήματος Ιατρικής που διαθέτουν email με κατάληξη @med.auth.gr

----

Σας ενημερώνουμε πως κατόπιν της επισυναπτόμενης απόφασης 4744/9-3-2017 του τμήματος Ιατρικής, η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διευθύνσεων με κατάληξη @med.auth.gr μεταφέρεται στην κεντρική υπηρεσία email του ΑΠΘ.

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε αυτό το μήνυμα μέχρι το τέλος καθώς περιέχει τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνετε για να παραμείνει ενεργή η διεύθυνσή σας με κατάληξη @med.auth.gr.

Για να διατηρηθεί η διεύθυνσή σας θα πρέπει να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ενέργειες των οποίων τα απαραίτητα βήματα περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

    Α. Συγχώνευση με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό
    Β. Προώθηση σε άλλο email σας εκτός του ιδρυματικού λογαριασμού
    Γ. Καταχώρηση ως κοινόχρηστο email

Οι λογαριασμοί του παλαιού server της Ιατρικής για τους οποίους δεν θα γίνει καμία προαναφερόμενη ενέργεια θα πάψουν λειτουργούν από 1/10/2019.

Αφού πραγματοποιήσετε τις απαραίτητες ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω αναλυτικότερα, συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το email σας με κατάληξη @med.auth.gr, χωρίς αλλαγές όπως και πριν, μέχρι να σας ειδοποιήσουμε με νέο email για την ολοκλήρωση των ενεργειών του ΚΗΔ, δίνοντας και απαραίτητες σύντομες οδηγίες χρήσης για τη νέα κατάσταση.

 

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:


Α. Συγχώνευση με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό
Για την επιλογή αυτή, εφόσον διαθέτετε ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό στο ΑΠΘ, παρακαλούμε να ακολουθήσετε τον προσωποποιημένο σύνδεσμο που έχετε λάβει μέσω email, ακόμα και αν τα μηνύματα του email με κατάληξη @med.auth.gr προωθούνται ήδη στην ιδρυματική θυρίδα. Η είσοδος γίνεται με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού (username, password). Το ΚΗΔ στη συνέχεια θα φροντίσει για τη μεταφορά τυχόν μηνυμάτων σας από τον "παλαιό" mail server του τμήματος Ιατρικής σε υποφακέλους μέσα στην ιδρυματική θυρίδα email και θα σας ενημερώσει σχετικά. Η διεύθυνση με κατάληξη @med.auth.gr θα παραμείνει ενεργή και θα μπορείτε να την χρησιμοποιείτε κανονικά πλέον από την ιδρυματική θυρίδα όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά. Συνολικά, οι διευθύνσεις email που θα διαθέτετε θα είναι οι παρακάτω:

  1.     meduser@med.auth.gr
  2.     ιδρυματικόUsername@auth.gr
  3.     ιδρυματικόUsername@med.auth.gr (νέα διεύθυνση που προκύπτει μετά τη μεταφορά της υπηρεσίας email του τμήματος Ιατρικής στην κεντρική υπηρεσία email του ΑΠΘ)
    και τα μηνύματά τους θα καταλήγουν στη θυρίδα του ιδρυματικού σας λογαριασμού.

Αν δεν έχετε ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό για την απόκτηση ή ανανέωση του δείτε τις οδηγίες στην ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/Services/account.

Πληροφορίες για τη θυρίδα του ιδρυματικού σας λογαριασμού και οδηγίες ρύθμισης των πιο δημοφιλών προγραμμάτων διαχείρισης αλληλογραφίας όπως Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, Mail.app, θα βρείτε στην ιστοσελίδα της κεντρικής υπηρεσίας email του ΑΠΘ. Στην ίδια σελίδα υπάρχουν τα κατάλληλα εγχειρίδια ρύθμισης του email σας προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιείτε ως διεύθυνση αποστολής τη διεύθυνσή σας (ρύθμιση αποστολής με άλλη ταυτότητα) meduser@med.auth.gr αν το επιθυμείτε.

Β. Προώθηση σε άλλο email σας εκτός του ιδρυματικού λογαριασμού
Για την επιλογή αυτή, για να συνεχίσει η λειτουργία της διεύθυνσης με κατάληξη @med.auth.gr παρακαλούμε να δηλώσετε σε αυτόν τον σύνδεσμο εναλλακτική διεύθυνσή email, προς την οποία θέλετε να γίνεται αυτόματα προώθηση (π.χ. userxyz@gmail.com). Το ΚΗΔ αφού καταγράψει τη δήλωσή σας, θα προγραμματίσει στη συνέχεια τις απαραίτητες εργασίες, και θα σας ενημερώσει όταν αυτές ολοκληρωθούν. Τυχόν υπάρχουσα προώθηση μηνυμάτων σε email εκτός ιδρυματικού λογαριασμού που ήδη λειτουργεί επειδή το είχατε ζητήσει από την τοπική υπηρεσία email του τμήματος Ιατρικής, θα συνεχίσει να λειτουργεί με μέριμνα του ΚΗΔ αν δεν ορίσετε διαφορετικά στον προαναφερόμενο σύνδεσμο. Επιλέγοντας προώθηση του email σας θα πρέπει να φροντίσετε έγκαιρα, εσείς ο/η ίδιος/α, για να παραλάβετε ή να μεταφορτώσετε τυχόν μηνύματα που θα έχουν παραμείνει αποθηκευμένα στον "παλαιό" mail server του τμήματος Ιατρικής.

Γ. Καταχώρηση ως κοινόχρηστο email
Στην ειδική περίπτωση που η διεύθυνση με κατάληξη @med.auth.gr είναι κοινόχρηστη και έχουν πρόσβαση πολλά πρόσωπα τα οποία γνωρίζουν το password (π.χ. κλινικές, εργαστήρια, γραμματείες) παρακαλούμε ακολουθήστε τον προσωποποιημένο σύνδεσμο που έχετε λάβει μέσω email, προκειμένου να γίνει ειδική διαδικασία μεταφοράς. Οι λογαριασμοί αυτής της περίπτωσης θα μεταφερθούν σε επόμενη φάση και με ειδικό τρόπο μετά τις 1/10/2019 και μέχρι τις 31/12/2019, προκειμένου να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Εφόσον ακολουθήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω βήματα, η διεύθυνσή σας με κατάληξη @med.auth.gr θα παραμείνει σε λειτουργία.

Τυχόν email aliases, λίστες ηλ. ταχυδρομείου κλπ, το ΚΗΔ θα φροντίσει να συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς μεταβολές.

Μετά τις 31/12/2019 δε θα είναι δυνατή οποιαδήποτε ανάκτηση μηνυμάτων από τον παλαιό mail server του τμήματος Ιατρικής καθώς θα σταματήσει η λειτουργία του.