Πρόσβαση στο προστατευμένο δίκτυο Γραμματειών

Μετά από βελτιώσεις που έγιναν στην ασφάλεια του προστατευμένου δικτύου Γραμματειακών συστημάτων, το προσωπικό αυτών μπορεί πλέον να συνδέεται (login) στους Η/Υ του είτε με κρυπτογραφική συσκευή (token) είτε με όνομα χρήστη (username)/ κωδικό πρόσβασης (password). H αναγκαιότητα της κρυπτογραφικής συσκευής (token) για σύνδεση στο Universis, στο gramvpn καθώς και για ψηφιακή υπογραφή παραμένει.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω της ιστοσελίδας αλλαγής/ανάκτησης κωδικού (η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο εντός δικτύου ΑΠΘ) μπορεί να γίνει ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης στο προστατευμένο δίκτυο Γραμματειών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο