Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού από την εφαρμογή students.auth.gr

Η υποβολή αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών (π.χ. αναλυτική βαθμολογία, βεβαίωση σπουδών) μπορεί να γίνεται απομακρυσμένα με χρήση της εφαρμογής ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών – https://students.auth.gr

Υποβολή αίτησης

Από το κεντρικό μενού επιλέγουμε ΕξυπηρέτησηΑιτήσεις. Στη σελίδα που εμφανίζεται επιλέγουμε Νέα αίτηση.

Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε, πατώντας το κουμπί Επιλογή, από τα παρακάτω:

Πιστοποιητικά (π.χ. Βεβαίωση σπουδών, Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας κ.α.),
Άλλες αιτήσεις (π.χ. Αίτηση ορκωμοσίας κ.α.),
Άλλο (πιστοποιητικό το οποίο δεν βρήκαμε στις δύο προηγούμενες κατηγορίες).

 

Μόλις επιλέξουμε πιστοποιητικό, μπορούμε να συμπεριλάβουμε στην αίτηση μας τυχόν σχόλια για κάποιο ειδικό αίτημα σχετικά με το πιστοποιητικό. Τέλος, πατάμε Αίτηση.

Παραλαβή Πιστοποιητικού

Η παραλαβή του πιστοποιητικού μπορεί να γίνει αφού ειδοποιηθούμε μέσω email ότι είναι έτοιμο το/τα πιστοποιητικό/ά.

Μπορούμε να κατεβάσουμε τα πιστοποιητικά από το ίδιο σημείο που υποβάλαμε την αίτηση
(μενού Εξυπηρέτηση >Αιτήσεις).ή πατώντας απευθείας τον σύνδεσμο https://students.auth.gr/#/requests/list.

Εκεί βρίσκουμε την αίτησή μας κι επιλέγουμε Κατέβασε τα έγγραφα*, για να αποθηκεύσουμε το πιστοποιητικό στον υπολογιστή μας.

Το πιστοποιητικό μας θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο και θα μπορούμε να το χρησιμοποιούμε μόνο ηλεκτρονικά π.χ. να το στέλνουμε μέσω email.

*H ένδειξη εμφανίζεται αν έχει ανέβει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό μας οπότε και θα παραλάβουμε email για να το κατεβάσουμε. Aν υπάρχει μόνο η ένδειξη Εγκρίθηκε τότε θα πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρώσει η Γραμματεία τις ενέργειες της.

 

 
Με εικόνες