Συγχρονισμός ώρας (NTP)

Συγχρονισμός της ώρας των υπολογιστών μέσω δικτύου
 • Πληροφορίες

  Αφορά: Όλοι

  Τα ρολόγια των υπολογιστών είναι περιορισμένης ακρίβειας και για διάφορους τεχνικούς λόγους μπορεί να μη δείχνουν σωστή ώρα.
  Η υπηρεσία συγχρονισμού ώρας, παρέχει στους υπολογιστές ώρα υψηλής ακρίβειας, με την οποία μπορούν να συγχρονιστούν ώστε να δείχνουν όλοι μαζί τη ίδια αλλά και σωστή ώρα.

 • Ρυθμίσεις

  clock.auth.gr

 • Οδηγίες

  Προσθέστε στη συσκευή σας ή τον Η/Υ σας το “clock.auth.gr” όπουδήποτε χρειάζεται ρύθμιση εξυπηρετητή NTP, π.χ.

  • στα Microsoft Windows  ως εξυπηρετητή για την “Ώρα Internet” στις ρυθμίσεις Ημερομηνίας και ώρας.
  • σε υπολογιστές με Λ/Σ τύπου Linux στο αρχείο ρυθμίσεων /etc/ntp.conf
 • Αντιμετώπιση Προβλημάτων

  • Η υπηρεσία απαιτεί να επιτρέπονται εξερχόμενες δικτυακές συνδέσεις για το προτόκολο NTP (123/udp) στο “Τείχος προστασίας” (firewall) του H/Y σας και του τοπικής συσκευής modem ή router.
  • Σε περίπτωση που το ρολόι της συσκευής ή του Η/Υ σας έχει απόκλιση μεγαλύτερη των λίγων λεπτών, ενδέχεται να απαιτηθεί επανάληψη του συγχρονισμού ή να γίνει διόρθωση του ρολογιού του Η/Υ από τον χειριστή.
Μετάβαση στο περιεχόμενο