Διαθέσιμες υπηρεσίες μέσω υποδομής AAI

Υπηρεσίες Ομοσπονδίας GRnet

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
synnefo (demo)
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ
Μετάβαση/Πληροφορίες demo.synnefo.org
~okeanos global
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ
Μετάβαση/Πληροφορίες ~okeanos global GRNET cloud services
~okeanos
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ
Μετάβαση/Πληροφορίες ~okeanos GRNET cloud services
~okeanos (staging)
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ
Μετάβαση/Πληροφορίες ~okeanos GRNET cloud services (staging)
Archiving as a Service (development instance)
Μετάβαση/Πληροφορίες Υπηρεσία λήψης αντιγράφων ασφαλείας και μακροχρόνιας αποθήκευσης δεδομένων
Archiving as a Service
Μετάβαση/Πληροφορίες Υπηρεσία λήψης αντιγράφων ασφαλείας και μακροχρόνιας αποθήκευσης δεδομένων
~okeanos-knossos
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ
Μετάβαση/Πληροφορίες ~okeanos-knossos GRNET cloud services
Απέλλα - Εκλογή και Εξέλιξη μελών ΔΕΠ (δοκιμαστικό - demo)
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ
Μετάβαση/Πληροφορίες Ηλεκτρονική υπηρεσία για την ολοκληρωμένη διαχείριση νέων θέσεων διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ (περιβάλλον δοκιμών demo)
Εύδοξος (demo)
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ
Μετάβαση/Πληροφορίες Εύδοξος - Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων (demo)
Διάδοσις ΕΔΕΤ Υπηρεσία Δια-Δανεισμού Ιατρικών Άρθρων
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας
Μετάβαση/Πληροφορίες Υπηρεσία Δια-Δανεισμού Ιατρικών Άρθρων
e:Presence - Υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων (δοκιμαστικό)
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ
Μετάβαση/Πληροφορίες Yπηρεσία για την οργάνωση και πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων (συμμετοχή με προσωπικό υπολογιστή ή/και τερματικό Η323)
Firewall on Demand
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ
Μετάβαση/Πληροφορίες Η υπηρεσία FoD (Firewall on Demand) παρέχει στους φορείς του ΕΔΕΤ τη δυνατότητα προστασίας έναντι δικτυακών επιθέσεων (DoS/DDos) που στοχέυουν στο συνοριακό δρομολογητή τους ή στα εσωτερικά τους δίκτυα.
Δοκιμαστικός πληρεξούσιος πάροχος υπηρεσιών βιβλιοθηκών AARC/HEAL-Link
Κοινοπραξία έργου AARC σε συνεργασία με τον σύνδεσμο HEAL-Link
Μετάβαση/Πληροφορίες Δοκιμαστικός πληρεξούσιος πάροχος υπηρεσιών βιβλιοθηκών στο πλαίσιο του έργου ΑARC σε συνεργασία με τον σύνδεσμο HEAL-Link
MynetLab
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ
Μετάβαση/Πληροφορίες To MynetLab είναι μια νέα υπηρεσία που αναπτύχθηκε από το ΚΥΤΠ/ΑΠΘ και το NOC/ΕΔΕΤ και αντικείμενο της είναι η παροχή στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα μιας υποδομής δικτυακού εργαστηρίου με πραγματικό εξοπλισμό.
e:Presence - Υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ
Μετάβαση/Πληροφορίες Υπηρεσία τηλεδιασκέψεων Υψηλής Ευκρίνειας (HD) για χρήστες Desktop/Mobile/H.323
Υπηρεσίες Τηλεφωνίας VoIP και Τηλεδιασκέψεων στο ΕΔΕΤ
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ
Μετάβαση/Πληροφορίες Το ΕΔΕΤ προσφέρει στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας μία σειρά από πρότυπες και δωρεάν υπηρεσίες τηλεφωνίας - τηλεδιασκέψεων πάνω από το δίκτυο δεδομένων, εξυπηρετώντας και χρήστες ιδρυμάτων που πιθανώς δεν έχουν ακόμα αναπτύξει αντίστοιχες
Απέλλα - Εκλογή και Εξέλιξη μελών ΔΕΠ
Μετάβαση/Πληροφορίες Ηλεκτρονική υπηρεσία για την ολοκληρωμένη διαχείριση νέων θέσεων διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ
Απέλλα - Εκλογή και Εξέλιξη μελών ΔΕΠ
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ
Μετάβαση/Πληροφορίες Ηλεκτρονική υπηρεσία για την ολοκληρωμένη διαχείριση νέων θέσεων διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ
Εύδοξος
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ
Μετάβαση/Πληροφορίες Εύδοξος - Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων
Διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα της υπηρεσίας HARMONI
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ
Μετάβαση/Πληροφορίες Διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα της υπηρεσίας HARMONI της ΕΔΕΤ για προ-επισκόπηση απεικονιστικών δεδομένων
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (δοκιμαστικό)
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ
Μετάβαση/Πληροφορίες Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (δοκιμαστικό)
ΑΤΛΑΣ - Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΕΙ
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ
Μετάβαση/Πληροφορίες Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ
εύρυ-where – Ευρυζωνική διασύνδεση φοιτητών
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας
Μετάβαση/Πληροφορίες Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ
Μετάβαση/Πληροφορίες Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
Απέλλα - Εκλογή και Εξέλιξη μελών ΔΕΠ (δοκιμαστικό)
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ
Μετάβαση/Πληροφορίες Ηλεκτρονική υπηρεσία για την ολοκληρωμένη διαχείριση νέων θέσεων διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ (περιβάλλον δοκιμών)
Εύδοξος (δοκιμαστικό)
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ
Μετάβαση/Πληροφορίες Εύδοξος - Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων (δοκιμαστικό)
Υπηρεσία Ψηφιακών Πιστοποιητικών (παρωχημένη)
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ
Εικονικός Οικείος Φορέας
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ
Μετάβαση/Πληροφορίες Εικονικός Οικείος Φορέας
Διαχείριση eduroam
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ
Μετάβαση/Πληροφορίες Εφαρμογή διαχείρισης για τα μέλη της Ελληνικής ομοσπονδίας eduroam
Microsoft Academic Verification Engine
Microsoft
Microsoft Academic Verification Engine (test)
Microsoft
Πληρεξούσιος Παροχέας Υπηρεσιών Υποδομής Ομόσπονδης Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης EGI
EGI Foundation
Μετάβαση/Πληροφορίες Πληρεξούσιος παροχέας υπηρεσιών για τις συνδεδεμένες με την ομοσπονδία υπηρεσίες του EGI
HEAL-Link Login
ΣΕΑΒ
Μετάβαση/Πληροφορίες Ο HEAL-Link παρέχει πρόσβαση σε πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών πηγών (ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία και βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων) στα ελληνικά πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και στους χρήστες τους.
OpenMinTeD SSO
Μετάβαση/Πληροφορίες Υπηρεσία Πρόσβασης στους Πόρους της Υποδομής του OpenMinTeD
VI-SEEM Login
VI-SEEM
Μετάβαση/Πληροφορίες Υπηρεσία πρόσβασης στους πόρους της πλατφόρμας του VI-SEEM
Διαχείριση Ακαδημαϊκών Αναγνωριστικών της GUnet
Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο
Μετάβαση/Πληροφορίες Υπηρεσία της GUnet για την διαχείριση των μοναδικών ακαδημαϊκών αναγνωριστικών των φυσικών προσώπων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
NKUA Alumni Portal
Εθνικό και Καποδιστριακο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μετάβαση/Πληροφορίες National and Kapodistrian University of Athens Alumni Portal
Υπηρεσία ταυτοποίησης ΑΜΚΑ φοιτητών της GUnet.
Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο
Μετάβαση/Πληροφορίες Υπηρεσία της GUnet για την ταυτοποίηση του ΑΜΚΑ των φοιτητών.
Appliances της GUnet
Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο
Μετάβαση/Πληροφορίες Υπηρεσία της GUnet για τη δημιουργία appliances με βάση το λειτουργικό σύστημα Debian GNU/Linux
GEANT Cloud Catalogue
GÉANT Association
Μετάβαση/Πληροφορίες GEANT Cloud Catalogue
EARC - GEANT Data Protection Code of Conduct Test
Greek Research and Technology Network - GRNET
Μετάβαση/Πληροφορίες EARC - GEANT Data Protection Code of Conduct Test
CSE Forum
CSE Forum
Μετάβαση/Πληροφορίες Διαδικτυακή κοινότητα φοιτητών τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Ιωαννίνων
GHG report tool
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ
Μετάβαση/Πληροφορίες GHG online reporting tool
HARICA
Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο
Μετάβαση/Πληροφορίες Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority
Δικτυακή πύλη GUnet
Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο
Μετάβαση/Πληροφορίες Δικτυακή πύλη διαχειριστών και εφαρμογών GUnet
Εφαρμογή Υποτροφιών ΙΚΥ.
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Μετάβαση/Πληροφορίες Εφαρμογή Υποτροφιών ΙΚΥ.
Εφαρμογή Υποτροφιών ΙΚΥ.
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Μετάβαση/Πληροφορίες Εφαρμογή Υποτροφιών ΙΚΥ.
Υπηρεσία Λιστών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου της GUnet
Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο
Μετάβαση/Πληροφορίες Πλατφόρμα διαχείρισης λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της GUnet
Μονάδες Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ
Μετάβαση/Πληροφορίες Μονάδες Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού
Μητρώο Προσωπικού και Φορέων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΙΤΥΕ Διόφαντος
Μετάβαση/Πληροφορίες Αναλυτικό Μητρώο Προσωπικού, Μητρώο πληροφοριών Φορέων, Αναφορές και Στατιστικά Στοιχεία, Ιεραρχική Πρόσβαση (Υπουργείο και Πανεπιστήμια), Ιστορικότητα, Δυνατότητα μαζικής εισαγωγής δεδομένων
EARC - No Entity Category Test
Greek Research and Technology Network - GRNET
Μετάβαση/Πληροφορίες EARC - No Entity Category Test
RELABS MINEDU
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Μετάβαση/Πληροφορίες Αιτήσεις Αναβάθμισης Υποδομών ΤΠΕ για ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα με Ανοικτές Τεχνολογίες
EARC - REFEDS Research and Scholarship Test
Greek Research and Technology Network - GRNET
Μετάβαση/Πληροφορίες EARC - REFEDS Research and Scholarship Test
EARC - REFEDS Research and Scholarship with Requested Attributes Test
Greek Research and Technology Network - GRNET
Μετάβαση/Πληροφορίες EARC - REFEDS Research and Scholarship with Requested Attributes Test
Ελληνικό Κέντρο Συλλογής και Ανάλυσης Δορυφορικών Δεδομένων των Αποστολών Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης Sentinels
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Μετάβαση/Πληροφορίες Διαδικτυακή, Ηλεκτρονική, πλατφόρμα, όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα της δορυφορικής αποστολής SENTIΝELS.
Υπηρεσία μηνυμάτων της GUnet
Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο
Πλατφόρμα sms μηνυμάτων της GUnet
Τομεας Λογισμικού, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τομεας Λογισμικού, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μετάβαση/Πληροφορίες Πλατφόρμα Τηλεεκπαίδευσης του Τομέα Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών
ΑΔΙΠ ΟΠΕΣΠ
Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Μετάβαση/Πληροφορίες Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης
Πλατφόρμα Συνεργάζομαι-Συμμετέχω GUnet
Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο
Διαδικτυακοί χώροι συνεργασίας για τις οριζόντιες δράσεις της GUnet
Εφαρμογή Μετεγγραφών Φοιτητών ΑΕΙ. (δοκιμαστικό)
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Μετάβαση/Πληροφορίες Εφαρμογή Μετεγγραφών Φοιτητών ΑΕΙ. (δοκιμαστικό)
Εφαρμογή Μετεγγραφών Φοιτητών ΑΕΙ.
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Μετάβαση/Πληροφορίες Εφαρμογή Μετεγγραφών Φοιτητών ΑΕΙ.
Upatras Wi-Fi
Πανεπιστήμιο Πατρών
Μετάβαση/Πληροφορίες Υπηρεσία Ασύρματου Δικτύου του Πανεπιστημίου Πατρών
GÉANT Trusted Certificate Service (TCS)
DigiCert Inc.
Members from TCS-subscribing institutions can request personal, e-science personal, and e-science robot certificates here.
FORGEBox.eu
FORGEBox - GRNET
FORGEBox is a Technology created and supported by the FP7 FORGE project for supporting FIRE education
my-smd.gr
my-smd.gr - Διαδικτυακή Πλατφόρμα της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.
Μετάβαση/Πληροφορίες my-smd.gr - Διαδικτυακή Πλατφόρμα της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.
OpenAire 2020
Αθηνά-Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης
Μετάβαση/Πληροφορίες Το OpenAIRE2020 είναι ένα Ευρωπαικό έργο το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη λογισμικού και τη συντήρηση της απαραίτητης τεχνικής υποδομής για την προώθηση της Ευρωπαικής Πολιτικής για Ανοιχτή Πρόσβαση σε Ακαδημαικά Δεδομένα
Υπηρεσίες Ομοσπονδίας EDUGAIN

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
eduroam supporting services
eduroam
eduroam supporting services include: eduroam database, CAT, monitoring, F-Ticks
EduZone
EduZone
All your clouds under one umbrella
RCAuth Pilot Online CA
Nikhef
Μετάβαση/Πληροφορίες RCAuth Pilot Online CA for providing end-user proxy certificates to Science Gateways and other portals
eduTEAMS Membership Management Service
GÉANT Association
Μετάβαση/Πληροφορίες eduTEAMS Membership Management Service allows Collaborative Organisations to manage their memberships and individuals to manage some profile attributes. For connected services, this information is available on the Attribute Authority endpoint of the service.
LifeScienceID AAI Service
LifeScienceID AAI Service
Μετάβαση/Πληροφορίες The LifeScienceID AAI Service handles authentication and autorization on behalf of services provided by the CORBEL collaboration. CORBEL provides a platform for harmonised user access to biological and medical technologies, biological samples and data services required by cutting-edge biomedical research.
IRMA attributes
Privacy by Design Foundation
Μετάβαση/Πληροφορίες Issue IRMA attributes based on your federated identity
LifeScienceID AAI Service
LifeScienceID AAI Service
Μετάβαση/Πληροφορίες LifeScienceID AAI Service
GÉANT Service Provider Proxy
GÉANT
Μετάβαση/Πληροφορίες A service provider proxy for all GÉANT federated services
ORCID
ORCID, Inc
Μετάβαση/Πληροφορίες ORCID provides an identifier for individuals to use with their name as they engage in research, scholarship, and innovation activities. We provide open tools that enable transparent and trustworthy connections between researchers, their contributions, and affiliations. We provide this service to help people find information and to simplify reporting and analysis.
EDUgroepen
2AT BV
Collaboration platform for working in groups in the educational sector.
Nikhef Service Proxy
Nikhef - Dutch National Institute for Subatomic Physics
Μετάβαση/Πληροφορίες Service Proxy of Nikhef, the Dutch National Institute for Subatomic Physics
Syneratio
Syneratio B.V.
Syneratio is an online ecosystem to accelerate and innovate the way companies, universities, colleges and governments share project data, by providing access what is being researched or developed right now, on top of our database with 50 million research articles that are free to download.
ORCID Sandbox (test) SP
ORCID, Inc
Μετάβαση/Πληροφορίες ORCID provides an identifier for individuals to use with their name as they engage in research, scholarship, and innovation activities. We provide open tools that enable transparent and trustworthy connections between researchers, their contributions, and affiliations. We provide this service to help people find information and to simplify reporting and analysis.
eduroam Visitor Access (eVA) | SURFnet
SURFnet
eduroam Visitor Access (eVA) | SURFnet
ORCID
ORCID, Inc
Μετάβαση/Πληροφορίες ORCID provides an identifier for individuals to use with their name as they engage in research, scholarship, and innovation activities. We provide open tools that enable transparent and trustworthy connections between researchers, their contributions, and affiliations. We provide this service to help people find information and to simplify reporting and analysis.
Dataporten
UNINETT
Μετάβαση/Πληροφορίες Dataporten is an API platform for services for education and research.
Clarino, UiB
University of Bergen
Μετάβαση/Πληροφορίες Norwegian research infrastructure for language data and services, linked to the CLARIN initiative.
Foodle
UNINETT
Μετάβαση/Πληροφορίες Foodle is a generic poll and survey tool for deciding meeting dates.
LAP: UiO Language Analysis Portal (Production)
University of Oslo
Μετάβαση/Πληροφορίες Ready-to-Run and State-of-the-Art Language Analysis Tools in the Cloud
UNINETT OpenWiki
UNINETT
UNINETT OpenWiki is a set of wikis, as a collaboration platform across domains.
itslearning
itslearning
Μετάβαση/Πληροφορίες With more than 7 million active users, itslearning is one of the fastest growing international technology companies. Our learning platform is used by millions of educators, students, and administrative staff worldwide. We are dedicated to education and are passionate about the success of each student.
Inspera Assessment
Inspera AS
Μετάβαση/Πληροφορίες Inspera Assessment is a leading European SaaS provider for high stakes assessments.
Inspera Assessment
Inspera AS
Μετάβαση/Πληροφορίες Inspera Assessment is a leading European SaaS provider for high stakes assessment.
Inspera Assessment
Inspera AS
Μετάβαση/Πληροφορίες Inspera Assessment is a leading European SaaS provider for high stakes assessments.
Inspera Assessment
Inspera AS
Μετάβαση/Πληροφορίες Inspera Assessment is a leading European SaaS provider for high stakes assessment.
Language Analysis Portal (LAP)
University of Oslo
The portal provides an intuitive and easily accessible web interface to a centralized repository of a wide range of language technology tools, all installed on a high-performance computing cluster.
itslearning
itslearning
Μετάβαση/Πληροφορίες With more than 7 million active users, itslearning is one of the fastest growing international technology companies. Our learning platform is used by millions of educators, students, and administrative staff worldwide. We are dedicated to education and are passionate about the success of each student.
itslearning
itslearning
Μετάβαση/Πληροφορίες With more than 7 million active users, itslearning is one of the fastest growing international technology companies. Our learning platform is used by millions of educators, students, and administrative staff worldwide. We are dedicated to education and are passionate about the success of each student.
itslearning (a11)
itslearning
Μετάβαση/Πληροφορίες With more than 7 million active users, itslearning is one of the fastest growing international technology companies. Our learning platform is used by millions of educators, students, and administrative staff worldwide. We are dedicated to education and are passionate about the success of each student.
itslearning (itslbeta)
itslearning
Μετάβαση/Πληροφορίες With more than 7 million active users, itslearning is one of the fastest growing international technology companies. Our learning platform is used by millions of educators, students, and administrative staff worldwide. We are dedicated to education and are passionate about the success of each student.
itslearning (test)
itslearning
Μετάβαση/Πληροφορίες With more than 7 million active users, itslearning is one of the fastest growing international technology companies. Our learning platform is used by millions of educators, students, and administrative staff worldwide. We are dedicated to education and are passionate about the success of each student.
itslearning (verification)
itslearning
Μετάβαση/Πληροφορίες With more than 7 million active users, itslearning is one of the fastest growing international technology companies. Our learning platform is used by millions of educators, students, and administrative staff worldwide. We are dedicated to education and are passionate about the success of each student.
itslearning
itslearning
Μετάβαση/Πληροφορίες With more than 7 million active users, itslearning is one of the fastest growing international technology companies. Our learning platform is used by millions of educators, students, and administrative staff worldwide. We are dedicated to education and are passionate about the success of each student.
UPV login for external users
UPV - Universitat Politècnica de València
Allows use of UPV apps from other academic institutions
SIR2 Inter-Federation Discovery Test Service Provider
RedIRIS
Μετάβαση/Πληροφορίες This test service provider displays attributes being sent from any IdP in eduGAIN importing its metadata
Πληρεξούσιος Παροχέας Υπηρεσιών Υποδομής Ομόσπονδης Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης EGI
EGI Foundation
Μετάβαση/Πληροφορίες Πληρεξούσιος παροχέας υπηρεσιών για τις συνδεδεμένες με την ομοσπονδία υπηρεσίες του EGI
OpenAIRE
Athena Research Center
Μετάβαση/Πληροφορίες OpenAIRE is a pan-European infrastructure to support-implement-accelerate-monitor Open Access and Open Science policies in Europe
OpenMinTeD SSO
Μετάβαση/Πληροφορίες Υπηρεσία Πρόσβασης στους Πόρους της Υποδομής του OpenMinTeD
VI-SEEM Login
VI-SEEM
Μετάβαση/Πληροφορίες Υπηρεσία πρόσβασης στους πόρους της πλατφόρμας του VI-SEEM
~okeanos global
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ
Μετάβαση/Πληροφορίες ~okeanos global GRNET cloud services
GEANT Cloud Catalogue
GÉANT Association
Μετάβαση/Πληροφορίες GEANT Cloud Catalogue
EARC - GEANT Data Protection Code of Conduct Test
Greek Research and Technology Network - GRNET
Μετάβαση/Πληροφορίες EARC - GEANT Data Protection Code of Conduct Test
GHG report tool
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ
Μετάβαση/Πληροφορίες GHG online reporting tool
EARC - No Entity Category Test
Greek Research and Technology Network - GRNET
Μετάβαση/Πληροφορίες EARC - No Entity Category Test
EARC - REFEDS Research and Scholarship Test
Greek Research and Technology Network - GRNET
Μετάβαση/Πληροφορίες EARC - REFEDS Research and Scholarship Test
EARC - REFEDS Research and Scholarship with Requested Attributes Test
Greek Research and Technology Network - GRNET
Μετάβαση/Πληροφορίες EARC - REFEDS Research and Scholarship with Requested Attributes Test
OpenAire 2020
Αθηνά-Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης
Μετάβαση/Πληροφορίες Το OpenAIRE2020 είναι ένα Ευρωπαικό έργο το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη λογισμικού και τη συντήρηση της απαραίτητης τεχνικής υποδομής για την προώθηση της Ευρωπαικής Πολιτικής για Ανοιχτή Πρόσβαση σε Ακαδημαικά Δεδομένα
Ψηφοφορίες «Ζευς»
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ
Μετάβαση/Πληροφορίες Η «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο
CloudSigma Staging API
cloudsigma.com
CloudSigma Staging API. Test purposes.
