Ενημέρωση για προσωπικά δεδομένα στην εφαρμογή «ΠΑΠΥΡΟΣ»

Τύπος Ενημέρωσης 

Έπειτα από αυστηρή οδηγία της Υπεύθυνης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΑΠΘ, δε θα πρέπει να καταχωρείται κανένα απολύτως προσωπικό δεδομένο (π.χ. ονοματεπώνυμο) στο πεδίο «Θέμα», σε Φόρμες Αρχειοθέτησης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.) «ΠΑΠΥΡΟΣ».

Αντ’ αυτού, μπορεί να συμπληρώνεται το πεδίο «Σχετιζόμενο Φυσικό Πρόσωπο» το οποίο είναι διαθέσιμο από σήμερα σε όλες τις Φόρμες Αρχειοθέτησης εγγράφου.

Η πιστή τήρηση της ανωτέρω οδηγίας είναι απαραίτητη για την αποφυγή οποιουδήποτε προβλήματος.