Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις μαθημάτων μέχρι 11/6

Τύπος Ενημέρωσης 
Σύμφωνα με τις αποφάσεις Συγκλήτου που αφορούν τις εξ αποστάσεως εξετάσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου, οι προπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να εισέλθουν στο περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας https://sis.auth.gr και να επιλέξουν Εξυπηρέτηση> Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο (https://students.auth.gr/#/requests/ExamPeriodParticipateActions/apply) για να υποβάλουν τη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής μέχρι και την Παρασκευή 11/6/2021.


Τα μαθήματα που εμφανίζονται στη δήλωση για τις εξετάσεις είναι αυτά που επιλέχθηκαν κατά τη δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2020-2021.
Σε περίπτωση που από τη λίστα των μαθημάτων λείπει κάποιο μάθημα ενώ υπάρχει στη δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο, παρακαλούμε τους φοιτητές να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματός τους πριν υποβάλουν τη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εξετάσεις.
Σημαντική διευκρίνιση: Η δήλωση συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά και δεν μπορεί να τροποποιηθεί.

- Για ζητήματα που αφορούν τον τρόπο εξέτασης κάθε μαθήματος θα πρέπει να απευθύνεστε στον αντίστοιχο διδάσκοντα
- Για ζητήματα που αφορούν τη δήλωση μαθημάτων απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματός σας
- Για τεχνικά προβλήματα της εφαρμογής ηλεκτρονικής γραμματείας https://sis.auth.gr μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΚΗΔ στη διεύθυνση support@auth.gr.