Διαχείριση ρόλων στο roles.auth

Στο περιβάλλον http://roles.auth.gr συνδεόμαστε με τα στοιχεία του ιδρυματικού μας λογαριασμού και βλέπουμε λίστα με τα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί κάποιος ρόλος διαχείρισης ηλεκτρονικής υπηρεσίας που αξιοποιεί η Μονάδα μας.
Ενεργοποίηση ρόλου
 1. Για να αναθέσουμε για πρώτη φορά κάποιο ρόλο σε μέλος της Μονάδας μας επιλέγουμε Νέος ρόλος.

   
 2. Στο παράθυρο που εμφανίζεται κάνουμε Αναζήτηση του προσώπου στο οποίο θα αναθέσουμε το ρόλο με βάση το email του ή το επώνυμό του ή το όνομά του.

   
 3. Στη συνέχεια δίνουμε το ρόλο που επιθυμούμε από τη λίστα με τους διαθέσιμους ρόλους στο πεδίο Επιλογή ρόλου

   
 4. Ολοκληρώνουμε την απόδοση ρόλου επιλέγοντας το κουμπάκι Προσθήκη στο προηγούμενο παράθυρο.
   
Απενεργοποίηση ρόλου
 1. Για να καταργήσουμε ένα ρόλο από ένα πρόσωπο, στη λίστα των προσώπων που εμφανίζεται με τους ρόλους που διαθέτουν επιλέγουμε Προβολή ώστε να δούμε λεπτομέρειες.

   
 2. Στη νέα σελίδα που εμφανίζεται βλέπουμε τις λεπτομέρειες των ρόλων που κατέχει το συγκεκριμένο πρόσωπο και μπορούμε να προχωρήσουμε σε Λήξη κάποιου από αυτούς. Αν ένας ρόλος είναι κεντρικά διαχειριζόμενος από τη Διεύθυνση προσωπικού και καθορίζεται από εκεί τότε δεν μπορεί να γίνει Λήξη του από αυτό το περιβάλλον.
 
Με εικόνες