Σεμινάριο για το λογισμικό ANSYS

Τύπος Ενημέρωσης 
Το ΚΗΔ στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού του ΑΠΘ, διοργανώνει σε συνεργασία με την SimTec, επίσημη αντιπρόσωπο της ANSYS στην Ελλάδα, τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στη χρήση του λογισμικού ANSYS .

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της SimTec με την τεχνική επίβλεψη του ΚΗΔ στην Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών του ΑΠΘ (ισόγειο Κεντρικής Βιβλιοθήκης) και είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες.

Αναλυτικότερα οι θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν είναι:

Τετάρτη 20 Απριλίου, 09:00-17:00: FLUENT CFD

Πέμπτη 21 Απριλίου, 09:00-17:00: Meshing

Παρασκευή 22 Απριλίου, 09:00-17:00: ANSYS Mechanical

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Διοικητικοί Υπάλληλοι, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες. Η επιλογή των αιτήσεων γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της αίτησης.

Αίτηση για το σεμινάριο μπορείτε να κάνετε εδώ.