HGK Mediathek (FHNW)
fhnw.ch
Die Mediathek HGK (FHNW) des Campus der Künste stellt wissenschaftliche Informationsmedien und Literatur der Bereiche Kunst, Design und Medien zur Verfügung.
Citavi Account
citavi.com
Μετάβαση/Πληροφορίες Citavi Account is where you can find your license key.
Forge: Project Hosting Platform
switch.ch
Μετάβαση/Πληροφορίες Serves as project development and but tracking platform for SWITCH projects
Umbrella Test Service Provider
psi.ch
Umbrella Test Service Provider for developing bridging between eduGain and Umbrella Federation
DOCCOM German University Bern
unibe.ch
DOCCOM German, Institute for medical Education, University Bern
AAI Viewer Interfederation Test
switch.ch
Μετάβαση/Πληροφορίες This service is used to test the interfederation readiness of SWITCHaai Identity Providers.
AAI Attributes Viewer
switch.ch
Μετάβαση/Πληροφορίες Displays all available attributes of a user for debugging and informational purposes.
CloudSigma FRA
cloudsigma.com
CloudSigma FRA
HGK Research Data Repository
fhnw.ch
Data Repository for Artistic Research
AAI Attributes Viewer Test
switch.ch
Μετάβαση/Πληροφορίες Instance for Testing and Developing (Displays all available attributes of a user)
HGK Booking and Event App
fhnw.ch
Booking and Event Calender of HGK FHNW
SixSq Fed-Id SP
sixsq.com
Μετάβαση/Πληροφορίες SAML bridge for SixSq's Federated Identity server
CloudSigma
cloudsigma.com
CloudSigma is an infrastructure-as-a-service provider (IaaS) founded in Switzerland in 2009.
donfacmedtest.unige.ch
unige.ch
Serveur de test pour l'application de don (sugarCRM)
Auth0 OpenIris
fmi.ch
Μετάβαση/Πληροφορίες Authentication services for OpenIris. This service operated by auth0.com (EU), but managed by FMI.
Moodle SFIVET
ehb-schweiz.ch
The purpose of this service is for "Moodle Courses"
CERN Service Provider Proxy
cern.ch
Μετάβαση/Πληροφορίες CERN Service Provider Proxy
HZSK, University of Hamburg
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες The Hamburg Centre for Language Corpora (HZSK) provides access to the HZSK Repository
CLARIN-PL repository
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες CLARIN-PL digital repository - Polish section of CLARIN ERIC
ACDH-ÖAW Services for Digital Humanities
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες Various services provided by the Austrian Centre for Digital Humanities of the Austrian Academy of Sciences (ACDH-ÖAW) (primarily in the context of the CLARIN initiative).
Annotation Service - UB Heidelberg
e42
Annotation Service - UB Heidelberg
SoPHIELabs Classroom
e569
Student can access course contents while taking part in an interactive lecture. From within the app keeping up to date is easy and convenient.
ARCHE - A Resource Centre for Humanities
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες A hosting service for research data provided by the Austrian Centre for Digital Humanities of the Austrian Academy of Sciences (ACDH-ÖAW).
MPI-PL Archive
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες Research data archive at the Max Planck Institute for Psycholinguistics
LandSense Authorization Server
e572
The LandSense OAuth2 Authorization Server offers the registration of Web- and Mobile-Apps to obain OAuth2 Access Tokens that enable the use of LandSense Services and APIs. This SAML SP does not provide and data or services itself; it acts as a broker to LandSense.
LandSense Authorization Server
e572
The LandSense OAuth2 Authorization Server offers the registration of Web- and Mobile-Apps to obain OAuth2 Access Tokens that enable the use of LandSense Services and APIs. This SAML SP does not provide and data or services itself; it acts as a broker to LandSense.
DFN-AAI Attribute Release Check
e15
DFN-AAI Attribute Release Check
DARIAH Self Service
e112
Μετάβαση/Πληροφορίες DARIAH user data management and registration for DARIAH Services
OTC Test
e519
Μετάβαση/Πληροφορίες OTC Test
EUDAT B2ACCESS integration instance
e234
Μετάβαση/Πληροφορίες Instance for integration of new servcies into EUDAT AAI
EUDAT B2ACCESS
e234
Μετάβαση/Πληροφορίες AAI for EUDAT B2-Services
Bibliographies - University library of Heidelberg
e42
Bibliographies
DrVis Software
e383
Μετάβαση/Πληροφορίες Inexpensive Microsoft Office and free Windows for German students
CHILDES - Child Language Data Exchange System
e459
Transcript corpora of conversational interactions involving young children.
CLARIN services
e217
Μετάβαση/Πληροφορίες Various services provided by the Institut für Deutsche Sprache (IDS) in the context of the CLARIN initiative.
ACDH-ÖAW Services for Digital Humanities
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες Various services provided by the Austrian Centre for Digital Humanities of the Austrian Academy of Sciences (ACDH-ÖAW) (primarily in the context of the CLARIN initiative).
Bavarian Archive for Speech Signals
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες A repository for data of phonetic data (signals and annotations/segmentations) and several services processing this data provided by the Bavarian Archive of Speech Signals (BAS)
Collection Registry
e112
Μετάβαση/Πληροφορίες Collection Registry
Bibliographies Crossasia
e42
Bibliographies Crossasia
DARIAH DE Portal
e112
Μετάβαση/Πληροφορίες DARIAH DE Portal
CLARIN NL Portal
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες The Web Portal of the Dutch CLARIN Project
DARIAH Wiki
e112
Μετάβαση/Πληροφορίες DARIAH-DE Wiki
Heidelberg historic literature – digitized
e42
Μετάβαση/Πληροφορίες Heidelberg historic literature – digitized
DARIAH-DE - Data Modeling Environment
e112
Μετάβαση/Πληροφορίες Data Modeling Environment
Digital Repository for the CLARIN Research Infrastructure provided by ILC-CNR
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες ILC-CNR for CLARIN-IT Consortium: Digital repository and services on language research infrastructure
EasyDB (Digitale Diathek) an der FU Berlin
e5
Μετάβαση/Πληροφορίες EasyDB ist die gemeinsame Bilddatenbank der archäologischen und die kunsthistorischen Fächer des Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin. Sie bietet Zugriff auf derzeit 250.000 Bilder für Forschung und Lehre.
CELR services
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες Various services by CELR
CLARIAH IAA Engine
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες CLARIAH SSO Proxy node
DARIAH Etherpad
e112
Μετάβαση/Πληροφορίες DARIAH Etherpad
GitLab - UB Heidelberg
e42
GitLab - Entwicklungsumgebung der UB Heidelberg (eingeschränkter Nutzerkreis)
Service development RRZK Basic
e36
Μετάβαση/Πληροφορίες Service development RRZK Basic
CLARIN-DK-UCPH
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες This Service Provider enables access to the CLARIN center at University of Copenhagen and its services for language-based materials and tools.
Language Bank Rights
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες Service for applying for and managing access rights to language resources in the Language Bank of Finland.
DARIAH-DE Portal
e112
Μετάβαση/Πληροφορίες DARIAH-DE Portal
German Cancer Research Center: Medical Informatics in Translational Oncology
e286
Web services provided by the dept. of Medical Informatics in Translational Oncology, German Cancer Research Center (DKFZ), Heidelberg
myArthistoricum.net
e42
Profildienst für arthistoricum.net
myPropylaeum.de
e42
Profildienst für propylaeum.de
OTC-OneData
e519
Μετάβαση/Πληροφορίες OTC-OneData
OpenSKOS | Meertens
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες This Service Provider provides access to the Meertens Institute's Simple Knowledge Organization System Repository
GWDG ownCloud
e112
Μετάβαση/Πληροφορίες GWDG ownCloud is a service for synchronizing and sharing data.
Dariah PDP
e112
Μετάβαση/Πληροφορίες DARIAH-DE Policy Decision Point for Access to DARIAH Resources
INT Portal - CLARIN Dienste
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες Institute for Dutch Language (INT) projects attached to the CLARIN infrastructure.
redmine@acdh-oeaw
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες Project management system Redmine offered as service to the DH community
DH course registry
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες Registry of DH-related courses (study programs) across Europe jointly maintained by the research infrastructures CLARIN-ERIC and DARIAH-EU
CLARINO Bergen Repository
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες The CLARINO Bergen Repository for language resources at the University of Bergen
Research Data Respository
e217
Μετάβαση/Πληροφορίες Repository of language resources provided by the Institute for the German Language (IDS).
DARIAH-DE Repository
e112
Μετάβαση/Πληροφορίες DARIAH-DE Repository - Productive Server
RiR Search Portal
e112
Μετάβαση/Πληροφορίες Relationen im Raum Search Portal
MyFiles (Filr)
e311
Μετάβαση/Πληροφορίες MyFiles (Filr) Registration
SAML Delegation
e148
SAML Delegation
lynda.com
e484
Μετάβαση/Πληροφορίες lynda.com is a leading online learning company that helps anyone learn business, software, technology and creative skills to achieve personal and professional goals. Through individual, corporate, academic and government subscriptions, members have access to the lynda.com video library of engaging, top-quality courses taught by recognized industry experts. The company also provides German, French and Spanish language content under the video2brain brand name.
Kunst und Funktion
e5
Μετάβαση/Πληροφορίες Die Geschichte der Kunst im Wandel ihrer Funktionen", kurz "Kunst und Funktion" genannt, ist ein Internet-Lernprogramm, das einen Überblick über die Kunstgeschichte in 30 Kapiteln unter der besonderen Fragestellung der Funktion von Kunst bietet.
DARIAH Schema Registry
e112
Μετάβαση/Πληροφορίες DARIAH Schema Registry
DARIAH Generic Search
e112
Μετάβαση/Πληροφορίες DARIAH Generic Search
Huygens ING (CLARIN services)
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες Various services provided by Huygens ING in the context of the CLARIN initiative.
AllThatStats
e532
Access world-wide economic statistics from leading sources.
BBAW - CLARIN services
e209
Μετάβαση/Πληροφορίες Various services provided by the Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities (BBAW) in the context of the CLARIN initiative.
Statista
e243
Μετάβαση/Πληροφορίες Access to paid statistics from statistic portal Statista for universities that have a campus license
SMILE - Smartphones in der Lehre
e14
Μετάβαση/Πληροφορίες SMILE serves as a lecture-supporting system which students and lecturers can use with their usual login data given by their home institution. The system offers - among other functions - live feedback for the lecturer and quizzes for checking the learning process of the students.
asknet AG Serviceprovider (Global)
e111
Μετάβαση/Πληροφορίες Service Provider der asknet AG in Karlsruhe zur Verifizierung von Studenten.
CLARIN CMDI metadata (prod)
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες For the Component Registry, Virtual Language Observatory.
CLARIN.SI Repository
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες CLARIN.SI: Digital repository and services of the CLARIN language research infrastructure, hosted at Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia
CLARIN-LT Repository and Services
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες Repository for sharing and depositing language tools and resources.
On languages (prod)
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες Linguistic applications for researchers: Annex, IMDI Browser, Lamus, Metadata Browser.
Ebook Central/ebrary ebooks
e65
To assist libraries with strategic ebook acquisition, ebrary offers a number of packages under subscription and perpetual archive models that are hand selected by our on-staff librarians. These pre-packaged products can be combined with each other as well as individual titles acquired under models such as patron driven acquisition and short-term loan for the greatest value.
MPI for Psycholinguistics
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες Service Provider for Data and Services hosted at the Max Planck Institute for Psycholinguistics
Språkbanken
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες Login to Språkbanken's language resources available to researchers and to the public.
TextGridLab
e112
Μετάβαση/Πληροφορίες TextGridLab virtual research environment
HNSC AAI (IBM)
e566
Μετάβαση/Πληροφορίες IBM HNSC provides cloud services which include infrastructure, platform, software and business processes as a service for registered eduGain institutions
CASUS - case based learning
e26
Μετάβαση/Πληροφορίες Case based learningsystem primarily for medical education, consists of a player for students + authoring and administration environment.
SiROP platform (www.siropglobal.org)
e454
Μετάβαση/Πληροφορίες Tausende Studierende und Forscher verwenden SiROP um Wissenschaftliche Stellen (PhD, MSc, BSc, Praktika...) zu publizieren und zu suchen. Unsere Mission ist es Studierende, Forscher und Universitäten zu vernetzen mit dem Ziel den offenen Austausch von jungen Wissenschaftlern zu fördern.
Single Sign On up2u (Staging)
e112
Μετάβαση/Πληροφορίες Single sign on fuer die up2u Platform (Staging)
Single Sign On Up2U
e112
Μετάβαση/Πληροφορίες Single sign on for Up2U services
Universität Münster
e247
Μετάβαση/Πληροφορίες This central Single Sign-On covers almost all services of the university of Münster.
TalkBank
e459
Transcript corpora of conversational interactions involving older children and adults.
dariahTeach
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες Platform for teaching materials for the digital arts and humanities.
The Glossa corpus search system
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες Glossa is a tool for researchers who want to search linguistically annotated corpora
Universität Münster (Staging)
e247
Μετάβαση/Πληροφορίες This central Single Sign-On covers almost all services of the university of Münster. (Alternative entry point)
LINDAT/CLARIN services
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες LINDAT/CLARIN digital repository and services focused on language research infrastructure
Virtual Campus University of Bamberg
e158
Μετάβαση/Πληροφορίες University of Bamberg central eLearning-system based on moodle
Videoportale „ViU: Early Science - Videobasierte Unterrichtsanalyse“ und „ProVision“
e247
Μετάβαση/Πληροφορίες Diese Videoportale der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster enthalten Unterrichtsaufzeichnungen aus unterschiedlichen Klassenstufen und Fächern sowie Zusatzmaterialien und Hinweise zur Nutzung dieser Videos in Lehrveranstaltungen. Die Projekte zur Entstehung der beiden Portale wurden jeweils vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.
CLARIN WebAnno
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες WebAnno is a general purpose web-based linguistic annotation tool.
WebLicht
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες WebLicht is a service orchestration and execution environment for automatic linguistic annotation.
Meertens Institute
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες This Service Provider regulates access to the Meertens Institute Archive and selected services for humanities research activities in the domain of Dutch language variation and culture.
MGG Online
e570
Μετάβαση/Πληροφορίες Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG) is a general encyclopedia of music. MGG is encyclopedic in the true sense of that term: it offers in-depth articles on every aspect of music as well as many related areas such as literature, philosophy, and visual arts. MGG Online contains the second print edition of MGG, published from 1994 to 2008, as well as current, continuous online updates and additions.
Meertens Institute
e459
Μετάβαση/Πληροφορίες This Service Provider regulates access to the Nederlab research environment
PlagScan
e501
PlagScan compares your document with billions of others and highlights relevant correlations between them. It enables our users to identify fraudsters by checking documents with our online plagiarism detection platform in real time.
MOBILITY-ONLINE Austria
e370
Μετάβαση/Πληροφορίες http://www.sop-at.com/en/
UTB Online Library
e521
UTB Online Library
INDIGO Identity and Access Management (Test instance)
National Institute for Nuclear Physics (INFN)
Μετάβαση/Πληροφορίες The INDIGO Identity and Access Management (IAM) Service provides a layer where identities, enrollment, group membership and other attributes and authorization policies on distributed resources can be managed in an homogeneous way. In particular, the IAM acts as a central service for authentication and authorization management for linked INDIGO-Datacloud services.
CTA Science Gateway Provided by INAF Catania
INAF
Μετάβαση/Πληροφορίες The CTA project is an initiative to build the next generation ground-based very high energy gamma-ray instrument. It will serve as an open observatory to a wide astrophysics community and will provide a deep insight into the non-thermal high-energy universe.
Bestr - Open Badge platform
CINECA
Μετάβαση/Πληροφορίες BESTR IS THE ITALIAN DIGITAL PLATFORM BASED ON OPEN BADGES. IT AIMS TO VALORIZE ONE'S OWN COMPETENCIES AND CONNECT THEM WITH COMPANIES, UNIVERSITIES AND TRAINING INSTITUTIONS.
eduOpen MOOC Italia
University of Modena e Reggio Emilia
Μετάβαση/Πληροφορίες Portal for providing demonstration courses for EDUOPEN Network in a federated environment
IDEM GARR AAI Wiki
Consortium GARR
Μετάβαση/Πληροφορίες Wiki for IDEM Federation provided by GARR
Società editrice il Mulino SP
Società editrice il Mulino
Μετάβαση/Πληροφορίες Società editrice il Mulino SP
Eduopen Network provided by Unimore
University of Modena e Reggio Emilia
Μετάβαση/Πληροφορίες Test portal for providing demonstration courses for EDUOPEN Network in a federated environment
Sci-GaIA Online Courses
University of Catania
Μετάβαση/Πληροφορίες Sci-GaIA Online Courses is an e-learning environment where partners' users can find courses that explain the technologies used in the project
Sci-GaIA project Open Access Repository
University of Catania
Μετάβαση/Πληροφορίες Sci-GaIA project Open Access Repository
IDEM Grouper SP
Consortium GARR
Μετάβαση/Πληροφορίες Grouper SP for IDEM provided by GARR
Sci-GaIA project forum
University of Catania
Μετάβαση/Πληροφορίες Sci-GaIA forum is a discussion point for the African e-Infrastructures and their connection with European e-Infrastructures
Agenda provided by INFN Catania
INFN Catania
Μετάβαση/Πληροφορίες The service allows users to create and manage events, from single lectures to small meetings to project workshops to complex multi-session many-day conferences, including the registration of participants, the submission of abstracts/papers and the evaluation of contributions.
Adobe Connect provided by INFN Catania
INFN Catania
Μετάβαση/Πληροφορίες This is a web conferencing service that offers immersive online meeting experiences, from small group collaboration to large scale webinars, and includes an e-learning management system
Metadata Explorer Tool
Géant Association
Μετάβαση/Πληροφορίες Metadata Explorer Tool is a fast way to find federations, entities and his relations through entity/federation metadata file information.
Wi-Fi Zone provided by C.N.R. Research Area - Roma 1
C.N.R. Research Area - Roma 1
Μετάβαση/Πληροφορίες Federated Internet Access
WiFi Tower CSP
CSP - innovation in ICT
Μετάβαση/Πληροφορίες Access to WiFi Tower provided by CSP
Open Access Repository
Italian National Institute for Nuclear Physics
Μετάβαση/Πληροφορίες Open Access repository of INFN and other Italian research organisations' research products (publications, software, data, etc.)
CHAIN-REDS Science Gateway
INFN ROMA3
Μετάβαση/Πληροφορίες The CHAIN-REDS Science Gateway is a standard-based web 2.0 platform to show the use cases and other demonstrative applications identified by the CHAIN-REDS project (www.chain-project.eu) and execute them on a worldwide e-Infrastructure based on different paradigms (Grid, Cloud and local HPC Cluster Computing)
WIFI powered by IRCCS Fondazione Stella Maris
IRCCS Fondazione Stella Maris
Μετάβαση/Πληροφορίες IRCCS Fondazione Stella Maris, WiFi network access
YouBlog
Università degli Studi di Torino
Μετάβαση/Πληροφορίες The system after authentication, allow to create one or more blogs, articles and add comments, send private messages to the authors of the blog. It 'a space of interaction, a way to be (virtually) with the other and freely express their creativity, their opinions on various topics and environment interaction that could become a tool for collaboration in institutional activities.
EarthServer Science Gateway
Consorzio COMETA
Μετάβαση/Πληροφορίες This service allows to use on a Grid infrastructure the applications of the EarthServer project which provides Earth and planetary science researchers with tools to achieve barrier-free "mix and match" access to multi-source, any-size, multi-dimensional spatio-temporal data based on open standards.
IGI Grid Portal
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Μετάβαση/Πληροφορίες IGI is the Italian Grid infrastructure, run for the benefit of the research and education communities in Italy and worldwide.
agINFRA Science Gateway
INFN Catania
Μετάβαση/Πληροφορίες This Science Gateway has been built mainly for the Virtual Research Community of the agINFRA project but it is of course open to everybody interested in agricultural sciences. The agINFRA Science Gateway meshes-up Grid Computing and Cloud Computing enabled applications and lets users access them in an easy, transparent and ubiquitous way.
GARR - Science Gateway
Consortium GARR
Μετάβαση/Πληροφορίες This service allows to run scientific applications belonging to several domains on computational and storage resources distributed all over Italy and other regions of the world. Through the GARR Science Gateway, local, grid and cloud based resources can be accessed in a seamless and uniform way.
Africa Grid Science Gateway
Consorzio COMETA
This service allows to use on a Grid infrastructure the lighthouse applications of the eI4Africa project
WIFI provided by GARR
Consortium GARR
Μετάβαση/Πληροφορίες Wi-Fi connection to the wireless network in GARR (Rome, IT). This service enables the authentication by IDEM credentials at wireless network in GARR
Wi-Fi Free - Trieste Municipality - TriesteFreeSpoTS
Municipality of Trieste
Μετάβαση/Πληροφορίες Free Wi-Fi connection for people with smartphone, tablet, notebook and other mobile devices that supports Wi-Fi
Test SP shib 2.4
Consortium GARR
Μετάβαση/Πληροφορίες Test SP shib 2.4 for attributes release monitoring
E-LOCAL courses of languages and cultures.
University of Bologna
Μετάβαση/Πληροφορίες Language and culture courses of Dutch, Finnish, Hungarian, Italian, Polish and Portuguese.
Earth Online Data Service provided by ESA/ESRIN
ESA/ESRIN
Μετάβαση/Πληροφορίες The EO Data Service provides complete access to the Sentinel-2 MSI Level-1C user products.
SSO Portal for INAF services
INAF IA2 - Italian Center for Astronomical Archives
Μετάβαση/Πληροφορίες SSO Portal for INAF services provided by IA2, the Italian Center for Astronomical Archives.
Casalini Libri
Casalini Libri
Μετάβαση/Πληροφορίες Casalini Libri's full text platform
Telecom Italia Sparkle cloud services
Telecom Italia Sparkle S.p.A.
Μετάβαση/Πληροφορίες TI Sparkle offers two IaaS public cloud solutions: - TIM (Telecom Italia) Nuvola IT Self-Service Data Center (TIM SDC) & The Sparkle Greece Self-Service Data Center (Sparkle-GR SDC) - Amazon Web Services, EC2, and others
GARR Federated Cloud
Consortium GARR
Μετάβαση/Πληροφορίες GARR Federated Cloud
e-LEARNING and ONLINE LEARNING provided by UNIMIB
University of Milano-Bicocca
Μετάβαση/Πληροφορίες e-LEARNING and ONLINE LEARNING
CHNet - Cultural Heritage Network - Identity and Access Management service
National Institute for Nuclear Physics (INFN)
Μετάβαση/Πληροφορίες CHNet is the INFN Cultural Heritage network. The CHNET Identity and Access Management (IAM) is a central service used to manage identities and authorization policies on CHNET computing resources.
INFN-CNAF Identity and Access Management (IAM)
National Institute for Nuclear Physics (INFN)
Μετάβαση/Πληροφορίες The INFN CNAF Identity and Access Management (IAM) is a central service used to manage identities and authorization policies on INFN-CNAF computing and storage resources.
NIIF Voice Video Collaboration Service
NIIF Institute - National Information Infrastructure Development
Μετάβαση/Πληροφορίες Community and support portal of NIIF collaboration services, which provides tools and information to access NIIF collaboration services like VoIP and Videoconferencing (MCU booking, videoconference recording, streaming, etc.)
dev.niif.hu - NIIF Gitlab
NIIF Institute - National Information Infrastructure Development
Μετάβαση/Πληροφορίες Development support platform
HEXAA
NIIF Institute - National Information Infrastructure Development
Μετάβαση/Πληροφορίες HEXAA is an External Attribute Authority. It can store user attributes that can be shared with Service Providers. Virtual organizations and groups can also be managed with HEXAA as well as access control infromation and profile information.
Sztaki HBIT OpenStack
Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences
Μετάβαση/Πληροφορίες Sztaki HBIT OpenStack
SA8T2 STUN/TURN pilot service
NIIF Institute - National Information Infrastructure Development
Μετάβαση/Πληροφορίες NIIF & GÉANT4 SA8T2 STUN/TURN pilot service
Cloud for Education
NIIF Institute - National Information Infrastructure Development
Μετάβαση/Πληροφορίες Cloud for Education (Hungarian cloud services for research and education)
MTA Cloud@Sztaki
Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences
Μετάβαση/Πληροφορίες A node of the Cloud of Hungarian Academy of Sciences located at MTA SZTAKI
VIDEOTORIUM - NIIF Program
NIIF Institute - National Information Infrastructure Development
Μετάβαση/Πληροφορίες Videotorium site of NIIF Program
VIDEOTORIUM - Budapest University of Technology and Economics
NIIF Institute - National Information Infrastructure Development
Μετάβαση/Πληροφορίες Videotorium site of Budapest University of Technology and Economics
VIDEOTORIUM - College of Dunaujvaros
NIIF Institute - National Information Infrastructure Development
Μετάβαση/Πληροφορίες Videotorium site of College of Dunaujvaros
VIDEOTORIUM - Hungarian Academy of Science Institute for Computer Science and Control
NIIF Institute - National Information Infrastructure Development
Μετάβαση/Πληροφορίες Videotorium site of MTA SZTAKI
VIDEOTORIUM - Széchenyi István University
NIIF Institute - National Information Infrastructure Development
Μετάβαση/Πληροφορίες Videotorium site of Széchenyi István University
VIDEOTORIUM - Hungarian Academy of Science Wigner Research Centre for Physics
NIIF Institute - National Information Infrastructure Development
Μετάβαση/Πληροφορίες Videotorium site of Hungarian Academy of Science Wigner Research Centre for Physics
VIDEOTORIUM
NIIF Institute - National Information Infrastructure Development
Μετάβαση/Πληροφορίες Videotorium is a video/audio sharing portal created for the players of research and education. Videotorium provides professional presentation of video content recorded at higher-education organisations, research institutions and public collections.
EGI DARIAH CC Gateway
Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences
Μετάβαση/Πληροφορίες This gateway was developed within the EGI-Engage H2020 project and operated by the EGI DARIAH Competence Centre. This gateway displays state-of-the-art capabilities of what's available in digital science with the use of EGI. The gateway provides various web-based applications and services for the Digital Humanities researchers, institutes and communities.
MTA Cloud portal
Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences
Μετάβαση/Πληροφορίες An informational portal for the cloud of the Hungarian Academy of Sciences (MTA Cloud) containing documentation, eduational materials and links to the cloud system.
STUN/TURN pilot service
NIIF Institute - National Information Infrastructure Development
Μετάβαση/Πληροφορίες GÉANT4 STUN/TURN pilot service
Indico @ MTA Wigner FK
Central Research Institute for Physics of the Hungarian Academy of Sciences
Μετάβαση/Πληροφορίες Indico @ MTA Wigner FK
eduID.hu Test Service Provider
Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences
Μετάβαση/Πληροφορίες eduID.hu Test Service Provider; a well maintained SP for the purpose of various technical experiments
VIDEOTORIUM - ELTE EKL
NIIF Institute - National Information Infrastructure Development
Μετάβαση/Πληροφορίες Videotorium site of ELTE EKL
HEXAA Service for eduTEAMS integration
Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences
Μετάβαση/Πληροφορίες This service is the first instance of the HEXAA Service as an eduTEAMS advanced offering
Attribute checker eduTEAMS test
Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences
Μετάβαση/Πληροφορίες Attribute checker eduTEAMS test
Linköping University (ADFS)
Linköping University
Μετάβαση/Πληροφορίες Linköping University (ADFS)
SUNET E-Meeting Service
NORDUnet
Μετάβαση/Πληροφορίες SUNET Connect makes it easy and simple to organize meetings, seminars and seminars that everyone can attend - no matter where they are.
SUNET E-Meeting Service (beta)
NORDUnet
SUNET Connect makes it easy and simple to organize meetings, seminars and seminars that everyone can attend - no matter where they are.
NORDUnet Webinar Service
NORDUnet
NORDUnet Webinar Service
SWAMID Test SP
SWAMID
Μετάβαση/Πληροφορίες This is an application for testing federated authentication.
SWAMID Test SP
SWAMID
Μετάβαση/Πληροφορίες This is an application for testing federated authentication.
e-academy
e-academy,Inc
OnTheHub is your source for academic software discounts
The KeyBucket
NORDUNet
The KeyBucket
e-academy
KTH
e-academy
NORDUnet Box Service Access
NORDUnet
NORDUnet Box Service Access
GÉANT Intranet Test Instance
geant.net
Provides access to GÉANT project documents and internas. Test instance.
MediaFora
MediaFora aims to provide a platform for exchange of knowledge on media services at higher education
NORDUnet Tools
NORDUnet
Μετάβαση/Πληροφορίες NORDUnet Project and Issue tracking tools (JIRA and Confluence).
Carbon Portal authentication service
ICOS Carbon Portal
Single Sign On for services of ICOS Carbon Portal. Maintained by the Carbon Portal team at Physical Geography department (nateko.lu.se).
AsiaPortal: Databases and other resources provided by the Nordic Institute of Asian Studies
Μετάβαση/Πληροφορίες Provides access to databases and other resources for Nias Nordic Council Member institutions
URKUND
Μετάβαση/Πληροφορίες URKUND is an online plagiarism checker service reserved for teachers
The Staff Portal (Medarbetarportalen) at Uppsala university
UU
Μετάβαση/Πληροφορίες The Staff Portal (Medarbetarportalen) is an intranet for employees at Uppsala University, but it's also available for students and external users
National Library of Sweden play
SMDB Play
This is the National Library of Sweden's streaming service
Prisma - prisma.research.se
Prisma - prisma.research.se
Prisma is a joint portal used by several research funders
SWAMID SIRFTI IdP certification tester
SWAMID
Μετάβαση/Πληροφορίες REFEDS SIRTFI IdP certification testing tool
NORDUnet Seminar Service
NORDUnet
Scalable Learning
Scalable Learning
Μετάβαση/Πληροφορίες Blended learning platform for interactive in-class and online education.
Scalable Learning
Scalable Learning
Μετάβαση/Πληροφορίες Blended learning platform for interactive in-class and online education.
Scalable Learning
Scalable Learning
Μετάβαση/Πληροφορίες Blended learning platform for interactive in-class and online education.
InAcademia Affiliation Validation Service
InAcademia operated by GÉANT
Μετάβαση/Πληροφορίες InAcademia validates affiliation assigned by your home institution. This data is provided in anonymized form to services. While your Institution assists in validation your affiliation, it has no relation with the Service requesting the validation.
Swedish National Data Service
SND Gothenburg University
Μετάβαση/Πληροφορίες SND is a national resource that facilitates access to new and existing Swedish research data within and outside of Sweden.
NORDUnet Graylog
NORDUnet
A graylog server run by NORDUnet
Indico
Uppsala University
Μετάβαση/Πληροφορίες Indico is an event management system for meetings, conferences and lectures.
SUNET E-Meeting Service Backup
NORDUnet
Μετάβαση/Πληροφορίες SUNET Connect makes it easy and simple to organize meetings, seminars and seminars that everyone can attend - no matter where they are.
Cloudmore
Cloudmore AB
Μετάβαση/Πληροφορίες Cloud Brokerage Platform for IT, Business and Public Sector
Cloudmore
Cloudmore AB
Μετάβαση/Πληροφορίες Cloud Brokerage Platform for IT, Business and Public Sector
Cloudmore
Cloudmore AB
Μετάβαση/Πληροφορίες Cloud Brokerage Platform for IT, Business and Public Sector
Cloudmore
Cloudmore AB
Μετάβαση/Πληροφορίες Cloud Brokerage Platform for IT, Business and Public Sector
Cloudmore
Cloudmore AB
Μετάβαση/Πληροφορίες Cloud Brokerage Platform for IT, Business and Public Sector
Språkbanken
Språkbanken
Μετάβαση/Πληροφορίες
Cloudmore
Cloudmore AB
Μετάβαση/Πληροφορίες Cloud Brokerage Platform for IT, Business and Public Sector
Cloudmore
Cloudmore AB
Μετάβαση/Πληροφορίες Cloud Brokerage Platform for IT, Business and Public Sector
Cloudmore
Cloudmore AB
Μετάβαση/Πληροφορίες Cloud Brokerage Platform for IT, Business and Public Sector
ScienceDirect
Μετάβαση/Πληροφορίες ScienceDirect
ProQuest
Μετάβαση/Πληροφορίες ProQuest
ACS Publications
Μετάβαση/Πληροφορίες ACS Publications
Perun - Masaryk University
Masaryk University
Μετάβαση/Πληροφορίες Perun - Identity and access management system for Masaryk University
CESNET e-Infrastructure
CESNET
Μετάβαση/Πληροφορίες CESNET e-Infrastructure is a complex national IT infrastructure intended to cover the needs of Czech science, development and education.
Czech Technical University in Prague
CTU
Μετάβαση/Πληροφορίες Canteens of CTU in Prague
Fireprot portal
Loschmidt Laboratories
Μετάβαση/Πληροφορίες FireProt is a web server for an automated design of thermostable proteins.
Proteomics Core Facility
Central European Institute of Technology - Masaryk University
Μετάβαση/Πληροφορίες Order administration
FileSender
CESNET
Μετάβαση/Πληροφορίες CESNETs servis for sending files.
Foodle.CZ
CESNET, a. l. e.
Μετάβαση/Πληροφορίες An easy survey tool suitable for questionnaire and meetings organization
Attribute Viewer
CESNET, a. l. e.
Μετάβαση/Πληροφορίες A service displaying attributes released by your Identity Provider.
ELIXIR research infrastructure AAI
ELIXIR CZ
Μετάβαση/Πληροφορίες This service is the common gateway to the services ELIXIR research infrastructure provides for biological data.
THALAMOSS Data Management Platform
Institute of Computer Science, Masaryk University
Μετάβαση/Πληροφορίες Management and distribution platform for THALAMOSS project on personalized therapy of b-thalassaemia
Dokuwiki for MAGIC project
CESNET z.s.p.o.
Μετάβαση/Πληροφορίες Test instance of dokuwiki for piloting distributed authorization
FileSender
CESNET
Μετάβαση/Πληροφορίες CESNETs servis for sending files.
CEITEC, Central European Institute of Technology
CEITEC
Μετάβαση/Πληροφορίες This service is the common gateway to the services of CEITEC, scientific centre in the fields of life sciences, advanced materials and technologies.
BBMRI-ERIC
BBMRI-ERIC
Μετάβαση/Πληροφορίες Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure - European Research Infrastructure Consortium
CESNET e-Infrastructure
CESNET
Μετάβαση/Πληροφορίες CESNET e-Infrastructure is a complex national IT infrastructure intended to cover the needs of Czech science, development and education.
NERD - Network Entity Reputation Database
CESNET
Μετάβαση/Πληροφορίες Database of known malicious IP addresses and other entities, based on data from Warden and many other sources.
University of Helsinki Moodle
University of Helsinki
University of Helsinki Moodle learning management system.
Haka Attribute Test Service
CSC - IT Center for Science Ltd.
Attributes released by IdP-server can be tested against this SP.
Funet FileSender
CSC - IT Center for Science Ltd.
Funet FileSender offers an easy and a secure way to share large files with anyone.
LAT – Language Archive Tools
CSC - IT Center for Science Ltd.
Μετάβαση/Πληροφορίες LAT is a user interface for language researchers to deposit and process audiovisual material.
Concordance search service for text corpora
CSC - IT Center for Science Ltd.
Μετάβαση/Πληροφορίες With this service you can study text corpora.
The European Genome-phenome Archive
EMBL-EBI European Bioinformatics Institute
Μετάβαση/Πληροφορίες The European Genome-phenome Archive is a service from the EMBL-EBI to archive and disseminate data from biomedical research projects.
University of Helsinki Crowd
University of Helsinki
University of Helsinki Crowd authentication service
Eduuni
CSC - IT Center for Science Ltd.
Eduuni-workspaces is a shared platform for collaboration and networking.
openlearning.aalto.fi
Aalto University
Aalto University open learning material environment
Kielipankki (The Language Bank of Finland)
CSC - IT Center for Science Ltd.
Μετάβαση/Πληροφορίες Web portal of the Language Bank of Finland
International login-service for the Mathematics department at Aalto University
Aalto University
Login system for international projects of the Mathematics department.
Simply Voting
Simply Voting
Μετάβαση/Πληροφορίες Simply Voting - Shibboleth
Off Campus Partners
Off Campus Partners
Μετάβαση/Πληροφορίες Off Campus Partners simplifies the off-campus housing search process for universities, property managers, and students. Our software platform powers the off-campus housing listing service at the nation's leading universities.
QReserve Single Sign On
QReserve
Μετάβαση/Πληροφορίες This service enables federation members to sign on to QReserve using a signed assertion from the member.
Technolutions Slate
Technolutions, Inc.
Μετάβαση/Πληροφορίες Technolutions Slate
data.deic.dk
Μετάβαση/Πληροφορίες The purpose is to allow researchers from Danish academic institutions to upload, manage and share data.
Synnefo DeIC
The purpose is to put virtual machines and storage at the disposal of people affiliated with any Danish higher educational institution.
DeIC National HPC Centre, SDU
University of Southern Denmark
Μετάβαση/Πληροφορίες The purpose is to manage user access to the HPC centre.
NBI Application Server
The purpose is to provide access to NBI web services.
sciencedata.dk
Μετάβαση/Πληροφορίες The purpose is to allow researchers from Danish academic institutions to upload, manage and share data.
WISEflow europe-dev
UNIWISE APS
to facilitate digital management of written exams
WISEflow europe-stage
UNIWISE ApS
The purpose is to facilitate digital management of written exams.
WISEflow
UNIWISE ApS
The purpose is to facilitate digital management of written exams.
Synore DeIC
The purpose is to put virtual machines and storage at the disposal of people affiliated with any Danish higher educational institution.
DeIC DMPonline
The purpose is to facilitate the making of data management plans.
WISEflow europe [TEST]
UNIWISE ApS
The purpose is to facilitate digital management of written exams.
NeIC Community Wikis
The purpose is to provide a place where NeIC members and partners can share and spread information.
eduVPN
The purpose is to facilitate the easy creation and management of VPNs.
ASIMUT
The purpose is to facilitate room booking, scheduling and event management at schools of performing arts.
WAYF Testing Service
Μετάβαση/Πληροφορίες The purpose is to enable developers to inspect the extent and syntactical quality of the information sent from an institution every time one of its users attempts to log into a web service through WAYF.
De Boeck Supérieur License Desk
DE BOECK SUPERIEUR
Μετάβαση/Πληροφορίες Environment on which Noto and NotoBib customers can use educational resources of De Boeck Supérieur
Guest network access - Guests
INRA - Site de Jouy en Josas
Μετάβαση/Πληροφορίες Guest network access - Guest side
API ISTEX development version
CNRS
Μετάβαση/Πληροφορίες The ISTEX project is a vast programme for the acquisition of scientific resources aimed at setting up a digital library which complies with the highest international standards and provides all members of higher education and research establishments with remote access to those resources. ISTEX API aims to give access to these scientific resources.
API ISTEX integration version
CNRS
Μετάβαση/Πληροφορίες The ISTEX project is a vast programme for the acquisition of scientific resources aimed at setting up a digital library which complies with the highest international standards and provides all members of higher education and research establishments with remote access to those resources. ISTEX API aims to give access to these scientific resources.
IN2P3 - Atrium - Gestion documentaire
CNRS
Μετάβαση/Πληροφορίες IN2P3 - Atrium - Gestion documentaire basé sur le logiciel Nuxeo
Eduspot - Nimes University
Université de Nimes
Μετάβαση/Πληροφορίες Eduspot - Nimes University
Service box.in2p3.fr
CNRS
Μετάβαση/Πληροφορίες Service box.in2p3.fr
Caseine
Institut National Polytechnique de Grenoble
Μετάβαση/Πληροφορίες Caseine is a learning platform in Industrial Engineering, Mathematics and Computer science. Its aim is to stimulate students' learning and autonomy while improving the quality of the time the teacher gives them. Based on Moodle, it allows to: 1) automatically evaluate the student's computer code and mathematical models, 2) monitor the students' progress, 3) share contents between the teachers through a community of users.
Click Travel Planet UDL
Université de Lorraine
Μετάβαση/Πληροφορίες Description de la ressoure (Anglais) : Apps Click&Travel from Travel Planet, your Travel Agency. Access to Online Booking Tool for your usersAccess to Business Intelligence, Billing and geolocalisation tab for your administrators.
Click Travel Planet
TRAVEL PLANET
Μετάβαση/Πληροφορίες Apps Click&Travel from Travel Planet, your Travel Agency. Access to Online Booking Tool for your usersAccess to Business Intelligence, Billing and geolocalisation tab for your administrators.
Univnautes Captive Portal - Observatoire de la Côte d'Azur
Observatoire de la Côte d'Azur
Μετάβαση/Πληροφορίες eduspot captive portal
Univnautes captive portal - Observatoire de la Côte d'Azur
Observatoire de la Côte d'Azur
Μετάβαση/Πληροφορίες eduspot captive portal
Crous Amiens-Picardie Eduspot
CROUS d'Amiens
Μετάβαση/Πληροφορίες Service to provide internet to students in universitary restaurants
ENS Paris-Saclay - Eduspot Portal
Ecole Normale Supérieure de Cachan
Μετάβαση/Πληροφορίες Wireless access for eduspot project members.
M.N.H.N eduspot
Muséum National d'Histoire Naturelle (MS)
Μετάβαση/Πληροφορίες M.N.H.N eduspot
University of Perpignan - eduspot
Université de Perpignan
Μετάβαση/Πληροφορίες eduspot universite de Perpignan
UTC - Eduspot
Université de Technologie de Compiègne
Μετάβαση/Πληροφορίες UTC - Eduspot
Compilatio - Prévention du plagiat
COMPILATIO
Μετάβαση/Πληροφορίες Service payant d'analyse de document en ligne mis à la disposition de l'enseignement supérieur et permettant la détection de plagiat dans les travaux étudiants ...
TEST - ESUP OTP
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Μετάβαση/Πληροφορίες esup-otp test
Université de Nice - Fact
Université de Nice Sophia
Μετάβαση/Πληροφορίες Plateforme de formation à la certification des compétences numériques
FileSender Premium
GIP RENATER
Μετάβαση/Πληροφορίες Premium FileSender Service
Guest network access - Management Interface
INRA - Site de Jouy en Josas
Μετάβαση/Πληροφορίες Guest network access - Management Interface
IN2P3-IPNL - GitLab
CNRS
Μετάβαση/Πληροφορίες Collaborative git hosting
IN2P3 - Gitlab
CNRS
Μετάβαση/Πληροφορίες Git collaborative hosting intended for IN2P3 staff and their associates.
Observatoire de la Côte d'Azur - GitLab
Observatoire de la Côte d'Azur
Μετάβαση/Πληροφορίες GitLab platform of Observatoire de la Côte d'Azur
Universite Cote d'Azur - Helpdesk
Université de Nice Sophia
Μετάβαση/Πληροφορίες Helpdesk Accès réservé aux membres
RENATER - Validation of the Authorization Service
GIP RENATER
Μετάβαση/Πληροφορίες Authorization service based on Sympa group manager (Universalistes) and SAML Attributes Authorities. It allows virtual organizations (e.g. research communities) composed by people belonging to different institutions (i.e. managed by different referentials) to access to common resources (if authorization was granted) after having been authenticated by their respective institutions. This service will be in charge of authentication and provide accurate access control on a community's web resource (group defined in Sympa). This resource can therefore be hosted anywhere.
Group service for the French Institute of BioInformatics
GIP RENATER
Μετάβαση/Πληροφορίες Group service for the French Institute of BioInformatics : -mailing lists -wikis -surveys -meeting scheduler
Université de Lille - plate-forme charte digitale (identité)
Université des Sciences Techniques de Lille 1
Μετάβαση/Πληροφορίες This platform allows the responsables of the communication to load digital identification elements they need
Generic service provider at Telecom ParisTech
Telecom Paristech
Μετάβαση/Πληροφορίες Service provider for access to several resources hosted by Telecom ParisTech
Service indico.in2p3.fr
CNRS
Μετάβαση/Πληροφορίες Service indico.in2p3.fr
EoCoE Mailing List Service
GIP RENATER
Μετάβαση/Πληροφορίες EoCoE groupware service. This service offers mailing lsits along with other collaborative tools linked to these lists (wiki, surveys).
EHESS - FMSH - Eduspot France site
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris
Μετάβαση/Πληροφορίες EHESS - FMSH - Eduspot site France
neuGRID for you
MAAT FRANCE GNUBILA
Μετάβαση/Πληροφορίες neuGRID is a web portal aimed to (i) help neuroscientists do high-throughput imaging research, and (ii) provide clinical neurologists automated diagnostic imaging markers of neurodegenerative diseases for individual patient diagnosis. neuGRID’s user-friendly environment is customised to a range of users from students to senior neuroscientists working in the fields of Alzheimer’s disease, psychiatric diseases, and white matter diseases. neuGRID aims to become a widespread resource for brain imaging analyses.
Université Cote d'Azur - EDM - modules
Université de Nice Sophia
Μετάβαση/Πληροφορίες Modules for Electronic Document Management for Université Cote d'Azur. Access restricted to members
Université Cote d'Azur - EDM
Université de Nice Sophia
Μετάβαση/Πληροφορίες Electronic Document Management for Université Cote d'Azur. Access restricted to members
MESHS - collaborative platform
Université des Sciences Techniques de Lille 1
Μετάβαση/Πληροφορίες The collaborative platform "plateforme.meshs.fr" is dedicated to collaborative work for MESHS's research project
portail-eduspot.inra.fr
INRA - Site de Jouy en Josas
Μετάβαση/Πληροφορίες portail de test connexion wifi et filaire
Guest network access
INRA - Site de Jouy en Josas
Μετάβαση/Πληροφορίες Guest network access
Captive Portal UPJV
Université de Picardie Jules Verne
Μετάβαση/Πληροφορίες Eduspot
rendez-vous platform
GIP RENATER
Μετάβαση/Πληροφορίες Videoconferencing service Rendez-vous
MESHS - tools - centralized authentication
Université des Sciences Techniques de Lille 1
Μετάβαση/Πληροφορίες The website offer a suite of web service with restricted access to manage and support MESHS's research project.
RENATER - validation service
GIP RENATER
Μετάβαση/Πληροφορίες This SP allows validation of identity providers. The resource prints the list of user attributes received from the identity provider.
ENSTA Bretagne - WiFi EduSpot
ENSTA Bretagne
Μετάβαση/Πληροφορίες ENSTA Bretagne - WiFi EduSpot
Ecole Nationale Superieure de l'Electronique et de ses Applications - Eduspot
Ecole Nationale Supérieure de l'Electronique et de ses Applications ENSEA
Μετάβαση/Πληροφορίες Eduspot wifi portal
Moodle Test Paris Sorbonne
Université Paris Sorbonne (Paris IV)
Μετάβαση/Πληροφορίες Shibboliser Moodle Test
VO Paris Authentication
Observatoire de Paris
Μετάβαση/Πληροφορίες Access to authenticated service of the astronomical virtual observatory at Observatoire de Paris.
ESPCI ParisTech - Accès WiFi
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris
Μετάβαση/Πληροφορίες Accès au portail captif WiFi à l'ESPCI ParisTech, ouvert à tous les usagers de la fédération.
CAIRN
CAIRN SA
Μετάβαση/Πληροφορίες Created in September 2005 by four Belgian and French publishers, today Cairn offers the most comprehensive collection of publications in the French language in the humanities and social sciences available online. In 2015, more than 400 journals and around 5,000 eBooks from major French, Belgian and Swiss publishers are available on www.cairn.info. Students, scholars and librarians all over the world are thus able to access more than 200,000 full-text articles and book chapters online. To make this content more visible and accessible to non–francophone scholars, Cairn.info (with the support of the CNL, a French governmental agency dedicated to the promotion of French publications around the world) has designed a special interface, www.cairn-int.info, enabling internet users to browse and easily find content from French journals without speaking a word of French.
Sympa.org
GIP RENATER
Μετάβαση/Πληροφορίες Sympa mailing list software website. The user manual can be edited by subscribers to sympa-users@listes.renater.fr
EDINA services
University of Edinburgh
EDINA services for research and education
Digimap Collections
University of Edinburgh
Online maps and spatial data of Great Britain
Statistical Accounts of Scotland
University of Edinburgh
Essential sources of the study of Scottish life in the 18th and 19th centuries
Elsevier Service Provider
Elsevier B.V.
Elsevier Service Provider
Zetoc
The University of Manchester
The monitoring and search service for global research publications
v-scene
Ajenta Ltd
v-scene enables you to launch or schedule H323 and Desktop videoconferences, record, stream and add guests.
Scran
Scran Limited
370,000 images from museums, galleries & archives. All resources rights cleared for use in teaching and learning.
EBSCO Publishing, Inc
EBSCO Publishing, Inc
JiscMail
Jisc
The UK's national academic mailing list service
The Literary Encyclopedia
Literary Dictionary Company Limited
The Literary Encyclopedia is a digital repository of authoritative reference work on literary and cultural history
PathCAL
University of Edinburgh
Series of online tutorials covering a wide range of pathology and pathophysiology subjects.
Agcensus
University of Edinburgh
Grid square agricultural census data for England, Scotland and Wales
UK Data Service Census Support
University of Edinburgh
Boundary datasets and geographic look up tables of the United Kingdom
GeoDoc
University of Edinburgh
A metadata creation and management tool
Census Dissemination Unit
Jisc
Online access to aggregate data from the 1971, 1981, 1991 and 2001 UK Census of Population.
Mintel Reports Academic
Mintel International Group Limited
World class Market Intelligence reports from Mintel. Data and analysis on consumers, markets, companies and brands.
Thomson Reuters SP (Web of Knowledge & EndNote Web)
Thomson Scientific Inc
Explore literature in the sciences, social sciences, arts and humanities and publish bibliographies.
Westlaw UK
Thomson Reuters (Professional) UK Limited
Westlaw UK gives you access to vast but easily searchable databases of case law, legislation, legal journals, commentary and EU legal materials.
Royal Pharmaceutical Society: MedicinesComplete
Royal Pharmaceutical Society of Great Britain
MedicinesComplete provides online access to the world's leading drug and healthcare references.
Bureau van Dijk
Bureau Van Dijk - Electronic Publishing
Global, regional and domestic company information - including financials, corporate structures and other business intelligence.
Public Information Online
Dandy Booksellers Limited
Collection of Parliamentary papers from the UK & Scottish Parliaments, Northern Ireland Assembly & Scottish Government.
Childlink Information Service
Childlink Ltd
London Review of Books
LRB Limited
Online access to the London Review of Books archive
Issues Online
Independence Educational Publishers Ltd
Issues Online explores today's most important social issues through articles, videos, ebooks & more.
British History Online
University of London
Additional premium content including The Parliament Rolls of Medieval England (Edward I to Henry VII), all the volumes of the Calendar of State Papers, Domestic 1537-1714, the Calendars of State Papers for Scotland and Ireland, plus the Calendar of Close Rolls
XpertHR - Online HR Intelligence
Reed Business Information Limited
The ultimate information source for Human Resources materials.
Passport
Euromonitor International plc
Passport is a global market research database providing statistics, analysis,reports, surveys and breaking news on industries, countries and consumersworldwide
Copac: National, Academic & Specialist Library Catalogue
The University of Manchester
Search increasing numbers of UK and Irish academic, national & specialist library catalogues
Books For All Scotland
Scran Limited
Books For All Scotland provides accessible books to support pupils who have difficulty with ordinary printed text.
ACS Publications
American Chemical Society, Inc
Μετάβαση/Πληροφορίες Publishes products and services for the practice and advancement of the chemical sciences.
Nature Publishing Group journals
Macmillan Publishers Limited
Online access to Nature Publishing Group journals
ACLS Humanities E-Book
University of Michigan
ACLS Humanities E-Book is a digital collection of over 3,300 full-text, cross-searchable books in the humanities.
Mary Ann Liebert
Atypon Systems, Inc
Μετάβαση/Πληροφορίες >Mary Ann Liebert publishes integrated media content in biotechnology, biomedical research, clinical medicine and surgery, among others.
PLANEX, The Idox Information Service
Idox Software Ltd
Online access to UK public policy bibliographic database, from the 1980s to today
John Wiley & Sons Limited: Wiley Online Library
John Wiley & Sons Limited
This service allows Wiley Online Library users to use login credentials at their home organisations
University of Glamorgan - Primo
Ex Libris (UK) Limited
This is an Ex Libris Primo Hosted SP on behalf of the University of Glamorgan
JISC MediaHub
University of Edinburgh
The definitive academic video, image & audio resource
Knovel Corporation: Production
Knovel Corporation
The Knovel website integrates technical reference information with analytical and search tools for engineers.
Jisc Collections
Jisc Services Limited
Jisc Collections supports the procurement of digital content for education and research in the UK
Reed Business Information - XpertHRUK (Test)
Reed Business Information Limited
The ultimate information source for Human Resources materials.
IG Publishing Pte Ltd
Academic Rights Press Limited
Established in Singapore since 2006, we work with many reputable publishers to represent their brands.
HeinOnline
William S. Hein & Co., Inc.
The World's Largest Image-based Legal Research Database
TannerRitchie Publishing
TannerRitchie Publishing
Medieval and Early Modern Sources Online (MEMSO) is an essential resource for the study of Britain and its place in the world during the medieval and early modern period (c. 1100-1800)
UNiDAYS
MYUNiDAYS Limited
UNiDAYS is the world’s leading Student Affinity Network, connecting a global student audience with relevant brands and services.
Jisc Domain Registration Service
Jisc Services Limited
Jisc Domain Registration Service
JISC Domain Registration Service
Jisc Services Limited
JISC Domain Registration Service
The Jisc Community
Jisc Services Limited
Μετάβαση/Πληροφορίες Information and support for many Jisc services, and communities for research and education.
Students’ Union UCL
UCLU
UCLU is the representative body for University College London students, founded in 1893.
Equinox Publishing
Equinox Publishing Ltd
Publishing academic journals, textbooks, anthologies, monographs and reference books in the areas of archaeology, linguistics, cultural history, religious studies, theology, biblical studies, cookery and popular music.
Upay
Uniware Systems Limited
Upay online payment processing and cashless account management.
Accessible Archives
Accessible Archives, Inc.
Accessible Archives, searching for archived historical information.
Reportlinker for Libraries
UBIQUICK SAS
A Vision of Britain through Time
University of Portsmouth
Local history data including maps, boundaries, statistics and text; for viewing and download.
Glew
Charles Love trading as Perfect Papers
Glew - Learning Made Simple
UK federation Test SP
Jisc Services Limited
This test service provider allows you to see the attributes your identity provider is releasing.
Test DMP Online
University of Edinburgh
This is a test service for the Digital Curation Centre's data management planning tool, DMP Online.
Listening Books
The Gallery Partnership Limited
DMP Online
University of Edinburgh
DMP Online is a data management planning tool provided by the Digital Curation Centre.
Knodium
Knodium Limited
Knodium is an online platform for collaboration.
IDCore: Industrial Doctoral Centre for Offshore Renewable Energy
University of Edinburgh
GOESEND
University of Kent
Instant Anatomy
Andrew Whitaker trading as Instant Anatomy
REF 2014 Submission system
Higher Education Funding Council for England
SpringerLink and Springer for R&D
Springer-Verlag London Limited
SpringerLink and Springer for R&D offer researchers access to millions of scientific documents.
Credo Reference Production RESTful API
Credo Reference Limited
Credo Reference Production RESTful API. Contact support@credoreference.com for details.
JISC Repository
Jisc
Online access for registered users to JISC Repository.
Reed Business Information - CC Inform
Reed Business Information Limited
Vital information for professionals working with children and young people.
Overt Software Solutions Ltd test SP
Overt Software Solutions Ltd
Overt Software Solutions Ltd test SP
SiSo University College London Online Resource Booking
SiSo Software Limited
SiSo University College London Online Resource Booking
Jordan Publishing / Family Law
RELX (UK) Limited
For access to law reports, case law, commentary, precedents and legal and administrative changes.
Mobility-Online
SOP Hilmbauer & Mauberger GmbH & Co.KG
The High-End Standard Software for the web-based management of international educational cooperation and all types of academic mobilities.
The Janet Community (Staging)
Jisc Services Limited
The community driven, social business, support, and information website for Janet products and services.
Microsoft Academic Verification Engine
Microsoft Corporation
Microsoft uses the Academic Verification Engine (AVE) to determine client academic eligibility
Where Do You Stand?
D2.Digital By Design Limited
University of Wolverhampton - Voting
Membership Solutions Limited
University of Wolverhampton - Voting system
Knovel Corporation: Phoenix Dev-SSO Test
Knovel Corporation
The Knovel website integrates technical reference information with analytical and search tools for engineers.
Queen's University SP
The Queen's University of Belfast
Queen's University SP for special access Library E-Resources
SiSo Bournemouth University ~ ALNBmth, Online Resource Booking
SiSo Software Limited
SiSo Bournemouth University ~ ALNBmth, Online Resource Booking
SiSo Bournemouth University ~ AVBmth, Online Resource Booking
SiSo Software Limited
SiSo Bournemouth University ~ AVBmth, Online Resource Booking
SiSo Bournemouth University ~ BmthMedia, Online Resource Booking
SiSo Software Limited
SiSo Bournemouth University ~ BmthMedia, Online Resource Booking
SiSo Bournemouth University ~ CSBmth, Online Resource Booking
SiSo Software Limited
SiSo Bournemouth University ~ CSBmth, Online Resource Booking
LabArchives
LabArchives, LLC
Electronic Laboratory Notebook, including Professional and Classroom Editions.
SiSo Bournemouth University ~ DECBmth, Online Resource Booking
SiSo Software Limited
SiSo Bournemouth University ~ DECBmth, Online Resource Booking
Microsoft Academic Verification Engine
Microsoft Corporation
Credo Reference Private DEV RESTful API
Credo Reference Limited
*Research Professional
Research Research Ltd
Μετάβαση/Πληροφορίες Research Professional is an intuitive platform for online access to news and funding services.
CTS development
Science and Technology Facilities Council
Development SP for NES SARoNGS server.
Credo Reference Private QA RESTful API
Credo Reference Limited
Abintegro Career Centre
Abintegro Limited
E-learning and employability solutions for careers services and training departments.
Henry Stewart Talks
Henry Stewart Talks Ltd
Online presentations by leading world experts in biomedicine, life sciences, management & marketing.
SiSo University of Bedfordshire, Online Resource Booking
SiSo Software Limited
SiSo University of Bedfordshire, Online Resource Booking
a-n Resource
An:Artists Information Company
Resource for visual artists: news, reviews, debate, research, publications, guides, toolkits....
Knovel Corporation: Phoenix QA-SSO
Knovel Corporation
The Knovel website integrates technical reference information with analytical and search tools for engineers.
Student Beans
The Beans Group Limited
Free digital student card - Access 1000's of student exclusive discounts with Student Beans iD.
SiSo University of Leeds ~ ICS, Online Resource Booking
SiSo Software Limited
SiSo University of Leeds ~ ICS, Online Resource Booking
Atomwide Network Weather Stations
Atomwide Limited
An online weather station network which gathers data every minute of every day.
Passport (Staging) - Euromonitor International
Euromonitor International plc
Passport is Euromonitor International's gateway to global strategic intelligence.
CCInform (Test)
Reed Business Information Limited
Vital information for professionals working with disabled and older people.
Primal Pictures - Anatomy.tv
Primal Pictures Limited
The most comprehensive, accurate and detailed 3D models of the human body. Our range of medical software covers anatomy for every region of the body plus specialised titles that focus on muscle function, injuries and more, providing over 6,500 3D anatomical structures, clinical slides, dissections, illustrations, animations and much more.
Sherston Subscription Service
Sherston Software Limited
Adam Matthew resources
Adam Matthew Digital Limited
Unique primary source collections from archives around the world; spanning the social sciences and humanities
Survey of English Place-Names
University of Nottingham
A county-by-county guide to the linguistic origins of England’s place-names
KI Generic Shib Endpoint
Knowledge Integration Ltd
Knowledge Integration Ltd
Knowledge Integration Ltd
Research in Practice for Adults (RIPFA)
The Dartington Hall Trust
Research in Practice for Adults (RIPFA)
Moonshot Wiki
Jisc Services Limited
Moonshot is a single, unifying technology for extending the benefits of federated identity to a broad range of non-web services. This service hosts the wiki for Moonshot, containing technical documentation, along with installation and configuration guides.
ClickView
ClickView Ltd
ClickView is the market leader in digital video solutions for education
University of Birmingham - Primo Staging
Ex Libris (UK) Limited
This is an Ex Libris Primo Hosted SP on behalf of the University of Birmingham
Take-shape-share
Adaptable Learning Limited
Kingston University - Primo Production
Ex Libris (UK) Limited
This is an Ex Libris Primo Hosted SP on behalf of the Kingston University
World Market Intelligence
World Market Intelligence Limited
The world's markets quantified, qualified and expertly evaluated
Overt Software Solutions Ltd
Overt Software Solutions Ltd
This is the development server of Overt Software's Shibboleth statistics tool. This tool provides useful statistics from your IdP.
British Standards Institution subscription services
British Standards Institution
Access to the British Standards Institution's online standards subscription services
SAGE Research Methods
SAGE Publications Limited
SAGE Knowledge
SAGE Publications Limited
SAGE's ebook and reference platform
SAE MOBILUS
SAE International
Subscription-based access to aerospace and automotive technical information from SAE International
Historical Texts
Jisc
Collections of texts from the late fifteenth to long nineteenth century
Moonshot Portal
Jisc Services Limited
Self-service portal to configure trust links for Moonshot IdPs and RPs
University of Bristol - Primo
Ex Libris (UK) Limited
his is an Ex Libris Primo Hosted SP on behalf of the University of Bristol
University of Dundee - Primo
Ex Libris (UK) Limited
This is an Ex Libris Primo Hosted SP on behalf of the University of Dundee
Institute of Education University of London - Primo
Ex Libris (UK) Limited
This is an Ex Libris Primo Hosted SP on behalf of the Institute of Education University of London
EPCC SAFE
University of Edinburgh
SAFE HPC service administration hosted at EPCC
Edinburgh Napier University - Primo
Ex Libris (UK) Limited
This is an Ex Libris Primo Hosted SP on behalf of the Edinburgh Napier University
Emerald Insight
Atypon Systems, Inc
Μετάβαση/Πληροφορίες Emerald is a global publisher linking research and practice to the benefit of society.
ProofID test Shibboleth service provider
ProofID Limited
Used to test Shibboleth SP and customers IdP's
Practical Law
Thomson Reuters (Professional) UK Limited
A legal solution from Thomson Reuters providing practical know how (including practice notes, precedents and checklists) to help lawyers work smarter and more efficiently. Practical Law know how is created and maintained by a team of 300 lawyer-editors.
Financial Times
Financial Times Limited (The)
The latest news and analysis on international business, finance, economics and politics from the Financial Times.
Oxford Brookes University - Primo
Ex Libris (UK) Limited
This is an Ex Libris Primo Hosted SP on behalf of the Oxford Brookes University
SiSo Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies Online Resource Booking
SiSo Software Limited
SiSo Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies Online Resource Booking
Uni Market
Uni-Market Enterprises Limited
Your student marketplace has arrived. Buy and sell university essentials on a safe online platform!
British History Online (Development)
University of London
Additional premium content including The Parliament Rolls of Medieval England (Edward I to Henry VII), all the volumes of the Calendar of State Papers, Domestic 1537-1714, the Calendars of State Papers for Scotland and Ireland, plus the Calendar of Close Rolls
University of Edinburgh Collections Manager Test
University of Edinburgh
Test DSpace installation for managing the University of Edinburgh collection level descriptions and collection items.
University of Edinburgh Collections Manager Test
University of Edinburgh
DSpace installation for managing the University of Edinburgh collection level descriptions and collection items.
SiSo Ravensbourne Online Resource Booking
SiSo Software Limited
SiSo Ravensbourne Online Resource Booking
Radiological Society of North America
Atypon Systems, Inc
Μετάβαση/Πληροφορίες RSNA publishes two top peer-reviewed journals: Radiology, the highest-impact scientific journal in the field, and RadioGraphics, the only journal dedicated to continuing education in radiology.
Clinical Skills Ltd
Clinical Skills Ltd
User-friendly illustrated clinical skills guidelines to help you develop and check your practice.
Digimap for Colleges
University of Edinburgh
EDINA Digimap for Colleges
EDINA M2M Authentication
University of Edinburgh
EDINA M2M Authentication
*Unity
Research Research Ltd
Μετάβαση/Πληροφορίες *Unity is the new way to work with anyone in universities and research. It’s a simple place to form groups, share files and work on them together.
RCNi
MPS Limited
Μετάβαση/Πληροφορίες RCNi is the premier provider of innovative and creative information solutions for the whole nursing team and allied health professionals.
PPMS core facility management solution
Stratocore
PPMS is a powerful, feature rich core facility resource management solution
SiSo Falmouth University Online Resource Booking
SiSo Software Limited
SiSo Falmouth University Online Resource Booking
Research Professional
Research Research Ltd
Research Professional is an intuitive platform for online access to news and funding services.
Informit
RMIT Training Pty Ltd
Informit is the premier source of core research and resources from the Australasian region.
Scottish Dental Education Online
University of Aberdeen
Interactive online learning and teaching resources to support dental education.
SiSo Bournemouth University ~ Business School, Online Resource Booking
SiSo Software Limited
SiSo Bournemouth University ~ Business School, Online Resource Booking
Project Euclid
Cornell University
Project Euclid, an online publishing service for theoretical and applied mathematics and statistics.
Research in Practice (Development)
The Dartington Hall Trust
MyConcern Demo Site
One Team Logic Ltd
The MyConcern Demo Site is used for demonstrations and IDP testing
MyConcern ThinkIt Demo Site
One Team Logic Ltd
The MyConcern ThinkIt Demo Site is used for demonstrations
NRC Research Press Test SP
Atypon Systems, Inc
Μετάβαση/Πληροφορίες NRC Research Press Test SP
Endocrine Society Test SP
Atypon Systems, Inc
Μετάβαση/Πληροφορίες Endocrine Society Test SP
RCNP Test SP
Atypon Systems, Inc
Μετάβαση/Πληροφορίες RCNP Test SP
Sketch Engine
Lexical Computing Limited
The Sketch Engine is a Corpus Query System allowing you to research how words behave.
Sketch Engine Beta
Lexical Computing Limited
The Sketch Engine is a Corpus Query System allowing you to research how words behave.
SiSo Bournemouth University ~ Events, Online Resource Booking
SiSo Software Limited
SiSo Bournemouth University ~ Events, Online Resource Booking
MyConcern ThinkIT Integrated Demo Site
One Team Logic Ltd
The MyConcern ThinkIT Integrated Demo Site is used for demonstrating the joined up ThinkIT solution
KnowledgeBase+
Jisc Services Limited
KnowledgeBase+
Informit
RMIT Training Pty Ltd
Informit is the premier source of core research and resources from the Australasian region.
Open University - Primo Production
Ex Libris (UK) Limited
This is an Ex Libris Primo Hosted SP on behalf of the Open University
Coleg Sir Gar
Coleg Sir Gar
Shibboleth Service Provider for Coleg Sir Gar providing online access to Coleg Sir Gar applications
The Student Room Group Ltd.
The Student Room Group Ltd
The Student Room SP.
ARCHER SAFE
University of Edinburgh
SAFE service administration for ARCHER
Newcastle University - Primo
Ex Libris (UK) Limited
This is an Ex Libris Primo Hosted SP on behalf of the Newcastle University
APS Journals
Atypon Systems, Inc
Μετάβαση/Πληροφορίες Journals of the American Phytopathological Society: peer-reviewed plant pathology research.
Coleg Sir Gar
Coleg Sir Gar
Shibboleth Service Provider for Coleg Sir Gar, which provides online access to Coleg Sir Gar applications
IS Oxford Heritage Cirqa Test Server 0
IS Oxford Ltd
IS Oxford's test server zero for Heritage Cirqa and Heritage Online.
University of Glasgow Cloud
University of Glasgow
simpleSAMLPHP SP for federated access to Uni. Of Glasgow cloud infrastructure.
Issues Online
Independence Educational Publishers Ltd
Resources for schools, colleges and libraries
CBCL Test Site
Royal Pharmaceutical Society of Great Britain
Development site for CBCL
University of Edinburgh - Primo
Ex Libris (UK) Limited
This is an Ex Libris Primo Hosted SP on behalf of the University of Edinburgh
Reed Business Information - CCI Adults
Reed Business Information Limited
Vital information for professionals working with disabled and older people.
Atypon SP
Atypon Systems, Inc
Μετάβαση/Πληροφορίες Atypon Systems operates a hosting platform that provides content delivery services to a wide range of professional and scholarly publishers.
CareKnowledge Staging Environment
OLM Pavilion Limited
The staging website for CareKnowledge
Airhead
Airhead Education Ltd
The award-winning platform for education.
Student Supermarket
Student Supermarket Ltd
A global online platform to provide services for students everyday lives
figshare - stage
Figshare LLP
Cloud based repository for citable and discoverable research outputs
figshare
Figshare LLP
Cloud based repository for citable and discoverable research outputs
University Of Sussex - Primo
Ex Libris (UK) Limited
This is an Ex Libris Primo Hosted SP on behalf of University Of Sussex
Swansea University - Primo
Ex Libris (UK) Limited
This is an Ex Libris Primo Hosted SP on behalf of Swansea University
SiSo Bournemouth University ~ M&C Operations Team, Online Resource Booking
SiSo Software Limited
SiSo Bournemouth University ~ M&C Operations Team, Online Resource Booking
Aberystwyth University - Primo
Ex Libris (UK) Limited
This is an Ex Libris Primo Hosted SP on behalf of Aberystwyth University
Emplaw Online
Constantia Associates Limited
Online access to up to date employment law information and cases
Digital Theatre Plus
Digital Theatre.com Limited
Newcastle University - Primo
Ex Libris (UK) Limited
This is an Ex Libris Primo Hosted SP on behalf of the Newcastle University
SiSo UCL ~ Sade School of Fine Art, Online Resource Booking
SiSo Software Limited
SiSo UCL ~ Sade School of Fine Art, Online Resource Booking
ReachOutCPD
Twig World Limited
Online access to ReachOutCPD
ReachOut CPD
Twig World Limited
Online access to ReachOutCPD
NUS extra Student Discount card
NUS Services Limited
To be eligible for the NUS extra student discount card, you need to be over 16 years of age, and in full or part time education
Getech Web Portal
Getech Limited
Online access to the Getech web portal for your institution
TCAS Online
TCAS Online Limited
TCAS Online is a cloud-based management platform for student accommodation portfolios.
SafeNet
University of Edinburgh
SafeNet
Warc.com
WARC Limited
The largest single source of intelligence for marketing, advertising, media and research communities
Royal College of Surgeons of England SP
Atypon Systems, Inc
Μετάβαση/Πληροφορίες The Royal College of Surgeons of England publishes the Annals, Bulletin and FDJ journals.
Sheffield Hallam University - Primo
Ex Libris (UK) Limited
This is an Ex Libris Primo Hosted SP on behalf of Sheffield Hallam University
Student Money Saver
Student Money Saver Ltd
We specialise in student discounts, deals and free stuff, as well as ways to make money quickly. Plus, everything you need to know about student finance, made simple.
Exprodo Software
Exprodo Software Limited
Web-based database and research/clinical bookings and facility management software
University of Birmingham - Primo
Ex Libris (UK) Limited
This is an Ex Libris Primo Hosted SP on behalf of the University of Birmingham
London School of Economics and Political Science - Primo
Ex Libris (UK) Limited
This is an Ex Libris Primo Hosted SP on behalf of London School of Economics and Political Science
National Library of Wales - Primo
Ex Libris (UK) Limited
This is an Ex Libris Primo Hosted SP on behalf of National Library of Wales
Children and Young People Now
MA Education Limited
Children & Young People Now is a magazine for professionals working with children and young people
Nursery World
MA Education Limited
Nursery World is a magazine for practitioners across the early years of education and childcare
Clinical Academic Training Portal
Epi Genesys Limited
The Clinical Academic Training Portal provides management and monitoring of the training undertaken by postgraduate medical professionals.
University of Salford - Primo
Ex Libris (UK) Limited
This is an Ex Libris Primo Hosted SP on behalf of the University of Salford
London School of Hygiene and Tropical Medicine - Primo
Ex Libris (UK) Limited
This is an Ex Libris Primo Hosted SP on behalf of the London School of Hygiene and Tropical Medicine
RSpace ELN Demo
Research Innovations Ltd
RSpace is an enterprise grade Electronic Lab Notebook designed for use in research universities
Instruct
Instruct Academic Services Limited
Instruct Hub & Submission Systems
CareKnowledge
OLM Pavilion Limited
CareKnowledge helps you keep your social care knowledge and practice up to date.
Test M3C VPP
University of Nottingham
Virtual Postgraduate Platform (Test)
HowCloud
HowCloud Ltd
HowCloud provides interactive learning tools to connect students and teachers online
M3C VPP
University of Nottingham
Virtual Postgraduate Platform
M3C Administration
University of Nottingham
Virtual Postgraduate Platform administration console
British Pharmacopoeia
The Stationery Office Ltd
British Pharmacopoeia
JSTOR
Ithaka Harbors, Inc.
JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary sources.
Calpendo for University of Bath
Exprodo Software Limited
Core facility management, booking system and web-based database for research/clinical facilities.
Calpendo for National University of Ireland Galway
Exprodo Software Limited
Core facility management, booking system and web-based database for research/clinical facilities.
University of Bath: TOPdesk (test)
University of Bath
University of Bath: TOPdesk (test)
University of Bath
Cardiff Metropolitan University - Primo
Ex Libris (UK) Limited
This is an Ex Libris Primo Hosted SP on behalf of Cardiff Metropolitan University
SiSo Imperial Online Resource Booking
SiSo Software Limited
SiSo Imperial Online Resource Booking
Aiwip (Beta)
Aiwip Ltd
Free printing for University students
Aiwip for London Metropolitan
Aiwip Ltd
Free printing for London Metropolitan students
Aiwip
Aiwip Ltd
Free printing for University students
Student Sales
Student Sales Limited
Global Platform for Student Discounts
University of Salford - Primo Test
Ex Libris (UK) Limited
This is a Test Shibboleth SP for Primo Resource Discovery at University of Salford
Thomson Reuters OnePass
Thomson Reuters (Professional) UK Limited
Journal Archives
Jisc
Journal archives from a range of publishers and societies
Springshare LibApps
Springshare LLC
Springshare's LibApps helps libraries share knowledge, analyze services, and connect with users.
BBC Shakespeare Archive Resource
BBC Worldwide Limited
Hundreds of TV & radio programmes and thousands of photos from the BBC's Shakespeare collection
CCInform Adults (Shib Test)
Reed Business Information Limited
Vital information for professionals working with disabled and older people.
Jisc Kit-Catalogue Test Site
Jisc
Test site for Jisc Kit-Catalogue pilot
Scotland on Screen
Scottish Film Ltd
Access to hundreds of historical Scottish film clips from the NLS Moving Image Archive.
SiSo Roehampton Online Resource Booking
SiSo Software Limited
SiSo Roehampton Online Resource Booking
Jisc Learning Analytics App
Jisc
Access to the Jisc Learning Analytics App
RefME
RefME Ltd
Accurate, automated citations in over 7,500 styles. The leading smart reference management tool
Edu-Host.com
Overt Software Solutions Ltd
Free web hosting for education.
Hobsons SP
Hobsons Plc
Hobsons SP for Shibboleth authentication in Hobsons Connect CRM and related products.
Marketline Advantage
GlobalData PLC
University of Oxford, Lincoln College Battels Payments
University of Oxford
Payments gateway for Lincoln College, Oxford
Research in Practice for Adults TEST SITE
The Dartington Hall Trust
TEST - Learning resources for the Social Care sector supporting evidence-informed practice with adults and families
KOLOLA
KOLOLA Ltd
KOLOLA collaborative e-portfolio platform
Asknet Verification Services for Student Discounts (TEST)
asknet AG
Asknet Verification Services for Student Discounts (TEST)
Kanopy
Kanopy LLC
Μετάβαση/Πληροφορίες Kanopy provides students access to one of the largest collections of films in the world.
Top Hat
Top Hat Monocle
Top Hat Classroom Response System
Top Hat
Top Hat Monocle
Top Hat Classroom Response System
KluwerLawOnline
Kluwer Law International BV
With an online subscription to Kluwer Law Online, you gain access to the pdfs and bibliographical information of any of the journals and manuals.
Cardiff - NHS - Primo
Ex Libris (UK) Limited
University of Dundee - Alma
Ex Libris (UK) Limited
Screening Shorts
Scottish Film Ltd
Screening Shorts is a range of in-depth tutorials exploring moving image literacy in the classroom.
Screening Shorts
Scottish Film Ltd
Screening Shorts is a range of in-depth tutorials exploring moving image literacy in the classroom.
SiSo London South Bank Online Resource Booking
SiSo Software Limited
SiSo London South Bank Resource Booking
Stratocore PPMS for the University of Manchester
Stratocore
Stratocore's PPMS core facility management solution for the University of Manchester
Jisc Managed Federation Services Management Portal
Jisc Services Limited
The management portal for customers of Jisc's Managed Federation Services, allowing you to configure your managed services.
University of Cambridge - Primo
Ex Libris (UK) Limited
Stratocore PPMS
Stratocore
Stratocore's PPMS core facility management solution
The University of Cambridge Glass and Façade technology research group
University of Cambridge
The University of Cambridge Glass and Façade technology research group
Citavi Web (Alpha)
Swiss Academic Software GmbH
Μετάβαση/Πληροφορίες Citavi Web (Alpha)
StudentConnect Test SP
Student Money Saver Ltd
This is a test­only SP for Student Money Saver. Do not use in production.
SUNCAT
University of Edinburgh
SUNCAT
eduCONF
GÉANT Limited
eduCONF supports and facilitates the use and adoption of videoconferencing, simplifying the videoconference experience and reducing operational costs. It enables further integration of the NRENs’ videoconferencing services within a coherent service, reduces travel costs, environmental impact and increases the awareness of Partners’ videoconferencing services across Europe.
Microbiology Society - Research Online
Ingenta PLC
Advancing the understanding and impact of microbiology by connecting and empowering communities worldwide
SESC Build Service Test SP
Science and Technology Facilities Council
The SESC Build Service is a continuous integration service for UK academic software development.
Aluminati Engagement Portal 1.2
Aluminati Network Group Limited
ShibStats beta service
Overt Software Solutions Ltd
UNiDAYS
MYUNiDAYS Limited
UNiDAYS is the world’s leading Student Affinity Network, connecting a global student audience with relevant brands and services.
Filings Expert
Perfect Information Ltd
Perfect Information is a subsidiary of the Mergermarket Group. Our online platforms are market leaders in the provision of public company data such as company financials, management presentations, Equity, Mergers and Acquisitions and Debt Issuance. Our coverage includes over 50,000 of the most investable companies in over100 countries and unlike most other data providers, all of our data is derived directly from original company documents and is always backed up with the relevant source documents.
RCNi Learning
Impelsys Inc
Sign in to access the modules on RCNi Learning
Learning Nexus Development VLE
Learning Nexus Ltd
An instance of the Learning Nexus VLE which is used for development and testing.
Newcastle University VLE
Learning Nexus Ltd
Newcastle University's Virtual Learning Environment.
SheerID Verification Services
SheerID, Inc.
Μετάβαση/Πληροφορίες Student and Teacher Eligibility Verification Services for Global Brands
Learning on Screen
Learning on Screen - The British Universities and Colleges Film and Video Council
StudentConnect SP
Student Money Saver Ltd
StudentConnect Service Provider (www.studentconnectapi.com)
TDNet Discover
TDNet Ltd
Empowers users to discover and obtain all the information they need to bridge the gaps of knowledge.
UCL RiskNet Test
Optima Diagnostics Limited
Test UCL Shibboleth site for RiskNet
IBISWorld - Industry Research Reports
IBISWorld Pty Ltd
IBISWorld's industry research reports analyse operating risks and opportunities to assist with decision-making
OpenAthens Gateway Configuration (Staging)
BMJ Publishing Group Limited
Online access to BMJ Products via OpenAthens
Languages on Screen
Scottish Film Ltd
Languages on Screen makes foreign language films available free to download for Scottish schools.
Aluminati Engagement Portal (Dev) 1.2
Aluminati Network Group Limited
McGraw-Hill eBook Library
McGraw-Hill Education LLC
Μετάβαση/Πληροφορίες McGraw-Hill eBook Library
BMJ
BMJ Publishing Group Limited
Online access to BMJ Products via OpenAthens
CPD at Strathclyde
University of Strathclyde
Continuing Professional Development courses at University of Strathclyde, Glasgow.
uTalk
EuroTalk Limited
Learn over 130 languages with uTalk on any device.
My School Days
Student Sales Limited
Connect with your school securely and easily.
Research in Practice
The Dartington Hall Trust
Research in Practice: evidence-informed practice supporting the UK social care sector
uTalk
EuroTalk Limited
Learn over 130 languages with uTalk on any device.
uTalk
EuroTalk Limited
Learn over 130 languages with uTalk on any device.
OvidDS
TDNet Ltd
Empowers users to discover and obtain all the information they need to bridge the gaps of knowledge.
SiSo London South Bank Edric Theatre Online Resource Booking
SiSo Software Limited
SiSo London South Bank Edric Theatre Online Resource Booking
medici.tv EDU
LibLynx LLC
The largest online catalogue of classical music, opera and dance videos
SiSo Bath Spa COLA Online Resource Booking
SiSo Software Limited
Optician
MA Healthcare Limited
Optician magazine is the leading independent, weekly, UK journal for eye care professionals
Rethink
ATEA Global Services, SIA
Atea Services is a marketplace for IaaS offers provided by Atea Norway
Copac Contributor Dashboard
Jisc
Copac: National, Academic & Specialist Library Catalogue
BBC Monitoring
British Broadcasting Corporation
Μετάβαση/Πληροφορίες BBC Monitoring
Semantico Limited - OUP Shibboleth 2 SP
University of Oxford
Oxford University Press
Kortext
Kortext Limited
Kortext leads the UK's digital textbook market with a cloud-based platform, designed to deliver easy access, intuitive functionality and customised analytics data to enhance the teaching and learning experience.
Jisc-LA SSP TEST
Jisc
Access to the Test version of the Jisc/Unicon Student Success Planner
Jisc-LA SSP DEV
Jisc
Access to the Development version of the Jisc/Unicon Student Success Planner
Kortext
Kortext Limited
Kortext leads the UK's digital textbook market with an intuitive platform and analytics data.
ShibStats service
Overt Software Solutions Ltd
ShibStats lets you quickly and easily analyse your Shibboleth Identity provider usage statistics
Jisc: JUSP and IRUS-UK
Jisc
JUSP offers centralised access to journal usage data. IRUS-UK enables IRs to share and expose COUNTER statistics.
APA PsycNET
American Psychological Association
APA PsycNET is the only search platform designed specifically to deliver APA content. APA PsycNET® creates an intuitive feature-rich content discovery environment unlike anything else in the behavioral and social sciences. Developed and engineered by APA, this powerful platform uniquely integrates the Thesaurus of Psychological Terms® so users can discover vital research content with ease and unrivaled precision.
Wrongdoing in Spain, 1800-1936: Realities, Representations, Reactions
University of Cambridge
SAMS Sigma
Semantico Limited
SAMS Sigma provides access and identity management for the scholarly publishing community
Coleg y Cymoedd
IS Oxford Ltd
Coleg y Cymoedd
Key Travel
Key Travel Ltd
TMC servicing the Academic, Not for Profit and Faith Sectors
APA PsycNET
American Psychological Association
APA PsycNET is the only search platform designed specifically to deliver APA content. APA PsycNET(r) creates an intuitive feature-rich content discovery environment unlike anything else in the behavioral and social sciences. Developed and engineered by APA, this powerful platform uniquely integrates the Thesaurus of Psychological Terms(r) so users can discover vital research content with ease and unrivaled precision.
Altmetric Explorer
Altmetric LLP
Access to the Altmetric Explorer for Institutions platform.
Altmetric Explorer
Altmetric LLP
Access to the Altmetric Explorer for Institutions platform.
Jisc-LA SSP Gloucestershire
Jisc
Access to the Gloucestershire version of Jisc/Unicon Student Success Planner
Long Road Sixth Form College - Heritage Online Login
IS Oxford Ltd
Better Leisure Centres
Greenwich Leisure Limited
Online registration for student leisure centre memberships
Capita Prism - Solihull Libraries (sandbox)
Capita Business Services Ltd
Capita Prism - Solihull Libraries
Capita Business Services Ltd
Capita Prism - Development/Test bed
Capita Business Services Ltd
Capita Prism - North Yorkshire Libraries (sandbox)
Capita Business Services Ltd
British Online Archives
LibLynx LLC
Unique primary source collections for teaching and research within the Humanities and Social Sciences
Jisc Managed Services Pilot Management Portal
Jisc Services Limited
The management portal for pilot participants of Jisc’s Managed Services.
QMIhub Staging
Grabow & Kiss Software GmbH
QMIhub Staging
Mecenat
Mecenat AB
Mecenat makes student life easier by providing discounts and benefits that are relevant to their studies.
LexisNexisAuthentication Service Test
Lexis-Nexis Europe Limited
Capita Prism - North Yorkshire Libraries
Capita Business Services Ltd
Capita Prism - Bournemouth Libraries
Capita Business Services Ltd
Capita Prism - Bournemouth Libraries (sandbox)
Capita Business Services Ltd
Wolters Kluwer Ovid Test
Ovid Technologies, Inc
Justis Publishing (Test)
Justis Publishing Limited
Justis is a full text online legal library of UK, Irish and EU case law dating back to 1163 and legislation from 1235. With over 20 years of experience working with legal and information professionals we are able to deliver services that are widely regarded as the most intuitive in the market.
Janetview Network Monitoring System
Jisc Services Limited
Janetview, a Network Monitoring Tool for JANET.
Jordan Publishing CERT
RELX (UK) Limited
Wolters Kluwer Ovid Test
Ovid Technologies, Inc
UK Data Service (TEST)
University of Essex
Delivering quality social and economic data resources.
Cambridge Nuclear Energy Centre
University of Cambridge
Jisc-LA SSP Cardiff Met
Jisc
Access to the Jisc/Unicon Student Success Planner
AACCI Grain Science Online Library
Atypon Systems, Inc
Μετάβαση/Πληροφορίες AACCI Grain Science Online Library is a large, customizable collection of grain science resources.
Jisc-LA SSP Aberystwyth
Jisc
Access to the Jisc/Unicon Student Success Planner
Jisc-LA SSP Greenwich
Jisc
Access to the Jisc/Unicon Student Success Planner
London School of Hygiene and Tropical Medicine - Primo
Ex Libris (UK) Limited
London School of Hygiene and Tropical Medicine - Alma
Ex Libris (UK) Limited
Ex Libris Alma EU02 (Sandbox)
Ex Libris (UK) Limited
Ex Libris Alma EU02 (Sandbox) - The Next-Generation Library Services Framework
GradConnection Campus
GradConnection UK Limited
Online access to the GradConnection Campus international student job feed portal
University of Oxford Text Archive
University of Oxford
University of Oxford Text Archive
Mecenat
Mecenat AB
Mecenat makes student life easier by providing discounts and benefits that are relevant to their studies.
CPD Launchpad
MA Healthcare Limited
CPD Launchpad is a portfolio builder and CPD resource for nurses and midwives
Bibliotech
Bibliotech Education Ltd
A flexible and modern delivery of textbooks from traditional publishers.
UK Data Service
University of Essex
Delivering quality social and economic data resources.
Test SPIE Digital Library
Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers
RSpace for University of Oxford
Research Innovations Ltd
MEO Test
Point Progress Ltd
MEO Test system
Rethink Portal
ATEA Global Services, SIA
RETHINK is a marketplace for Cloud capacity and managed services offers provided by Atea
Simitive Login
Simitive Limited
Jisc Login
Jisc
Jisc single login service.
RSpace for University of Cambridge
Research Innovations Ltd
RSpace Electronic Lab Notebook for Research Data Management
Cambridge Blood and Stem Cell Biobank 4R Database
University of Cambridge
Online access to the Cambridge Blood and Stem Cell Biobank's 4R sample tracking database
New Scientist
New Scientist Ltd
Μετάβαση/Πληροφορίες Since 1956, New Scientist magazine has been keeping readers up to date with the latest science and technology news from around the world
Faculti
Faculti Media Limited
Educators worldwide now use Faculti videos to add engaging, cutting-edge, real-life perspectives to undergraduate, postgraduate, and executive education programs.
Plumpton College - Heritage Online
IS Oxford Ltd
Haplo
Haplo Services Ltd
Access to Haplo research information services.
West Dean College Heritage Online
IS Oxford Ltd
West Dean College Heritage Online
LabCup Laboratory Management
LabCup ltd
LabCup is a chemical inventory and assets management system
MoodleX
University of Essex
MoodleX is the University of Essex’s Moodle website for external students
Stems / Orange Learning Organisation
STEMS by RP Limited
Capita Prism - University of Portsmouth
Capita Business Services Ltd
Capita Prism - University of Portsmouth (sandbox)
Capita Business Services Ltd
Capita Prism -
Capita Business Services Ltd
Capita Prism Demo (sandbox)
Capita Business Services Ltd
RCNI Publishing
MPS Limited
RCNi | Information and inspiration for nurses
Newcastle University Elements VLE
Learning Nexus Ltd
Newcastle University Elements Virtual Learning Environment.
Aula
Aula Education Limited
Aula login for SBS SSO
QMIhub Student Portal
Grabow & Kiss Software GmbH
Aula
Aula Education Limited
Aula login for Ravensbourne SSO
Jisc Liberate Management Portal (Dev)
Jisc Services Limited
A development instance of the management portal for Jisc’s Liberate service
ReadCube
LibLynx LLC
Research tools for finding, reading, managing & citing papers
Bloomsbury Professional Online
Bloomsbury Publishing Plc
Simitive Login
Simitive Limited
Wolters Kluwer Bates Spanish Dev (Silverchair Information Systems)
Silverchair Science + Communications, LLC
St. George's University of London - Primo
Ex Libris (UK) Limited
St. George's University of London - Alma
Ex Libris (UK) Limited
OMBEA Connect
OMBEA Ltd
PowerPoint-integrated student response system with performance and attendance tracking over time.
Wolters Kluwer Bates Spanish Staging (Silverchair Information Systems)
Silverchair Science + Communications, LLC
MEO NBI
Point Progress Ltd
JSTOR Test SP
Ithaka Harbors, Inc.
Goldsmiths, University of London Hosted EZProxy
OCLC (UK) Limited
Filings Expert Beta
Perfect Information Ltd
Filings Expert Beta testing for new products
UK federation test SP for RA21
Jisc Services Limited
Kanopy
Kanopy LLC
Μετάβαση/Πληροφορίες Kanopy showcases more than 30,000 titles, including award-winning documentaries and acclaimed films, rare and hard-to-find titles, and classic films.
JSTOR SP
Ithaka Harbors, Inc.
JSTOR Shibboleth Service Provider
Karger Publishers
S. Karger AG
Karger Publishers in Basel, Switzerland, is a globally active medical and scientific publishing company.
SiSo UCL University Slade Media v2, Online Resource Booking
SiSo Software Limited
SiSo UCL University Slade Media v2, Online Resource Booking
SiSo UCL University AVC v2, Online Resource Booking
SiSo Software Limited
SiSo UCL University AVC v2, Online Resource Booking
University of Birmingham Guild of Students
Membership Solutions Limited
SiSo NTU University, Online Resource Booking
SiSo Software Limited
SiSo NTU University, Online Resource Booking
Idox Grants Service
Idox Software Ltd
Online access to Idox PLC services
SiSo Cardiff University, Online Resource Booking
SiSo Software Limited
SiSo Cardiff University, Online Resource Booking
SiSo University of Leeds, Online Resource Booking
SiSo Software Limited
SiSo University of Leeds, Online Resource Booking
Simitive Login
Simitive Limited
Simitive Login
Springshare LibApps (Test)
Springshare LLC
Μετάβαση/Πληροφορίες Test SP for Springshare LibApps
SiSo Bournemouth University, Online Resource Booking
SiSo Software Limited
Placer Ltd
Placer Ltd
Providing a single sign on for the Placer work experience app. This will link institutions to the Placer platform to ensure that their university students can have access.
Jisc Learning Analytics App
Jisc
Shipley College - Heritage Online
IS Oxford Ltd
Springer Nature Professional Platforms
Springer Science+Business Media B.V
LabArchives (UK)
LabArchives, LLC
Electronic Laboratory Notebook, including Professional and Classroom Editions.
Digitary CORE UAT
Digitary
Digitary helps thousands of individuals to access and share their digitally certified docs online.
Bureau van Dijk
Bureau Van Dijk - Electronic Publishing
Global, regional and domestic company information - including financials, corporate structures and other business intelligence.
Capita Prism - Bath Spa Library (kiosk)
Capita Business Services Ltd
Dental Nursing CPD
MA Healthcare Limited
A distance learning platform for Dental Nursing Continuing Professional Development (CPD)
Jisc geospatial data
Airbus Defence and Space Limited
Jisc geospatial data service provided by Airbus
BMJ
BMJ Publishing Group Limited
Online access to BMJ Producst via OpenAthens
Paperclip
Paperclip App Ltd
Μετάβαση/Πληροφορίες Log in to online marketplaces provided by Paperclip
Digitary CORE
Digitary
Digitary helps thousands of individuals to access and share their digitally certified docs online.
Sketch Engine
Lexical Computing Limited
The Sketch Engine is a Corpus Query System allowing you to research how words behave.
Wolters Kluwer Ovid Test AWS QA1
Ovid Technologies, Inc
Southampton Solent University - Alma
Ex Libris (UK) Limited
Supercomputing Wales Account Portal
Bangor University
GÉANT Trusted Certificate Service (TCS)
DigiCert Inc.
Members from TCS-subscribing institutions can request personal, e-science personal, and e-science robot certificates here.
Vetucation
University of Veterinary Medicine Vienna
Μετάβαση/Πληροφορίες Vetucation is the e-learning platform of the University of Veterinary Medicine Vienna. Its purpose is the management of teaching and learning contents and the support of face-to-face teaching with various online communication and collaboration tools.
ZEDHIA
Compass-Verlag GmbH
Μετάβαση/Πληροφορίες The ZEDHIA online platform makes available historic information on businesses and the economy in Austria and Central Europe, dated as far back as 1868.
AUSSDA - The Austrian Social Science Data Archive
University of Vienna
Μετάβαση/Πληροφορίες AUSSDA - The Austrian Social Science Data Archive is a core social science research infrastructure in Austria. AUSSDA makes social science data accessible, creating opportunities for research and data reuse, benefiting science and society.
Colaboratorio - RedCLARA
RedCLARA
Μετάβαση/Πληροφορίες RedCLARA's Colaboratorio Service
Document@s - RedCLARA
RedCLARA
Μετάβαση/Πληροφορίες RedCLARA's Repository of Documents
Colaboratorio's Wiki - RedCLARA
RedCLARA
Μετάβαση/Πληροφορίες RedCLARA's Colaboratotio Wiki Service
EDX Mooc - RedCLARA
RedCLARA
Μετάβαση/Πληροφορίες RedCLARA's EDX - Mooc system
SIVIC - RedCLARA
RedCLARA
Μετάβαση/Πληροφορίες RedCLARA's Colaboratorio Videoconference and Webconference booking system
Communities - RedCLARA
RedCLARA
Μετάβαση/Πληροφορίες RedCLARA's Colaboratorio Communities Service
Filesender - RedCLARA
RedCLARA
Μετάβαση/Πληροφορίες RedCLARA's Colaboratorio Filesender Service
NRENAdmin - RedCLARA
RedCLARA
Μετάβαση/Πληροφορίες RedCLARA's NREN Administration Service
ELIXIR eLearning platform
Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta
Μετάβαση/Πληροφορίες ELIXIR eLearning platform
ELIXIR eLearning platform
Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta
Μετάβαση/Πληροφορίες ELIXIR eLearning platform
ArnesAAI IdP eduGAIN test
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
Μετάβαση/Πληροφορίες Aplication for testing IdP eduGAIN compatibility
ELIXIR eLearning platform
Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta
Μετάβαση/Πληροφορίες ELIXIR eLearning platform
Campus.ie
Student Media Group Ltd
The campus.ie online shop relies upon Edugate to validate staff/student status for the purposes of providdiscounts on o2's mobile broadband, Apple hardware and software as well as Educational software from Academia Software Ltd
Qualtrics Test SP
Qualtrics LLC
Μετάβαση/Πληροφορίες Qualtrics Surveys Test instance
DCU Guru
Guru DCU
Μετάβαση/Πληροφορίες
Guru DCU Test
Guru DCU
Μετάβαση/Πληροφορίες Guru Information System
Guru DCU Test Central
Guru DCU
Μετάβαση/Πληροφορίες Guru Information System
Zettabox
ZettaBox
Μετάβαση/Πληροφορίες Share, sync, collaborate in a safe European cloud, keeping you and your company compliant with EU law.
HEAnet Firewall on Demand
HEAnet Ltd
Μετάβαση/Πληροφορίες Demo of Geant FOD Deployment
Guru AIT
Guru
Μετάβαση/Πληροφορίες
Guru - Information System
Guru
Μετάβαση/Πληροφορίες Guru Information System
Guru LIT
Guru
Μετάβαση/Πληροφορίες
GÉANT EAPlab
GÉANT Association
Virtual laboratory for testing EAP supplicants in a variaty of configuration scenarios
CarmenWiki
The Ohio State University
Μετάβαση/Πληροφορίες Enterprise Wiki Service at the Ohio State University.
Shibboleth.net Issue Tracking
The Ohio State University
The issue (improvements, bugs, tasks) tracking system used by the Shibboleth project. Unauthenticated users may view submitted issues. Authenticated users may submit new issues and comment on existing ones.
Shibboleth.net Wiki
The Ohio State University
The wiki hosting the documentation for Shibboleth. Unauthenticated user may view the existing documentation. Authenticated users may create new documentation pages and edit existing ones.
DIBBs17 Workshop
Cornell University
Μετάβαση/Πληροφορίες The NSF Data Infrastructure Building Blocks PI Workshop
Dash
University of California - Office of the President
Μετάβαση/Πληροφορίες This application allows UC faculty and researchers to publish and share digital datasets
Dash Development Instance
University of California - Office of the President
Μετάβαση/Πληροφορίες Store and share research datasets
Dash Staging Instance
University of California - Office of the President
Μετάβαση/Πληροφορίες Dash is used by University of California researchers to store and share research datasets in digital form.
eTransfer Development Server
University of California - Office of the President
DMP Tool
University of California - Office of the President
Μετάβαση/Πληροφορίες Create, share, review, and publish Data Management Plans conforming to Institution and Funder requirements
DMP Tool Development Instance
University of California - Office of the President
Μετάβαση/Πληροφορίες Create, share, review, and publish Data Management Plans conforming to Institution and Funder requirements
DMP Tool Stage Instance
University of California - Office of the President
Μετάβαση/Πληροφορίες Create, share, review, and publish Data Management Plans conforming to Institution and Funder requirements
Data Management System (DMS)
University of California - Office of the President
The UC Health Liability Data Management System project, conducted under the auspices and authority of UC Office of the President Risk Services ITS group, is implementing an encrypted, secure transfer of protected healthcare information (PHI) data over the Internet from its service provider, RL Solutions, to the Sherlock cloud at the San Diego Supercomputing Center (SDSC) on the UC San Diego campus.
Dress Rehearsal #1 SP
University of California - Office of the President
Authsource for UCPath Dress Rehearsal #1
UCPath Dress Rehearsal
University of California - Office of the President
Service Provider for UCPath Dress Rehearsal
RL SHS CAPs system
University of California - Office of the President
Student Health Services Counseling and Psychological Services is designed to improve the process through a web based application and database.
RL SHS-CAPs system
University of California - Office of the President
Student Health Services Counseling and Psychological Services is designed to improve the process through a web based application and database.
UC Effort Reporting System
University of California - Office of the President
University of California Effort Reporting System
erstomcatqa
University of California - Office of the President
eTransfer Production
University of California - Office of the President
Global eProcurement UAT
University of California - Office of the President
UCOP GEP
University of California - Office of the President
Service Provider for Global eProcurement
i9Complete QA
University of California - Office of the President
I9 Processing QA Site
i9Complete
University of California - Office of the President
I9 Processing Site
IdP Proxy
University of California - Office of the President
IdP Proxy SP for UCPAth non-Production Environment
JobBuiilder
University of California - Office of the President
Service Provider for UCOP Job Builder Application
UCPath N2IT Service Provider
University of California - Office of the President
Proxy SP to support UCPath N2IT integration of UCSB and UCLA
UCOP NetDocuments
University of California - Office of the President
Office of the General Counsel NetDocuments Site
UCOP OGC FileTrail
University of California - Office of the President
SimpleSAMLphp Service Provider supporting UCOP OGC's FileTrail federation
Production UAT
University of California - Office of the President
UAT for UCPath Pre-Prod Environment
eTransfer QA
University of California - Office of the President
The eTransfer web application is designed to improve the intercampus employee transfer process by providing an easy to use web interface.
DMP Roadmap
University of California - Office of the President
Μετάβαση/Πληροφορίες Create, share, review, and publish Data Management Plans conforming to Institution and Funder requirements
UCOP Service Now UAT
University of California - Office of the President
ServiceNow is a cloud based tool that supports ITIL processes such as incident management, release management, change management, etc. This request is to allow campus users to access UCOP ServiceNow, a trusted application, to report incidents for shared services applications that are managed by UCOP such as but not limited to UCPath.
UCOP Service Now
University of California - Office of the President
ServiceNow is a cloud based tool that supports ITIL processes such as incident management, release management, change management, etc. This request is to allow campus users to access UCOP ServiceNow, a trusted application, to report incidents for shared services applications that are managed by UCOP such as but not limited to UCPath.
UC Web Accessibility Testing Tool
University of California - Office of the President
SiteImprove is a web site assessment tool licensed by UC. The license is to support accessibility scanning and reporting for UC Websites.
UCANR IDM Service Provider
University of California - Office of the President
TnTJira
University of California - Office of the President
QA Jira Instance
Tableau UAT
University of California - Office of the President
User Acceptance Testing for Tableau at UCOP
UCHealth-Zoom
University of California - Office of the President
Zoom Conferencing for UCHealth
UCPATH PMO JIRA Dev
University of California - Office of the President
JIRA Instance for UCPath PMO Development
UCPATH PMO JIRA Prod
University of California - Office of the President
Production JIRA instance for UCPath PMO
University Of California UCPath Service Provider
University of California - Office of the President
Service Provider supporting UCPath Federation
URSA Health QA
University of California - Office of the President
URSA Health
University of California - Office of the President
TIER Testbed Confluence
Internet2
Μετάβαση/Πληροφορίες A test Confluence instance to test attribute release.
Internet2 FileSender
Internet2
Μετάβαση/Πληροφορίες This service allows any researcher at an institution who is a research and education member of InCommon, is willing to release EPPN and e-mail attributes, and operates an IdP to temporarily store a file of up to 1TB in size and notify recipients of its availability and how to retrieve it. It is designed to provide a solution to the e-mail large file attachement restriction in most mail systems.
InCommon Federation Manager Development
Internet2
InCommon Federation Manager Development
Internet2
TIER Testbed Federation Manager
Internet2
TIER Testbed Jagger
Internet2
Μετάβαση/Πληροφορίες
Internet2 Collaboration Login
Internet2
Μετάβαση/Πληροφορίες Collaboration Login Service at Internet2
Internet2 Collaboration Login
Internet2
Μετάβαση/Πληροφορίες Collaboration Login Service at Internet2
Internet2 Services
Internet2
Μετάβαση/Πληροφορίες services.internet2.edu provides Internet2 services in support of our Research and Education Networking mission. Current examples include: e-mail lists, Internet2 meeting registration, and trouble ticketing for administration of Net+ services. Planned additions include Filesender, the Internet2 Member Portal, and wikis.
Internet2 Federation Manager Staging Environment
Internet2
Internet2 Collaboration Wiki Spaces
Internet2
Μετάβαση/Πληροφορίες Collaboration spaces to support the activities of Internet2 projects and working groups.
TIER Testbed
Internet2
Admin UI for the legacy TIER testbed
Trust and Identity Projects Portal
Internet2
Μετάβαση/Πληροφορίες This Portal contains all Internet2 Trust and Identity Related projects and timelines. Its primary purpose is to serve as the authoritative repository for all cross-functional, community-facing activities.
WebAssign - PlaceU
WebAssign
Webassign - Integrations
WebAssign
Shibboleth Integrations
Webassign - Staging
WebAssign
Shibboleth Staging
ACCORD COmanage
University of Virginia
Μετάβαση/Πληροφορίες ACCORD Project COmanage
ACCORD Proxy
University of Virginia
Μετάβαση/Πληροφορίες ACCORD Project Proxy
Turnitin
Iparadigms, LLC
Μετάβαση/Πληροφορίες
Law Faculty
University of Chicago
Law Faculty
Production MediaSite
University of Chicago
Test MediaSite
University of Chicago
Health bsd dev
University of Chicago
SGP Data Download
Stanford University
Μετάβαση/Πληροφορίες Database downloads for participants in the Sedimentary Geochemistry and Paleo environments Project
Stanford sp-dr1
Stanford University
Μετάβαση/Πληροφορίες Stanford Shibboleth SP client for DR
Center for Leading Innovation and Collaboration
University of Rochester
Μετάβαση/Πληροφορίες The Center for Leading Innovation and Collaboration (CLIC) is a one-stop-shop for all your clinical and translational research needs.
Job Builder
University of California, Merced
Penn State prototype COmanage instance
The Pennsylvania State University
Confluence test wiki
The Pennsylvania State University
Penn State WikiSpaces
The Pennsylvania State University
Μετάβαση/Πληροφορίες
Retriever Stories (development)
University of Maryland Baltimore County
Μετάβαση/Πληροφορίες
Retriever Stories
University of Maryland Baltimore County
Μετάβαση/Πληροφορίες
OpenStack for Research
Duke University
3D Labs at Stony Brook
Stony Brook University
https://apps.tlt.stonybrook.edu/shibboleth
Stony Brook University
Lab Games for Biomedical Engineering, Stony Brook
Stony Brook University
MyResearch (COI)
Stony Brook University
Huron Click (Grants Prod)
Stony Brook University
Huron Click (IRB Prod)
Stony Brook University
SBU Korean Studies
Stony Brook University
SBU Off Campus Housing
Stony Brook University
OSCER
Stony Brook University
Organic Seawolf Center for Education and Research
Familial Pancreatic Cancer
Johns Hopkins University
NIAID Science Forum Federation Gateway
National Institutes of Health
Μετάβαση/Πληροφορίες This provides access to resources shared among NIAID and its scientific collaborators at multiple institutions across international boundaries.
Berkeley Lab Commons
Lawrence Berkeley National Laboratory
Μετάβαση/Πληροφορίες Berkeley Lab Commons is the Lawrence Berkeley National Laboratory's enterprise wiki (Confluence)
LBL Identity Linking Service
Lawrence Berkeley National Laboratory
Μετάβαση/Πληροφορίες This service is used to link LBL identities to federated identities, including InCommon entities and social providers.
LBL MFA Token Management Application
Lawrence Berkeley National Laboratory
Μετάβαση/Πληροφορίες Users of LBL's systems that require multifactor authentication use this application to manage their MFA tokens.
LBL Lists
Lawrence Berkeley National Laboratory
Μετάβαση/Πληροφορίες LBL Self-Service mailing list manager
LBL Lists Test Server
Lawrence Berkeley National Laboratory
Μετάβαση/Πληροφορίες
SJHA Dev Site
Lawrence Berkeley National Laboratory
SJHA with Cirrus Integration Development Site
SJHA QA Site
Lawrence Berkeley National Laboratory
SJHA with Cirrus Integration QA Site
Virginia Tech Source Code Hosting
Virginia Polytechnic Institute and State University
Μετάβαση/Πληροφορίες Source code hosting and software development tools for Hokies and their collaborators.
SumTotal 2017 Stage LBNL SP Metadata
SumTotal Systems, Inc.
SumTotal 2017 Stage UCB SP Metadata
SumTotal Systems, Inc.
SumTotal 2017 Stage UCD SP Metadata
SumTotal Systems, Inc.
SumTotal 2017 Stage UCI SP Metadata
SumTotal Systems, Inc.
SumTotal 2017 Stage UCLA SP Metadata
SumTotal Systems, Inc.
SumTotal 2017 Stage UCM SP Metadata
SumTotal Systems, Inc.
SumTotal 2017 Stage UCOP SP Metadata
SumTotal Systems, Inc.
SumTotal 2017 Stage UCR SP Metadata
SumTotal Systems, Inc.
SumTotal 2017 Stage UCSB SP Metadata
SumTotal Systems, Inc.
SumTotal 2017 Stage UCSC SP Metadata
SumTotal Systems, Inc.
SumTotal 2017 Stage UCSD SP Metadata
SumTotal Systems, Inc.
SumTotal 2017 Stage UCSF SP Metadata
SumTotal Systems, Inc.
SumTotal 2017 Live lbnl SP Metadata
SumTotal Systems, Inc.
SumTotal 2017 Live ucb SP Metadata
SumTotal Systems, Inc.
SumTotal 2017 Live ucd SP Metadata
SumTotal Systems, Inc.
SumTotal 2017 Live uci SP Metadata
SumTotal Systems, Inc.
SumTotal 2017 Live ucla SP Metadata
SumTotal Systems, Inc.
SumTotal 2017 Live ucm SP Metadata
SumTotal Systems, Inc.
SumTotal 2017 Live ucop SP Metadata
SumTotal Systems, Inc.
SumTotal 2017 Live ucr SP Metadata
SumTotal Systems, Inc.
SumTotal 2017 Live ucsb SP Metadata
SumTotal Systems, Inc.
SumTotal 2017 Live ucsc SP Metadata
SumTotal Systems, Inc.
SumTotal 2017 Live ucsd SP Metadata
SumTotal Systems, Inc.
SumTotal 2017 Live ucsf SP Metadata
SumTotal Systems, Inc.
GradeCraft
University of Michigan
OSiRIS Portal
University of Michigan
Μετάβαση/Πληροφορίες OSiRIS project authentication portal. OSiRIS is a distributed research data storage platform.
ARC Connect
University of Michigan
Μετάβαση/Πληροφορίες ARC Connect allows researchers to access the computing power of U-M High Performance Computing (HPC) resources interactively and graphically using a web browser or a Virtual Network Computing (VNC) client. This graphical user interface enables easy use of desktop versions of popular software programs like Matlab and R, backed by the high performance and large memory capabilities of the Univeristy of Michigan clusters.
OSIRIS User Issue Tracking
University of Michigan
ARC Connect (development instance)
University of Michigan
Μετάβαση/Πληροφορίες Provides simple, remote, interactive access to Flux, the University of Michigan's High Performance Computer cluster. Also provides Jupyter notebook integration, R integration, job submission and monitoring, and allocation availability and usage information on U-M ARC-TS clusters.
OSiRIS Wiki
University of Michigan
Μετάβαση/Πληροφορίες OSiRIS project wiki. OSiRIS is a distributed research data storage platform.
Dev Erica UofU
University of Utah
Dev Erica UofU
Erica - University of Utah
University of Utah
Erica - University of Utah
Test Erica - University of Utah
University of Utah
Test Erica - University of Utah
Functional Accessibility Evaluator
University of Illinois at Urbana-Champaign
Μετάβαση/Πληροφορίες Evaluates web pages for WCAG 2.0 web accessibility requirements and generates a report
UAA / UniversityTickets
UniversityTickets
CCS + UTIX Login
UniversityTickets
CSU Arts + UTIX SSO
UniversityTickets
CSU + UniversityTickets SSO
UniversityTickets
Georgia Tech // UniversityTickets SSO
UniversityTickets
K-State UniversityTickets Login
UniversityTickets
SSO for UniversityTickets
Memphis // UniversityTickets SSO
UniversityTickets
Northeastern Commencement // UniversityTickets SSO
UniversityTickets
NJIT Commencement // UniversityTickets SSO
UniversityTickets
NYU Steinhardt Commencement Tickets
UniversityTickets
UniversityTickets // Portland State SSO
UniversityTickets
UniversityTickets SSO
UniversityTickets
UMass Dartmouth // UniversityTickets SSO
UniversityTickets
ProQuest Test
ProQuest LLC
Μετάβαση/Πληροφορίες ProQuest provides subscription access to numerous premium technical journals, dissertations and other information databases.
ProQuest PROD SP
ProQuest LLC
Μετάβαση/Πληροφορίες ProQuest provides subscription access to numerous premium technical journals, dissertations and other information databases.
PeopleAdmin 7 Baylor University
PeopleAdmin, Inc.
Log in to Wiki@UCSF
University of California, San Francisco
Μετάβαση/Πληροφορίες Log in to Wiki@UCSF
Test IdP (UCSC)
University of California, Santa Cruz
Used to test some unusual attributes or functional oddities
Smarter Agriculture
Purdue University Main Campus
Μετάβαση/Πληροφορίες Working together to move plant science discoveries from research to commercialization
UF Test Service Provider
University of Florida
UF Test Service Provider
Penn ISC application cluster LCF
University of Pennsylvania
Penn ISC application test cluster LCF
University of Pennsylvania
UNCG REDCap
University of North Carolina at Greensboro
Μετάβαση/Πληροφορίες UNCG - School of Health and Human Sciences instance of Research Electronic Data Capture (REDCap) software.
EDUCAUSE DEVSSO
EDUCAUSE
Μετάβαση/Πληροφορίες EDUCAUSE development environment for Single Sign On supporting InCommon. EDUCAUSE is a nonprofit association and the foremost community of IT leaders and professionals committed to advancing higher education. This service provides access to collaborative and informative services for faculty and staff if the form of curated content, publications, IT benchmarking data and research, list servers, blogs, wikis, and events.
EDUCAUSE SSO
EDUCAUSE
Μετάβαση/Πληροφορίες EDUCAUSE is a nonprofit association and the foremost community of IT leaders and professionals committed to advancing higher education. This service provides access to collaborative and informative services for faculty and staff if the form of curated content, publications, IT benchmarking data and research, list servers, blogs, wikis, and events.
MCS Atlas Web Service
Carnegie Mellon University
WASE
Princeton University
Μετάβαση/Πληροφορίες WASE allows the scheduling of office/advising hour appointments via a web interface. The system can sync appointments into Exchange or Google calendars. It has a reminder system. It supports LTI integration.
WASEQA
Princeton University
Μετάβαση/Πληροφορίες WASE allows the scheduling of office/advising hour appointments via a web interface. The system can sync appointments into Exchange or Google calendars. It has a reminder system. It supports LTI integration.
WASP
Princeton University
Μετάβαση/Πληροφορίες WASP allows the scheduling of office/advising hour appointments via a web interface. The system can sync appointments into Exchange of Google calendars. It has a reminder system. It supports LTI integration.
Brown University - Aeon
Atlas Systems, Inc.
Georgetown University - Aeon
Atlas Systems, Inc.
LOUIS - ILLiad
Atlas Systems, Inc.
New York University - Aeon
Atlas Systems, Inc.
University of Rochester - ILLiad
Atlas Systems, Inc.
University of Rochester Test - ILLiad
Atlas Systems, Inc.
University of California, Berkeley - Aeon
Atlas Systems, Inc.
University of California, Davis - Aeon
Atlas Systems, Inc.
University of California at Merced - Ares
Atlas Systems, Inc.
University of Melbourne Sandbox - Aeon
Atlas Systems, Inc.
University of North Texas - Aeon
Atlas Systems, Inc.
University of Texas, Austin - Aeon
Atlas Systems, Inc.
Washington University in St. Louis - Aeon
Atlas Systems, Inc.
CSUStan Apps
California State University, Stanislaus
CSU Stanislaus App SP
Qualtrics - nau
Qualtrics Labs, Inc.
Qualtrics Lab, Inc.
Qualtrics Labs, Inc.
Qualtrics - ucsd
Qualtrics Labs, Inc.
CourseLeaf
Leepfrog Technologies, Inc.
Μετάβαση/Πληροφορίες Leepfrog Technologies CourseLeaf
University of Memphis Datashop
The University of Memphis
UW-Milwaukee CGCA Wiki
University of Wisconsin-Milwaukee
Μετάβαση/Πληροφορίες University of Wisconsin-Milwaukee Center for Gravitation, Cosmology, and Astrophysics Wiki
UW-Milwaukee CGCA
University of Wisconsin-Milwaukee
Μετάβαση/Πληροφορίες University of Wisconsin-Milwaukee Center for Gravitation, Cosmology, and Astrophysics
Gravitational Wave Astronomy Community List Server
University of Wisconsin-Milwaukee
Μετάβαση/Πληροφορίες Gravitational Wave Astronomy Community list server used to support collaboration across astronomy and astrophysics projects.
Gravitational Wave Astronomy Community Registry
University of Wisconsin-Milwaukee
Μετάβαση/Πληροφορίες Gravitational Wave Astronomy Community Registry used to support collaboration across astronomy and astrophysics projects.
Gravitational Wave Astronomy Community Wiki
University of Wisconsin-Milwaukee
Μετάβαση/Πληροφορίες Gravitational Wave Astronomy Community wiki used to support collaboration across astronomy and astrophysics projects.
ALEKS
ALEKS Corporation
Μετάβαση/Πληροφορίες ALEKS is an artificially intelligent assessment and learning system founded on ground-breaking research in mathematical cognitive science.
Bloomsburg Dev Saml - Desire2Learn
Desire2Learn Inc.
Bloomsburg Dev Saml - Desire2Learn
Arizona – Desire2Learn
Desire2Learn Inc.
University of Arizona
Arizona – Desire2Learn
Desire2Learn Inc.
University of Arizona
PASSHE Bloomsburg - Dev- Desire2Learn
Desire2Learn Inc.
PASSHE Bloomsburg - Dev- Desire2Learn
PASSHE Bloomsburg - TEST - Desire2Learn
Desire2Learn Inc.
WMU-WMU – Desire2Learn
Desire2Learn Inc.
Western Michigan University
Fermilab Federation Hub SP
Fermi National Accelerator Laboratory
Μετάβαση/Πληροφορίες
Cornell Bb Learn SaaS Test
Blackboard, Inc
Cornell University's Blackboard Learn test SaaS deployment
Test SP for Gateway
Yale University
Accessible Information Management, LLC
Accessible Information Management, LLC
Μετάβαση/Πληροφορίες AIM LLC provides software and support, systems implementation and integration, strategic consulting, and technology management services to help colleges and universities build, unify, and manage their disability services accommodations. Enterprise solutions for administration and recordkeeping. Portal solutions to enhance Web-based experiences and support community building Technology management services to better manage technology resources and provide metrics on demand. Bringing together people, processes, and technology, AIM LLC works with colleges and universities to help them strengthen performance and services through improved data accuracy and integrity, increased accountability, and enhanced educational experiences
Accessible Information Management, LLC
Accessible Information Management, LLC
Μετάβαση/Πληροφορίες AIM LLC provides software and support, systems implementation and integration, strategic consulting, and technology management services to help colleges and universities build, unify, and manage their disability services accommodations. Enterprise solutions for administration and recordkeeping. Portal solutions to enhance Web-based experiences and support community building Technology management services to better manage technology resources and provide metrics on demand. Bringing together people, processes, and technology, AIM LLC works with colleges and universities to help them strengthen performance and services through improved data accuracy and integrity, increased accountability, and enhanced educational experiences.
Accessible Information Management, LLC
Accessible Information Management, LLC
Μετάβαση/Πληροφορίες AIM LLC provides software and support, systems implementation and integration, strategic consulting, and technology management services to help colleges and universities build, unify, and manage their disability services accommodations. Enterprise solutions for administration and recordkeeping. Portal solutions to enhance Web-based experiences and support community building Technology management services to better manage technology resources and provide metrics on demand. Bringing together people, processes, and technology, AIM LLC works with colleges and universities to help them strengthen performance and services through improved data accuracy and integrity, increased accountability, and enhanced educational experiences.
Accessible Information Management, LLC
Accessible Information Management, LLC
Μετάβαση/Πληροφορίες AIM LLC provides software and support, systems implementation and integration, strategic consulting, and technology management services to help colleges and universities build, unify, and manage their disability services accommodations. Enterprise solutions for administration and recordkeeping. Portal solutions to enhance Web-based experiences and support community building Technology management services to better manage technology resources and provide metrics on demand. Bringing together people, processes, and technology, AIM LLC works with colleges and universities to help them strengthen performance and services through improved data accuracy and integrity, increased accountability, and enhanced educational experiences.
Accessible Information Management, LLC
Accessible Information Management, LLC
Μετάβαση/Πληροφορίες AIM LLC provides software and support, systems implementation and integration, strategic consulting, and technology management services to help colleges and universities build, unify, and manage their disability services accommodations. Enterprise solutions for administration and recordkeeping. Portal solutions to enhance Web-based experiences and support community building Technology management services to better manage technology resources and provide metrics on demand. Bringing together people, processes, and technology, AIM LLC works with colleges and universities to help them strengthen performance and services through improved data accuracy and integrity, increased accountability, and enhanced educational experiences.
Accessible Information Management, LLC
Accessible Information Management, LLC
Μετάβαση/Πληροφορίες AIM LLC provides software and support, systems implementation and integration, strategic consulting, and technology management services to help colleges and universities build, unify, and manage their disability services accommodations. Enterprise solutions for administration and recordkeeping. Portal solutions to enhance Web-based experiences and support community building Technology management services to better manage technology resources and provide metrics on demand. Bringing together people, processes, and technology, AIM LLC works with colleges and universities to help them strengthen performance and services through improved data accuracy and integrity, increased accountability, and enhanced educational experiences.
Accessible Information Management, LLC
Accessible Information Management, LLC
Μετάβαση/Πληροφορίες AIM LLC provides software and support, systems implementation and integration, strategic consulting, and technology management services to help colleges and universities build, unify, and manage their disability services accommodations. Enterprise solutions for administration and recordkeeping. Portal solutions to enhance Web-based experiences and support community building Technology management services to better manage technology resources and provide metrics on demand. Bringing together people, processes, and technology, AIM LLC works with colleges and universities to help them strengthen performance and services through improved data accuracy and integrity, increased accountability, and enhanced educational experiences.
Accessible Information Management, LLC
Accessible Information Management, LLC
Μετάβαση/Πληροφορίες AIM LLC provides software and support, systems implementation and integration, strategic consulting, and technology management services to help colleges and universities build, unify, and manage their disability services accommodations. Enterprise solutions for administration and recordkeeping. Portal solutions to enhance Web-based experiences and support community building Technology management services to better manage technology resources and provide metrics on demand. Bringing together people, processes, and technology, AIM LLC works with colleges and universities to help them strengthen performance and services through improved data accuracy and integrity, increased accountability, and enhanced educational experiences.
Accessible Information Management, LLC
Accessible Information Management, LLC
Μετάβαση/Πληροφορίες AIM LLC provides software and support, systems implementation and integration, strategic consulting, and technology management services to help colleges and universities build, unify, and manage their disability services accommodations. Enterprise solutions for administration and recordkeeping. Portal solutions to enhance Web-based experiences and support community building Technology management services to better manage technology resources and provide metrics on demand. Bringing together people, processes, and technology, AIM LLC works with colleges and universities to help them strengthen performance and services through improved data accuracy and integrity, increased accountability, and enhanced educational experiences.
Accessible Information Management, LLC
Accessible Information Management, LLC
Μετάβαση/Πληροφορίες AIM LLC provides software and support, systems implementation and integration, strategic consulting, and technology management services to help colleges and universities build, unify, and manage their disability services accommodations. Enterprise solutions for administration and recordkeeping. Portal solutions to enhance Web-based experiences and support community building Technology management services to better manage technology resources and provide metrics on demand. Bringing together people, processes, and technology, AIM LLC works with colleges and universities to help them strengthen performance and services through improved data accuracy and integrity, increased accountability, and enhanced educational experiences.
Santa Barbara City College - Canvas
Santa Barbara City College
Μετάβαση/Πληροφορίες
Weill Cornell Institute for Precision Medicine
Weill Cornell Medical College
Μετάβαση/Πληροφορίες
James Madison University Blogs
Edublogs
SMU Blogs
Edublogs
University of Arkansas
Edublogs
sites.ucsc.edu
Edublogs
WordPress hosted by CampusPress
Udel Test Site
Edublogs
University of Southern California
Edublogs
University of Washington Blogs
Edublogs
CSWARM Wiki Instance
University of Notre Dame
The Wiki server used by the C-SWARM project. Developers use it for reporting on their progress of their tasks and to collaborate.
UNT System ADFS Service Provder
University of North Texas System
This server provides federated access to the UNT System SharePoint web site.
LIGO CDS Development Machine
LIGO Scientific Collaboration
Μετάβαση/Πληροφορίες A place to develop essential discovery service solution for LIGO.
Gravitational-wave Candidate Event Database
LIGO Scientific Collaboration
Μετάβαση/Πληροφορίες GraceDB organizes candidate events from gravitational-wave searches and provides an environment to record information about follow-ups.
Gravitational-wave Candidate Event Database Test
LIGO Scientific Collaboration
Μετάβαση/Πληροφορίες GraceDB organizes candidate events from gravitational-wave searches and provides an environment to record information about follow-ups. This SP supports a test deployment.
LIGO CBC Wiki
LIGO Scientific Collaboration
Μετάβαση/Πληροφορίες Wiki for the LIGO/Virgo Compact Binary Coalescence Data Analysis Working Group
LIGO Software Control System
LIGO Scientific Collaboration
Μετάβαση/Πληροφορίες This service provider supports the LIGO Scientific Collaboration. It is operated by the LIGO Scientific Collaboration group at the Leonard E. Parker Center for Gravitation, Cosmology, and Astrophysics at the University of Wisconsin-Milwaukee. It uses Git to provide version control services. Users authenticate to the service using a federated identity and then can access a repository.
LIGO Software Control System - Test
LIGO Scientific Collaboration
Μετάβαση/Πληροφορίες This service provider supports the LIGO Scientific Collaboration. It is operated by the LIGO Scientific Collaboration group at the Leonard E. Parker Center for Gravitation, Cosmology, and Astrophysics at the University of Wisconsin-Milwaukee. It uses Git to provide version control services. Users authenticate to the service using a federated identity and then can access a repository. This is the test server.
LIGO Dev Wiki
LIGO Scientific Collaboration
Μετάβαση/Πληροφορίες Dev LIGO Scientific Collaboration wiki
LIGO Wiki
LIGO Scientific Collaboration
Μετάβαση/Πληροφορίες Primary LIGO Scientific Collaboration wiki
OLD LIGO Wiki
LIGO Scientific Collaboration
Μετάβαση/Πληροφορίες Old wiki of LIGO Scientific Collaboration
LIGO Test Wiki
LIGO Scientific Collaboration
Μετάβαση/Πληροφορίες Test LIGO Scientific Collaboration wiki
Oak Ridge National Laboratory SP
Oak Ridge National Laboratory
Oak Ridge National Laboratory SAML 2.0 Service Provider
Oak Ridge National Laboratory Service Provider
Oak Ridge National Laboratory
ORNL SAML 2.0 Service Provider
Newcastle University Study Abroad software by Terra Dotta
Terra Dotta, LLC
Newcastle University Study Abroad software provided by Terra Dotta
Harvard Dataverse Beta
Harvard College
Μετάβαση/Πληροφορίες Open for all researchers worldwide from all disciplines to deposit data
Harvard Dataverse
Harvard College
Μετάβαση/Πληροφορίες Open for all researchers worldwide from all disciplines to deposit data
Harvard Dataverse Demo
Harvard College
Μετάβαση/Πληροφορίες Open for all researchers worldwide from all disciplines to deposit data
AMP
SSB Bart Group
Μετάβαση/Πληροφορίες Accessibility Management Platform
StanfordGSB SeatGen
AppointLink Portal Solutions, Inc.
Current Work Test
Imodules Software, Inc.
Harvard Chan (PROD)
Imodules Software, Inc.
1319
Harvard Chan (TEST)
Imodules Software, Inc.
601319
iModules Hotfix Test
Imodules Software, Inc.
iModules Preload: Arugula
Imodules Software, Inc.
iModules Preload: rhubarb
Imodules Software, Inc.
GWU Law
Imodules Software, Inc.
960
600960
Imodules Software, Inc.
Melbourne Test
Imodules Software, Inc.
SID -1182
Phillips Exeter
Imodules Software, Inc.
1682
Phillips Exeter Test
Imodules Software, Inc.
-1682
Purdue
Imodules Software, Inc.
1461
rellias
Imodules Software, Inc.
AUS
Imodules Software, Inc.
1467
The University of Melbourne
Imodules Software, Inc.
SID 1182
Waterloo (PROD)
Imodules Software, Inc.
1802
Waterloo (TEST)
Imodules Software, Inc.
601802
WGU
Imodules Software, Inc.
1110
WGU Test
Imodules Software, Inc.
601110
Interfolio, Inc.
Interfolio, Inc.
Μετάβαση/Πληροφορίες Interfolio is designed to serve the committees that serve higher ed. It supports peer review by offering tools that streamline the logistics of collaboration, so scholars are better prepared to make the decisions that drive higher ed.
AcademicWorks - Syracuse
Academic Works, Inc.
AcademicWorks - College of Wooster
Academic Works, Inc.
Bionimbus PDC Console
Open Commons Consortium (OCC)
Μετάβαση/Πληροφορίες We provide and support cloud computing and storage services for the scientific research community. The OSDC is run by the Open Commons Consortium, a non-profit organization whose primary goal is to support scientific advances by working with researchers in a variety of disciplines.
Bionimbus Portal
Open Commons Consortium (OCC)
Single Sign on Portal for the Bionimbus family of projects. Bionimbus is a commons supporting various bioinformatic projects and research.
Open Science Data Cloud Console
Open Commons Consortium (OCC)
Μετάβαση/Πληροφορίες We provide and support cloud computing and storage services for the scientific research community. The OSDC is run by the Open Commons Consortium, a non-profit organization whose primary goal is to support scientific advances by working with researchers in a variety of disciplines.
University of Nebraska Medical Center Blackboard
University of Nebraska Medical Center
Μετάβαση/Πληροφορίες The University of Nebraska Medical Center’s Internet based learning environment.
