Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Εργασίες στο μητρώο ιδρυματικών λογαριασμών χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΚΗΔ

Σας ενημερώνουμε ότι από το Σάββατο 15/7/2023 και για διάστημα 7 ημερών, έως και την Παρασκευή 21/7/2023, θα γίνουν εργασίες αντικατάστασης του συστήματος Μητρώου χρηστών του ΚΗΔ. Οι πολυήμερες εργασίες είναι απαραίτητες για τη διασύνδεση του Μητρώου με πλήθος ηλεκτρονικών υπηρεσιών εντός κι εκτός ΑΠΘ με νέους πιο σύγχρονους και πιο ασφαλείς τρόπους.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΗΔ (π.χ. email, faculty.auth, students.auth, registrar, login, papyros, WiFi, VMs κ.α.) θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, εκτός από αυτές που αφορούν μεταβολές σε στοιχεία των ιδρυματικών λογαριασμών χρηστών ΚΗΔ (δημιουργία/ανανέωση/μεταβολή λογαριασμών, ανάκτηση κωδικών πρόσβασης κ.α.). Οποιεσδήποτε αλλαγές στην Πανεπιστημιακή Υπηρεσία Καταλόγου (ΠΥΚΑ) στο αναφερόμενο διάστημα, π.χ. αλλαγές σε καταστάσεις φοιτητών όπως αποφοίτηση, αλλαγές σε καταστάσεις προσωπικού,  θα σταματήσουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι οι λειτουργίες μεταβολής ιδρυματικών  λογαριασμών δε θα είναι διαθέσιμες στο παραπάνω διάστημα (π.χ. υπηρεσία https://myaccount.auth.gr δε θα λειτουργεί) και η εξυπηρέτηση χρηστών δε θα μπορεί να ικανοποιεί τα σχετικά αιτήματα πριν τη λήξη των εργασιών. Για τον λόγο αυτό βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης του ιδρυματικού σας λογαριασμού και, αν χρειάζεται να τον ανακτήσετε, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ πριν την έναρξη των εργασιών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο