Εγκατάσταση μιας εφαρμογής από τις διαθέσιμες εντός του περιβάλλοντος διαχείρισης (Install Web Application).

Επιλέγουμε την καρτέλα Applications και έπειτα στην αριστερή στήλη All Available Application.
 

Επιλέγουμε την κατηγορία της εφαρμογής και έπειτα πάνω στην επιθυμητή εφαρμογή πατάμε το πλήκτρο install για αυτόματη εγκατάσταση της εφαρμογής. Αν επιθυμούμε την τυπική εγκατάσταση επιλέγουμε το βελάκι (drop down menu) και έπειτα install(custom).

Σε περίπτωση που επιλέξουμε τυπική εγκατάσταση στην επόμενη σελίδα αποδεχόμαστε την άδεια χρήσης του λογισμικού, και πατάμε επόμενο.

Στη σελίδα που θα εμφανιστεί μπορούμε να κάνουμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

 • Να καθορίσουμε τη διεύθυνση όπου θα εγκατασταθεί η εφαρμογή από το πεδίο “Specify the location where this web application should be installed”. (Αν η εφαρμογή που επιλέξαμε να εγκαταστήσουμε είναι και η κύρια σελίδα μας τότε θα πρέπει να επιλέξουμε να εγκατασταθεί στο Document Root : / (root - ριζικό κατάλογο που δημοσιεύεται). Αν έχουμε ήδη μια κεντρική ιστοσελίδα και θέλουμε να κάνουμε μια δοκιμαστική εγκατάσταση μιας εφαρμογής για να μην επηρεαστούν τα αρχεία όπως βρίσκονται αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο του εξυπηρετητή, προτείνεται να επιλέξουμε το προεπιλεγμένο μονοπάτι (path) (π.χ /Joomla) ή κάποιο άλλο που επιθυμούμε.
 • Να καθορίσουμε τη διαχειριστική πρόσβαση (Administrative Access) , δηλαδή με ποιο τρόπο και ποιοι χρήστες θα έχουν διαχειριστικά δικαιώματα. Για να γίνει αυτό πατάμε κάτω αριστερά στην ένδειξη Show All Settings όπου μπορούμε να κάνουμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

  • Να καθορίσουμε/ αλλάξουμε το e-mail του διαχειριστή της εφαρμογής. (Administrator’s e-mail)
  • Να καθορίσουμε το όνομα της σελίδας. (Site Name)
  • Να επιλέξουμε την προκαθορισμένη γλώσσα της ιστοσελίδας. (Default Site Language)
  • Να καθορίσουμε το όνομα του διαχειριστή της βάσης δεδομένων της εφαρμογής. (Database User Name)
  • Να καθορίσουμε τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή της βάσης δεδομένων της εφαρμογής. (Database User Password)

Τέλος, εφόσον συμπληρώσουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία πατάμε Install.

Ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι αν εμφανιστεί κάποια νεότερη έκδοση (με μικρές αλλαγές - minor revisions) δίνεται η δυνατότητα μέσα από το σύστημα να κάνετε αυτόματα αναβάθμιση στην νεότερη έκδοση της εφαρμογής, απλοποιώντας έτσι την διαδικασία και διευκολύνοντας τους διαχειριστές.

 
Με εικόνες