Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Ψηφιακό αντίγραφο πιστοποιητικού τίτλων σπουδών μέσω του gov.gr

Οι απόφοιτοι του ΑΠΘ μπορούν, μέσω της υπηρεσίας “Πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” του gov.gr, με τους προσωπικούς τους  κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, και τον ΑΜΚΑ τους, να κάνουν αναζήτηση και παραλαβή πιστοποιητικών Τίτλων Σπουδών.

Το πτυχίο που θα εκδώσετε  έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορείτε:

  •     είτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά
  •     είτε να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε ως έγχαρτο

  Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω των ακόλουθων συνδέσμων:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/panepistemia-kai-phoitese/ediplomata

https://ptyxia.gov.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο