Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Ανανέωση λογισμικού SPSS

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η ετήσια ανανέωση του στατιστικού πακέτου IBM SPSS Statistics.

  • Αν είστε φοιτητής ή μη μόνιμο προσωπικό κι έχετε εγκατεστημένο το SPSS (χρήση μέσω VPN) δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, το πρόγραμμα ανανεώνεται αυτόματα.
  • Αν είστε μέλος του μόνιμου προσωπικού (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ κ.α.) κι έχετε εγκατεστημένο το SPSS 25 ή 24 μπορείτε να ανανεώσετε την άδεια ακολουθώντας τις οδηγίες ανανέωσης
  • Αν θέλετε να εγκαταστήσετε το SPSS δείτε τις οδηγίες εγκατάστασης (ανάλογα με την ιδιότητα σας) στην ιστοσελίδα του SPSS

Πληροφορίες για το λογισμικό μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του SPSS

Μετάβαση στο περιεχόμενο