Αλλαγή της σύνδεσης του ΑΠΘ με το Internet στα 2Mbps μέσω PCM στον κόμβο του ΕΔΕΤ στη Θεσσαλονίκη.