Σημαντική υποχρέωση για τους χρήστες υπηρεσιών τηλεφωνίας στο ΑΠΘ

Τύπος Ενημέρωσης 
Κατόπιν γνωμοδότησης της Νομικής Επιτροπής, το ΑΠΘ υποχρεούται, ως πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς τα μέλη του, να λάβει τη ρητή συναίνεσή τους ότι αποδέχονται την τήρηση αρχείου με τα στοιχεία των επικοινωνιών που πραγματοποιούν πάνω από το τηλεφωνικό δίκτυο.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα https://tel-comply.it.auth.gr.

Επιπλέον, μέσω της ίδιας φόρμας, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των τηλεφωνικών συνδέσεων που χρησιμοποιούν για την κατάρτιση ενημερωμένου τηλεφωνικού καταλόγου.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε, αφού συνδεθείτε στην παραπάνω φόρμα που περιέχει προσωποποιημένες πληροφορίες και ζητούμενα ανάλογα με την ιδιότητά σας στο ΑΠΘ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.