Διαγωνισμοί

Προκήρυξη διαγωνισμού αριθμ. 418/2018

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμπληρωματικές Προμήθειες Αναβάθμισης Ψηφιακών Υποδομών ΑΠΘ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό...

Ανακοίνωση διαβούλευσης διακήρυξης 418/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ :ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 519.700,00€ ΜΕ ΦΠΑ Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη:α)την αριθμ. 4358/2-8-2018 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδον...

Προκήρυξη διαγωνισμού αριθμ. 403/2017

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  προκηρύσσει τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικού για την αναβάθμιση του δικτύου κορμού, την επέκταση της καλωδιακής υποδομής και την αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών αποθηκευτικού χώρου κρίσιμων διοικητικών και ακαδημαϊκώ...

Προκήρυξη διαγωνισμού αριθμ. 395/2017

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών του ΑΠΘ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξ...

Προκήρυξη διαγωνισμού αριθμ. 396/2017

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών του ΑΠΘ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξ...

Παράταση διαβουλεύσεων διακηρύξεων 395/2017 και 396/2017

Οι διαβουλεύσεις των διακηρύξεων 395/2017 και 396/2017, στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών ΑΠΘ» με Κωδικό ΟΠΣ 5008442, παρατείνονται  μέχρι και τις 06.09.2017 λόγω μη λειτουργίας του υποσυστήματος διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ κατά το χρονικό διάστημα 1-8 Αυγούστου. ...

Ανακοίνωση διαδικασίας διαβούλευσης διακήρυξης 396/2017

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 460.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έ...

Ανακοίνωση διαδικασίας διαβούλευσης διακήρυξης 395/2017

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΠΚΜ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 495.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη:α) την υπ’ αριθμ. 3617/6-...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης ανάλυσης κόστους-οφέλους των ομάδων υπηρεσιών που προσφέρονται από το ΚΗΔ

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης ανάλυσης κόστους-οφέλους των ομάδων υπηρεσιών που προσφέρονται από το ΚΗΔ, με κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου Κτηρίου (BMS) για τις ανάγκες του ΚεΔΕΚ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)καλεί  Όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την "Προμήθεια και την εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου Κτηρίου (Building Management System, BMS) για τα κτήρια του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚεΔΕΚ)...

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) για τα κτίρια του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας & Καινοτομίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευναςτου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκηςπροκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την  «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων...

Επέκταση και συντήρηση καλωδιακής υποδομής δικτύου δεδομένων και τηλεφωνικού δικτύου σε διάφορα κτίρια του ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευναςτου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκηςπροκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Επέκταση και συντήρηση καλωδιακής υποδομής δικτύου δεδ...
Μετάβαση στο περιεχόμενο