Χρήση της νέας εφαρμογής faculty.auth.gr διδασκόντων

Είσοδος στο σύστημα
Συνδεόμαστε στην περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας από την ιστοσελίδα faculty.auth.gr  με το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) του ιδρυματικού μας λογαριασμού.

 

 

Υποβολή βαθμολόγιου

Προϋπόθεση για την αποστολή βαθμολόγιου μέσα από το νέο περιβάλλον https://faculty.auth.gr είναι να διαθέτουμε:

- κρυπτογραφική συσκευή: ακαδημαϊκή ταυτότητα με usb card reader ή μαύρη συσκευή token Safenet με ​αποθηκευμένο ενεργό ψηφιακό πιστοποιητικό τύπου Class A (ελέγξτε αν έχετε ενεργό πιστοποιητικό στην ακαδημαϊκή ταυτότητα)
- την εφαρμογή ψηφιακής υπογραφής UniverSIS Grades Digital Signing (οδηγίες για Windows, MacOSX).

Κατά τη διαδικασία της υποβολής βαθμολόγιου ο διδάσκων καλείται να:

 1. Κατεβάσει το αρχείο excel του βαθμολόγιου και να προσθέσει/αλλάξει βαθμούς
 2. Ανεβάσει αρχείο excel με το ενημερωμένο βαθμολόγιο
 3. Υπογράψει το βαθμολόγιο (προϋπόθεση είναι ότι εκτελείται στο παρασκήνιο η εφαρμογή υπογραφής UniverSIS Grades Digital Signing και έχει συνδέσει την ακαδημαϊκή του κάρτα που περιέχει ενεργό πιστοποιητικό)
 4. Δει το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας. Στο ιστορικό αλλαγών των βαθμολόγιων του μαθήματος βλέπει ανά πάσα στιγμή τι έχει υποβάλει.

Μετά την υποβολή & ψηφιακή υπογραφή του βαθμολόγιου η γραμματεία καλείται να ελέγξει την εγκυρότητα του βαθμολόγιου και της ψηφιακής υπογραφής.

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας αποστολής βαθμολόγιου:

 1. Εκτελούμε την εφαρμογή UniverSIS Grades Digital Signing που βρίσκεται στην Επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή μας (εκτός αν τη μεταφέραμε σε άλλη τοποθεσία οπότε την εκτελούμε από εκεί). Εμφανίζεται ένα παράθυρο που επιβεβαιώνει ότι η εφαρμογή τρέχει και περιμένει για να υπογράψουμε βαθμολόγιο (Ready to sign). Αν δεν βρίσκουμε την εφαρμογή μετά από αναζήτηση μπορούμε να συμβουλευτούμε τον οδηγό ρύθμισης υπολογιστή για χρήση του faculty.auth.gr (Windows, MacOSX).   
 2. Από την αρχική σελίδα https://faculty.auth.gr/#/dashboard μπορούμε να δούμε τις Ανοιχτές Βαθμολογίες και να επιλέξουμε το μάθημα για το οποίο θέλουμε να αποστείλουμε βαθμολόγιο από το κουμπί Βαθμολόγηση.

   
 3. Στη σελίδα που ανοίγει επιλέγουμε Λήψη Βαθμολογίου για να κατεβάσουμε το αρχείο .xls με τους φοιτητές του μαθήματος και να προσθέσουμε/αλλάξουμε βαθμούς.


