Νέα άδεια χρήσης για το λογισμικό ArcGIS

Η νέα άδεια χρήσης του ArcGIS παρέχει πρόσβαση στα ArcGIS Online, ArcGIS Pro Advanced, ArcGIS apps, ArcGIS premium apps και ArcGIS CityEngine.

Η desktop εφαρμογή ArcGIS Pro αντικαθιστά το ArcMap το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι τον Ιούνιο 2025.

Περισσότερες πληροφορίες για τα νέα εργαλεία και διδακτικό υλικό για να εκπαιδευτείτε σ’ αυτά μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του λογισμικού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο