Εξυπηρέτηση χρηστών την εβδομάδα 22-26/6

Τύπος Ενημέρωσης 
Tην εβδομάδα 22-26/6 η εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ με φυσική παρουσία, θα γίνεται στον προθάλαμο του αναγνωστηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ,  κατόπιν ραντεβού και για τα παρακάτω ζητήματα:
  •                 αιτήματα έκδοσης πιστοποιητικών σε ακαδημαϊκή ταυτότητα ή κρυπτογραφική συσκευή,
  •                 αιτήματα έκδοσης νέων ιδρυματικών λογαριασμών.
Στην παρακάτω ιστοσελίδα μπορείτε να καταχωρείτε πότε επιθυμείτε να μας επισκεφθείτε για τον παραπάνω λόγο στις ημερομηνίες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού που διατίθενται.

https://doodle.com/poll/kw5txypdixqrcf9x
Μετά την καταχώρηση δεν απαιτείται επιβεβαίωση από την πλευρά μας.

Υπνεθυμίζουμε ότι η εξυπηρέτηση χρηστών παρέχεται εξ αποστάσεως με τους παρακάτω τρόπους:
  •                 τηλεφωνικά στον αριθμό 2310 99 9000
  •                 με email στη διεύθυνση support@auth.gr
  •                 με Live Chat από την ιστοσελίδα του ΚΗΔ https://it.auth.gr
  •                 μέσω της σελίδας του ΚΗΔ στο Facebook https://www.facebook.com/itauth

 

Παρακαλούμε να συμβουλεύεστε και την ιστοσελίδα του ΚΗΔ https://it.auth.gr όπου δημοσιεύονται όλοι οι οδηγοί χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και συχνές ερωτήσεις σε προβλήματα. Το περιεχόμενο ενημερώνεται συνεχώς.
Γίνεται προσπάθεια ώστε το μεγαλύτερο πλήθος των ζητημάτων που απαιτούν υποστήριξη να εξυπηρετούνται χωρίς φυσική παρουσία αξιοποιώντας εργαλεία εξ αποστάσεως υποστήριξης όπως το Teamviewer, όπου είναι απαραίτητο.