Διαγωνισμοί

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τα Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ, στο πλαίσιο του έργου «Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού (Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις MIS 383978, υποέργο 2)» που  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ)...

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και σχετικών παρελκομένων για την αναβάθμιση του Κεντρικού Συστήματος Αποθήκευσης Δεδομένων (storage) του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την «Προμήθεια εξοπλισμού και σχετικών παρελκόμενων για την αναβάθμιση του Κεντρικού Συστήματος Απ...
Μετάβαση στο περιεχόμενο