Ενημέρωση για επικείμενη αντικατάσταση Class Α πιστοποιητικών

Τύπος Ενημέρωσης 
Σας ενημερώνουμε για ένα τεχνικό ζήτημα που έχει προκύψει από πρόσφατη μεταβολή στην ερμηνεία κάποιων προτύπων σε σχέση με Αρχές Πιστοποίησης οι οποίες εκδίδουν Δημόσια Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά (SSL/TLS, Code Signing, Email Protection) και το οποίο έμμεσα επηρεάζει και όμορες (της ίδιας ιεραρχίας) Αρχές Πιστοποίησης οι οποίες εκδίδουν Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά. Η μεταβολή αυτή αφορά αρκετούς Παρόχους Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης διεθνώς (GlobalSign, QuoVadis, WISeKey, T-Systems, SK ID Solutions, Firmaprofesional, Camerfirma, Microsec, Digicert, Actalis, SECOM, ATOS, PKIoverheid), μεταξύ των οποίων και την Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών κι Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA).

Πρόκειται για τεχνικό ζήτημα το οποίο δε φέρει κινδύνους ασφάλειας στην περίπτωση της HARICA, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση Παρόχου που λειτουργεί ο ίδιος τις Αρχές Πιστοποίησης, ωστόσο οι Πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν σε κατάργηση των Αρχών Πιστοποίησης που επηρεάζονται, στη βάση αιτήματος μεγάλων Browsers (Google, Microsoft, Mozilla).

Τα μέλη του ΑΠΘ που διαθέτουν ενεργό πιστοποιητικό Class A που επηρεάζεται δε θα μπορούν να υπογράφουν με αυτό μετά τις 31/10/2020 και θα ενημερωθούν το προσεχές διάστημα με εξατομικευμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το μήνυμα θα περιλαμβάνει οδηγίες για την έκδοση νέου πιστοποιητικού Class A.