   
 4. Όταν ολοκληρώσουμε την επεξεργασία του βαθμολόγιου (αρχείο .xls) επιλέγουμε Υποβολή βαθμολογίας. Είναι σημαντικό να μην αλλάξουμε κάτι στις γραμμές (εγγραφές) του αρχείου .xls παρά μόνο ότι αφορά τη βαθμολογία. Δεν υπάρχει πρόβλημα αν αλλάξουμε όνομα στο αρχείο .xls.
 5. Αφού επιλέξουμε Υποβολή βαθμολογίας θα εμφανιστεί παράθυρο των Windows το οποίο μας ρωτά αν θα επιτρέψουμε την επικοινωνία της εφαρμογής UniverSIS Grades Digital Signing με το περιβάλλον faculty.auth.gr. Η επικοινωνία είναι απαραίτητη προκειμένου να υπογράψουμε το βαθμολόγιο οπότε πρέπει να πατήσουμε Yes. Αν δεν έχουμε ανοίξει προηγουμένως την εφαρμογή UniverSIS Grades Digital Signing τότε θα εμφανιστεί μήνυμα που μας ενημερώνει ότι η εφαρμογή υπογραφής δεν είναι ανοικτή.

   
 6. Η εφαρμογή υπογραφής μας ζητά το ΡΙΝ της κρυπτογραφικής μας συσκευής που περιέχει το πιστοποιητικό με το οποίο θα υπογραφεί το βαθμολόγιο.

   
 7. Αφού δώσουμε το ΡΙΝ, η εφαρμογή αυτόματα εντοπίζει το ενεργό πιστοποιητικό μας στην κρυπτογραφική μας συσκευή και συμπληρώνονται κατάλληλα τα πεδία στο παράθυρο υποβολής του βαθμολόγιου.

   
 8. Κάνουμε αναζήτηση του βαθμολόγιου με χρήση του κουμπιού Browse και το εντοπίζουμε όπου είναι αποθηκευμένο για να το ανεβάσουμε και να υπογραφεί.
 9. Αφού ανεβάσουμε το βαθμολόγιο η εφαρμογή μας ενημερώνει για τις αλλαγές που πρόκειται να αποσταλούν, π.χ. θα ενημερωθεί 1 βαθμός.  Επιλέγουμε Αποδοχή και Υπογραφή.
   
 10. Με την επιτυχή αποστολή του βαθμολόγιου παίρνουμε σχετικό μήνυμα.
 11. Μόλις επιστρέψουμε στη σελίδα με τις βαθμολογίες του μαθήματος βλέπουμε πληροφορίες για την τελευταία μας υποβολή καθώς επίσης και το ιστορικό υποβολών μας όπου εμφανίζεται και η κατάσταση έγκρισης του βαθμολόγιου από τη Γραμματεία.


   
Αντιμετώπιση προβλημάτων στην αποστολή βαθμολόγιου
 1. Αν δεν έχουμε συνδέσει καμία κρυπτογραφική συσκευή τότε μόλις επιλέξουμε Αποδοχή και Υπογραφή το πεδίο Συσκευή θα αναφέρει Επιλέξτε συσκευή χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε κάποια.

  (Σε αυτήν την περίπτωση επιλέγουμε Κλείσιμο και κάνουμε τη διαδικασία της υποβολής  βαθμολόγιου από την αρχή).

   
 2. Αν έχουμε ξεχάσει να ανοίξουμε την εφαρμογή υπογραφής, θα εμφανιστεί σχετική ενημέρωση.

  Αφού ανοίξουμε την υπογραφή κάνουμε κλικ στο σύμβολο της Ανανέωσης/Refresh στο παράθυρο για να προχωρήσει η διαδικασία υπογραφής.
   
 3. Αν κατά τη διαδικασία της υπογραφής το πεδίο Συσκευή έχει συμπληρωθεί με τα χαρακτηριστικά της συσκευής που περιέχει το πιστοποιητικό μας αλλά το πεδίο Πιστοποιητικό αναγράφει Επιλέξτε πιστοποιητικό όπως στην παρακάτω εικόνα:

  αυτό μπορεί να συμβαίνει:
  1. είτε επειδή δεν έχουμε δώσει το ΡΙΝ της συσκευής μας ενώ έχει ανοίξει κάπου το παράθυρο και μας ζητείται:
  2. είτε επειδή δεν υπάρχει πιστοποιητικό στη συσκευή.
  3. είτε επειδή υπάρχουν πάνω από 1 πιστοποιητικά και πρέπει να επιλέξουμε το ενεργό:
 
Με εικόνες