Αναβάθμιση της υποδομής φιλοξενίας ιστοχώρων

Τύπος Ενημέρωσης 
Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αναβάθμισης της υποδομής φιλοξενίας ιστοχώρων του ΑΠΘ. Συγκεκριμένα, έχει γίνει μετάβαση σε νέο εξυπηρετητή (hosted5.auth.gr) με προηγμένες δυνατότητες καθώς και αναβάθμιση της πλατφόρμας Plesk στην έκδοση 12.5.

Μεταξύ άλλων, οφέλη που προκύπτουν από τις παραπάνω ενέργειες είναι:

  • η ανανέωση του web interface και επίλυση πολλών bugs του Plesk,
  • μικρότερες αποκρίσεις ιστοχώρων,
  • νέες λειτουργίες στους διαχειριστές όπως βελτιωμένες δυνατότητες αντιγράφων ασφαλείας, διαχείρισης βάσεων δεδομένων, διαχείρισης web applications,
  • δυνατότητα επιλογής έκδοσης php ανα ιστοχώρο, από τον ίδιο το διαχειριστή μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον

Επισημαίνεται ότι έχουν μετακινηθεί αυτόματα όλα τα δεδομένα και οι ρυθμίσεις εκτός από τα αντίγραφα ασφαλείας (αρχεία και ρυθμίσεις backup). Αν τυχόν υπάρχει ανάγκη για κάποιο αντίγραφο (backup) από τα προηγούμενα, παρέχεται πρόσβαση για το επόμενο διάστημα (έως 13/5) στο προηγούμενο διαχειριστικό περιβάλλον. Μετά από αυτή την ημερομηνία τα αντίγραφα θα είναι διαθέσιμα για διάστημα 6 μηνών (οπότε και θα διαγραφούν), και για να παραληφθούν θα πρέπει να γίνει επικοινωνία με το ΚΗΔ.

Σε περίπτωση ανάγκης ρύθμισης προγραμματισμένων αντιγράφων ασφαλείας συστήνουμε να ρυθμιστεί να λαμβάνονται σε μη εργάσιμες ώρες όπου υπάρχει λιγότερος φόρτος στον εξυπηρετητή.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόηση σε ζητήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των εργασιών.