Ανανέωση SPSS και νέα έκδοση

Σας ενημερώνουμε ότι ανανεώθηκαν οι ετήσιοι κωδικοί του SPSS Statistics (Μάιος 2023 – Απρίλιος 2024) κι ότι είναι διαθέσιμη η νέα έκδοση 29.

Αν έχετε ήδη εγκατεστημένο το SPSS 28 ή 27
> με χρήση κωδικού εγκατάστασης (αφορά μόνο το μόνιμο προσωπικό):
.μπορείτε να ανανεώσετε την άδεια ακολουθώντας τις οδηγίες ανανέωσης
> με χρήση κεντρικού license server και VPN (αφορά φοιτητές κι όλα τα μέλη του ΑΠΘ):
__δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, το πρόγραμμα ανανεώνεται αυτόματα

Οδηγίες εγκατάστασης για τη νέα έκδοση 29 δείτε στη σελίδα του SPSS

Η έκδοση 25 δεν υποστηρίζεται πλέον, θα χρειαστεί να κάνετε αναβάθμιση στην νέα έκδοση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο