Ενημέρωση για την κατάσταση του δικτύου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Τύπος Ενημέρωσης 

Μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς το πρωί της Μ. Πέμπτης στο υπόγειο του κτιρίου Βιολογίας, έχει υποστεί σοβαρές βλάβες το ηλεκτρικό δίκτυο που τροφοδοτεί εξοπλισμό του Κέντρου Ηλεκτρονικής Δακυβέρνησης. Μέχρι σήμερα, με βάση το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και μεγάλες προσπάθειες των τεχνικών μας, οι υπηρεσίες μας έχουν επανέλθει  σε μεγάλο βαθμό με σταδιακό και ιεραρχημένο τρόπο.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για την κατάσταση του δικτύου και των υπηρεσιών μέσα από την αντίστοιχη ενότητα "Κατάσταση υποδομών και υπηρεσιών" της ιστοσελίδας μας. Ειδικότερα για το συγκεκριμένο συμβάν υπάρχουν ανοικτά δύο τεχνικά δελτία ως εξής:

  1. για την κατάσταση του δικτύου και της τηλεφωνίας το τεχνικό δελτίο https://it.auth.gr/el/authTickets/view/2019042901
  2. για την κατάσταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών το τεχνικό δελτίο https://it.auth.gr/el/authTickets/view/2019042902

Μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του δικτύου ηλεκτροδότησης ενδέχεται να γίνονται διακοπές σε ορισμένες υπηρεσίες του ΚΗΔ, είτε λόγω βλαβών που δεν ανιχνεύθηκαν ακόμα, είτε κατά τη διαδικασία αντικατάστασης των παροχών ρεύματος, είτε λόγω ειδικών προβλημάτων που ανακύπτουν.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για κάθε υπηρεσία που θα βρεθεί να μη λειτουργεί σωστά λόγω των παραπάνω εξαιρετικών περιστάσεων.

Επίσης, συστήνουμε στους ανεξάρτητους κατόχους και διαχειριστές εικονικών μηχανών του ΚΗΔ, να επιβεβαιώσουν την καλή λειτουργία των συστημάτων τους.

Τέλος, μπορείτε να ακολουθείτε τη σελίδα μας στο Facebook (/itauth) μέσω της οποίας ενημερώνεστε άμεσα για ότι συμβαίνει, ακόμα και σε έκτακτες καταστάσεις όπως η συγκεκριμένη.