Δωρεάν Διαδικτυακά Σεμινάρια από την ESRI

Τύπος Ενημέρωσης 

Η Esri διοργανώνει 3 δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια, τα οποία θα πραγματοποιηθούν Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Στα σεμινάρια αυτά θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε από τεχνικούς εμπειρογνώμονες της Esri, ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων των λογισμικών ArcGIS και να μάθετε σχετικά με βέλτιστες πρακτικές και λύσεις για την υποστήριξη των εργασιών σας.

Δείτε παρακάτω τα σεμινάρια με τις περιγραφές τους και δηλώστε συμμετοχή.

Structured Observations from Imagery
September 17, 2020 | 10:00 a.m.- 11:00 a.m. (PDT)

Structured observation management (SOM) is a framework for organizing and sharing GEOINT information—normalizing how to capture and record observations from sensors and sources obtained from an image, intelligence report, or other means by an analyst.
Register Here

ArcGIS Photogrammetry for 3D Application
September 24, 2020 | 8:00 a.m.- 9:00 a.m. (PDT)

The ArcGIS platform provides a complete suite of photogrammetry tools that allow users to generate multiple types of imagery products from raw satellite, aerial, and drone imagery. The finished products can be used in conjunction with the ArcGIS Image Analyst extension and various raster functions to analyze and derive additional information from the data.
Register Here

Modernizing National Government with GeoAI and ArcGIS
October 14, 2020 | 8:00 a.m.- 9:00 a.m. (PDT)

National government agencies are actively modernizing and automating their workflows to be more efficient and effective. GeoAI leverages artificial intelligence (AI) methods, natural language processing, process automation, staff augmentation, and data mining to extract key information from spatial big data. The use of GeoAI, together with geographic location information and analysis from ArcGIS to mine big data helps government agencies develop effective use of GeoAI and AIM strategies to get required knowledge quickly and with fewer resources.
Register Here