University of Nebraska Medical Center SP API
University of Nebraska Medical Center
Μετάβαση/Πληροφορίες UNMC research support application integrator
UIC OneCampus
RSmart
Μετάβαση/Πληροφορίες
University of Pittsburgh-OneCampus
RSmart
Μετάβαση/Πληροφορίες
Citrus College OneCampus
RSmart
Μετάβαση/Πληροφορίες
Fairfield OneCampus
RSmart
Μετάβαση/Πληροφορίες
Illinois Urbana Champaign - OneCampus TEST
RSmart
Μετάβαση/Πληροφορίες
ND PRD OnceCampus
RSmart
Μετάβαση/Πληροφορίες
Illinois Urbana Champaign - OneCampus
RSmart
Μετάβαση/Πληροφορίες
ND OneCampus
RSmart
Μετάβαση/Πληροφορίες
ND OneCampus Sandbox
RSmart
Μετάβαση/Πληροφορίες
Ohio State OneCampus
RSmart
Μετάβαση/Πληροφορίες
Ohio State Test
RSmart
Μετάβαση/Πληροφορίες
U. Pittsburgh - TEST
RSmart
Μετάβαση/Πληροφορίες
JHU-OneCampus
RSmart
Μετάβαση/Πληροφορίες
SIU Onecampus
RSmart
Μετάβαση/Πληροφορίες
SIU OneCampus Production
RSmart
Μετάβαση/Πληροφορίες
University of Florida - IT
RSmart
Μετάβαση/Πληροφορίες
University of Michigan OneCampus
RSmart
Μετάβαση/Πληροφορίες
UNR OneCampus
RSmart
Μετάβαση/Πληροφορίες
OneCampus Villanova
RSmart
Μετάβαση/Πληροφορίες
VaTech - Test
RSmart
Μετάβαση/Πληροφορίες
Washington Un.STL OneCampus
RSmart
Μετάβαση/Πληροφορίες
Wash U.STL OneCampus PRD
RSmart
Μετάβαση/Πληροφορίες
KLN RPAS Bloomsburg EZProxy
Pennsylvania State System of Higher Education (PASSHE) Office of the Chancellor
KLN RPAS CalU EZProxy
Pennsylvania State System of Higher Education (PASSHE) Office of the Chancellor
KLN RPAS Clarion EZProxy
Pennsylvania State System of Higher Education (PASSHE) Office of the Chancellor
KLN RPAS Edinboro EZProxy
Pennsylvania State System of Higher Education (PASSHE) Office of the Chancellor
KLN RPAS IUP EZProxy
Pennsylvania State System of Higher Education (PASSHE) Office of the Chancellor
KLN RPAS Kutztown EZP
Pennsylvania State System of Higher Education (PASSHE) Office of the Chancellor
KLN RPAS Lock Haven EZProxy
Pennsylvania State System of Higher Education (PASSHE) Office of the Chancellor
KLN RPAS Millersville EZ
Pennsylvania State System of Higher Education (PASSHE) Office of the Chancellor
KLN RPAS Shippensburg EZProxy
Pennsylvania State System of Higher Education (PASSHE) Office of the Chancellor
KLN RPAS Slippery Rock EZProxy
Pennsylvania State System of Higher Education (PASSHE) Office of the Chancellor
KLN RPAS West Chester EZProxy
Pennsylvania State System of Higher Education (PASSHE) Office of the Chancellor
Five College Compass - Digital Collections Staging
Hampshire College
Five College Compass - Digital Collections
Hampshire College
Dev Five College Compass - Digital Collections
Hampshire College
Development server for Five College Compass - Digital Collections
Hampshire College Moodle
Hampshire College
United Public Safety
United Public Safety
Μετάβαση/Πληροφορίες United Public Safety
United Public Safety Staging
United Public Safety
Μετάβαση/Πληροφορίες United Public Safety Staging
Penn Alumni Weekend
CounterMarch Systems LLC
Alumni weekend registration service
VirginiaTech UAT SAML Proxy
Cirrus Identity, Inc.
12Twenty Test SP
12Twenty Inc.
Test Service Provider for 12twenty Dev site
12Twenty SP
12Twenty Inc.
Service Provider 12twenty Production Site
FluidReview E3 (dev)
Fluidware Corporation
FluidReview E3
Fluidware Corporation
FluidReview
Fluidware Corporation
springshare demo
Springshare
Lafayette College - Kaltura's MediaSpace Instane
Kaltura Inc.
Lafayette College - Kaltura's MediaSpace Instane
Northeastern ResMail Student Portal
SCLogic
Northeastern Resident Mail Services Student Portal
SCLogic Western Washington
SCLogic
SCLogic Western Washington IntraOmni SP
CurricUNET META
Governet
CurricUNET Meta Service Provider
Acalog DSSOG API Staging
Digital Architecture, Inc.
Staging site used for on-boarding Acalog clients with InCommon
Curriculog DSSOG API Staging
Digital Architecture, Inc.
Dssog Staging used for on-boarding Curriculog clients
UCMERCED Curriculog
Digital Architecture, Inc.
Halogen TalentSpace For Georgetown University Office of Advancement
Halogen Software Inc.
RecCenter service by DSE (Albany)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
DSE RecCenter (American)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
DSE RecCenter (ASU)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE (Brockport)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE (Brown)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE (BU)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE (Colorado)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE (CPP)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE (CSU- Fresno)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE (CSU- Long Beach)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE (CSU- Northridge)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE (CSU- San Marcos)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE (CSU- Fullerton)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE (KU)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE (Lafayette)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE (MIT)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE (NAU)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE (Northeastern)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE (NYU AD)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE (NYU)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE (Rutgers)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE (SDSU)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE (domain-wide)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE (Stanford)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE (Temple)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE (Tufts)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE (UC- Irvine)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE (UC- Santa Barbara)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE (UC- Santa Cruz)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE (UCSD)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE (UMBC)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
RecCenter service by DSE (UMN-Duluth)
Do Sports Easy
Μετάβαση/Πληροφορίες This SSO service allows our users to authenticate using their school credentials and register for the programs their school offers
UICD LCMSPlus Environment
LCMS Plus Inc.
Μετάβαση/Πληροφορίες UICD LCMS Plus Login
Dropbox
Dropbox, Inc.
Student Success - Hampshire College
NFORMD.NET
FAU Parking
NuPark LLC
NuPark Inc
NuPark LLC
NuPark Inc
NuPark LLC
NuPark Inc
NuPark LLC
NuPark Inc
NuPark LLC
NuPark Inc
NuPark LLC
NuPark Inc
NuPark LLC
NuPark Inc
NuPark LLC
Nelnet Business Solutions
Nelnet Business Solutions
InfoReady Review - Cal Poly, San Luis Obispo
InfoReady Corp
InfoReady Review - Cal State LA
InfoReady Corp
InfoReady Review - CSU East Bay
InfoReady Corp
InfoReady Review - CSU Northridge
InfoReady Corp
InfoReady Review - Sacramento State
InfoReady Corp
InfoReady Review - South Dakota State University
InfoReady Corp
InfoReady Review - University of Iowa
InfoReady Corp
InfoReady - UMD
InfoReady Corp
UMD Production Instance
InfoReady Review - UTHSCSA
InfoReady Corp
NJIT
Workplace Answers, LLC
northdakotasu
Workplace Answers, LLC
Olemiss
Workplace Answers, LLC
Southern Illinois University
Workplace Answers, LLC
universityofva
Workplace Answers, LLC
libertyuniversity
Workplace Answers, LLC
newyorkuniversity
Workplace Answers, LLC
NJIT
Workplace Answers, LLC
northdakotasu
Workplace Answers, LLC
Olemiss
Workplace Answers, LLC
Southern Illinois University
Workplace Answers, LLC
UMarylandBaltimoreCounty
Workplace Answers, LLC
universityofva
Workplace Answers, LLC
University of Puget Sound
Workplace Answers, LLC
Cornerstone OnDemand Inc
Cornerstone OnDemand, Inc.
Apollo
Cornerstone OnDemand, Inc.
Cornerstone OnDemand Inc
Cornerstone OnDemand, Inc.
Coventry Domains
Reclaim Hosting, LLC
Μετάβαση/Πληροφορίες
NYU Web Hosting
Reclaim Hosting, LLC
Μετάβαση/Πληροφορίες
Uprising Technology - Cirrus Identity
Uprising Technology, Inc.
Northwestern Library v3
Uprising Technology, Inc.
Interprofessional Continuing Education Partnership
DLC Solutions, LLC
University of Wisconsin - Madison School of Medicine and Public Health School of Nursing School of Pharmacy
UWM EthosCE Test
DLC Solutions, LLC
Test environment for the University of Wisconsin - Madison EthosCE learning management system.
KualiCo Ready (Canada)
Kuali, Inc.
Μετάβαση/Πληροφορίες
Kuali SaaS
Kuali, Inc.
Μετάβαση/Πληροφορίες Kuali Software as a Service
Kuali Ready
Kuali, Inc.
Μετάβαση/Πληροφορίες Kuali Ready: Continuity Planning Tool
Turning Technologies
Turning Technologies
Turning Technologies EU
Turning Technologies
Turning Technologies Singapore
Turning Technologies
Turning Technologies Beta Testing
Turning Technologies
Louisville LCMS+ Curriculum Portal
University of Louisville
Curriculum Portal operated by LCMS+ for Louisville
Sidewalk Hero
Sidewalk Inc.
Μετάβαση/Πληροφορίες
Schlumberger Federated Resources
Schlumberger
Schlumberger will leverage Simplesamlphp on Incommon.slb.com to provide service to trusted Identity providers
MathWorks Edu Service Provider
The MathWorks, Inc.
FANSHAWEC StarRezPortal
StarRez, Inc.
Μετάβαση/Πληροφορίες
GTCOXFORD StarRezPortal
StarRez, Inc.
Μετάβαση/Πληροφορίες
Sheffield StarRezPortalX
StarRez, Inc.
Μετάβαση/Πληροφορίες
Fusion Prod Baylor Bridge
InnoSoft Canada Inc.
Fusion Prod Baylor Portal
InnoSoft Canada Inc.
Fusion Test Baylor Bridge
InnoSoft Canada Inc.
Fusion Test Baylor Portal
InnoSoft Canada Inc.
Fusion Prod Memphis Bridge
InnoSoft Canada Inc.
Fusion Prod Memphis Portal
InnoSoft Canada Inc.
Fusion Prod U Miami Bridge
InnoSoft Canada Inc.
Fusion Prod U Miami Portal
InnoSoft Canada Inc.
Fusion Test U Miami Bridge
InnoSoft Canada Inc.
Fusion Test U Miami Portal
InnoSoft Canada Inc.
Fusion Test Penn State Bridge
InnoSoft Canada Inc.
Fusion Test Penn State Portal
InnoSoft Canada Inc.
Fusion Test Penn State Portal
InnoSoft Canada Inc.
Fusion Prod Southern Oregon State Portal and Bridge
InnoSoft Canada Inc.
Fusion Prod UNCGreensboro Portal
InnoSoft Canada Inc.
LLNL EAMS Hub SP
Lawrence Livermore National Security, LLC
Lawrence Livermore National Laboratory Enterprise Access Management System Hub Service Provider
PennStateBackoffice
Neocase Software Inc.
PennStatePortal
Neocase Software Inc.
Penn State Production Back office
Neocase Software Inc.
Penn State Production portal
Neocase Software Inc.
Involvio
Involvio
Μετάβαση/Πληροφορίες Involvio is a student engagement platform
InfoEd SPIN
InfoEd International, Inc. dba InfoEd Global
Xfinity On Campus
Comcast Corporation
Xfinity On Campus Service Provider to allow access to Xfinity TV services.
Xfinity On Campus - Test
Comcast Corporation
Xfinity On Campus Test SP
Unizin Order Tool
Unizin
Μετάβαση/Πληροφορίες The Unizin Order Tool service provider for the prod environment
Unizin Order Tool
Unizin
The Unizin Order Tool service provider for the UAT environment
Tapingo, Inc.
Tapingo, Inc.
Μετάβαση/Πληροφορίες
Medicat
Medicat, LLC
CILogon
University of Illinois at Urbana-Champaign
Μετάβαση/Πληροφορίες CILogon facilitates secure access to CyberInfrastructure (CI).
IontuitionSP
Ceannate Corp
Access point for Iontuition, a student borrower service.
Malone University Research
Malone University
Malone University Research Service Provider
Collaboratory
TreeTop Commons, LLC
Μετάβαση/Πληροφορίες
Caltech FileBound
Upland Software, Inc.
Caltech FileBound
TIAA
TIAA
TIAA
TIAA
CITIProgram Development
Collaborative Institutional Training Initiative (CITI Program)
Μετάβαση/Πληροφορίες CITI Program, a Division of BRANY. Our mission is to promote the public's trust in the research enterprise by providing high quality, peer reviewed, web based, research education materials to enhance the integrity and professionalism of investigators and staff conducting research.
Center for Open Science - Open Science Framework
Center for Open Science, Inc.
Μετάβαση/Πληροφορίες Our mission is to provide expertise, tools, and training to help researchers create and promote open science within their teams and institutions. Promoting these practices within the research funding and publishing communities accelerates scientific progress.
shib-test Webadmit
Liaison Holdings LLC d/b/a Liaison International LLC
VCU Grad Test
Liaison Holdings LLC d/b/a Liaison International LLC
VCU Grad
Liaison Holdings LLC d/b/a Liaison International LLC
Novelution Corporation
Novelution Corporation
Novelution
Novelution Corporation
Questica - California State University
Questica, Inc.
Hirezon d/b/a Interview Exchange
Hirezon d/b/a Interview Exchange
Protocol Builder - Georgetown University
Biomedical Research Alliance of New York (BRANY) d/b/a Protocol Builder
Protocol Builder - Stony Brook University
Biomedical Research Alliance of New York (BRANY) d/b/a Protocol Builder
UIC Student Portal
BadgePass Inc.
UIC Student Portal
PhotoShelter - Stony Brook University
PhotoShelter, Inc.
PhotoShelter Stony Brook University SSO Portal
PhotoShelter University of Florida - University Relations
PhotoShelter, Inc.
PhotoShelter University of Florida - University Relations SSO Portal
PhotoShelter - UIC Creative and Digital Services
PhotoShelter, Inc.
PhotoShelter UIC Creative and Digital Services SSO portal
PhotoShelter - University of Minnesota
PhotoShelter, Inc.
PhotoShelter University of Minnesota SSO Portal
Veoci
GreyWall Software d/b/a Veoci
Μετάβαση/Πληροφορίες Veoci SAML 2.0 SP
Insight Discovery
Academic Analytics
Μετάβαση/Πληροφορίες Insight Discovery by Academic Analytics
Stellic
Stellic Inc
Ink Authentication Service
Ink Labs Inc.
Authentication service for Ink Smart Print Stations and Ink Smart Print Driver
Ink Portal for University of Hawaii in MAUI
Ink Labs Inc.
Ink Portal for University of Hawaii in MAUI
Ink Portal for University of Memphis
Ink Labs Inc.
Ink Portal for University of Memphis
Ink Portal for University of California, Los Angeles
Ink Labs Inc.
Ink Portal for University of California, Los Angeles
Ink Portal for University of Illinois at Chicago
Ink Labs Inc.
Ink Portal for University of Illinois at Chicago
hrperformancesolutions
CU Solutions Group
Neogov Production Environment
Governmentjobs.com Inc. d/b/a Neogov
Neogov QA Environment
Governmentjobs.com Inc. d/b/a Neogov
Neogov Staging Environment
Governmentjobs.com Inc. d/b/a Neogov
Neogov UAT Environment
Governmentjobs.com Inc. d/b/a Neogov
TSK-TK20
Taskstream, LLC dba Taskstream-Tk20
TK20 SSO
Taskstream, LLC dba Taskstream-Tk20
Μετάβαση/Πληροφορίες Single Sign-On provides users with access to multiple environments with a single, secure password. Most universities maintain their web portals; on-campus users would use single authentication information to log in. Once logged in, they can access various websites or services, such as Tk20. Typically, in this scenario, once the user is authenticated via the portal, a request forwards to Tk20. When the software receives the request, a secure handshake with the web portal ensures the request is legitimate. After the request is validated, information pertaining to the user attempting access to Tk20 is exchanged. The software ensures that the user trying to access Tk20 is a valid Tk20 user. After passing the checks, the user is immediately directed to the Tk20 account home page in the application. In this case, the user does not see the Tk20 login page because the authentication only happens once when the user logs in to the web portal on campus. Tk20 merely integrates with the web portal, ensures the proper authorization and allows the user into the Tk20 system. The Tk20 system is designed to allow access to users who do not have access to the campus portal, but do need access to Tk20. In such cases, the authentication information of such users is maintained locally in the Tk20 database
Database Amenity Laboratory of Virtual Research Institute, Yamagata University
Yamagata University
Μετάβαση/Πληροφορίες Bi-directional communication services for academic information sharing of science and technology
SharePoint Foundation Service
Yamagata University
Μετάβαση/Πληροφορίες 山形大学が提供するWindows系OSで動作するSPへの認証連携サービス.ユーザ向けサービスとしては,Sharepoint Foundationやe-サイエンスプラットフォームの提供する予定です.
NINS Open Use System
Inter-University Research Institute Corporation National Institutes of Natural Sciences
NOUS is the database system to operate Open Use in the National Institutes of Natural Sciences (NINS).
KTU Cloud storage service (Edugain)
Kaunas university of technology
KTU Cloud storage service (Edugain)
Inter university Computation Center
IUCC
An SP of IIF Federation operated by IUCC
Sona Systems USA
Sona Systems
Μετάβαση/Πληροφορίες Research Management Software
EENet - TAAT federation Test SP
EENet
TAAT edugain TEST SP
ETAIS Self-service
ETAIS
Self-service for users of Estonian Scientific Computing Infrastructure (ETAIS)
WEB-class
Association URAN
Μετάβαση/Πληροφορίες Conference server and online learning system of PEANO federation
EduROAM UA NRO database management
EduROAM UA NRO database management
Μετάβαση/Πληροφορίες Service provide a useful front-end for eduroam users and, most importantly, an easy to use management interface for admins of EduROAM UA federation members (IdPs and SPs)
URAN FileSender service
URAN Association
Μετάβαση/Πληροφορίες FileSender is a secure way to share large files with anyone! Login to upload your files or invite people to send you a file. If you have received an invitation to access this site as a guest then the email will contain the information you will need to access this site and upload files.
PEANO file hosting service
URAN Association
Μετάβαση/Πληροφορίες Nextcloud is a suite of client-server software for creating and using file hosting services. It is functionally similar to Dropbox, although Nextcloud is free and open-source, allowing anyone to install and operate it on a private server.
WebTUT Service
FCT|FCCN
Μετάβαση/Πληροφορίες WebRTC in context example application
RESTENA FileSender Service (TEST)
RESTENA Foundation asbl
(TEST) RESTENA FileSender is a secure way to share large files with anyone! Logon to upload your files or to invite people to send you a file.
OLEFA Test Server
EducDesign S.A.
OLEFA EduID SSO/SLO Test Server
ASNET-AM Drive
Academic Scientific Research Computer Network of Armenia (ASNET-AM)
Μετάβαση/Πληροφορίες ASNET-AM Drive is an Internet service to store data in Armenian's cloud storage and retreive or work with these data at any time. It provides a simple web interface and a syncing and sharing capabilities for files, as well as native syncing clients for Mac OS X, iPhone, iPad and Windows. All this will be performed in a secure and rebust environment and free of charge.
ASNET-AM E-Learning Platform
Academic Scientific Research Computer Network of Armenia (ASNET-AM)
Μετάβαση/Πληροφορίες ASNET-AM E-Learning service provides online courses for the students of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia and beyond in Moodle. Moodle is a learning platform designed to provide educators, administrators and learners with a single robust, secure and integrated system to create personalised learning environments.
FileSender@ASNET-AM
Academic Scientific Research Computer Network of Armenia (ASNET-AM)
Μετάβαση/Πληροφορίες FILESENDER.ASNET.AM is a secure way to share large files with anyone! Logon to upload your files or invite people to send you a file.
Federation Management Board
RENAM
Μετάβαση/Πληροφορίες Federation Management Board - used to manage federation entitites and generate metadata
RENAM Filesender
RENAM
Μετάβαση/Πληροφορίες RENAM Filesender
Cloudstor Realm Services (User Acceptance)
aarnet.edu.au
Μετάβαση/Πληροφορίες User acceptance for realm specific functionality - Anycast node for closest network node access
UQ Research Data Manager
uq.edu.au
Μετάβαση/Πληροφορίες Online access for the University of Queensland Research Data Manager (UQRDM) system.
MWA Telescope Collaboration Proxy
curtin.edu.au
Μετάβαση/Πληροφορίες The MWA Telescope Collaboration Proxy service provider is a SAML proxy enabling federation between eduGAIN identity servers and service providers that support collaboration services for the Murchison Widefield Array Telescope project.
Netsafe finki
FINKI
Μετάβαση/Πληροφορίες
IKNOW
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
Student information service for UKIM
University Dashboard Portal
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
UKIM service portal
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
LMS for Bureau for Education Development
Bureau for Education Development
SA NREN Mconf web conferencing
Tertiary Education and Research Network of South Africa NPC
Μετάβαση/Πληροφορίες A South African instance of the Mconf web conferencing service
SAFIRE Test Service Provider
Tertiary Education and Research Network of South Africa NPC
Μετάβαση/Πληροφορίες The Test Service Provider allows you to log into your home organisation, and to see what personal information they provide about you.
Institute for Research in Fundamental Sciences
Institute for studies in Fundamental Sciences
IPM Filesender service Provider
SP Test Service
Research and Education Network for Uganda
Μετάβαση/Πληροφορίες The SP Test Service
Filesender | RENU
Research and Education Network for Uganda
Μετάβαση/Πληροφορίες FileSender is a service that allows authorized users to store and send files to any Internet user who has access to e-mail and an appropriately configured web browser. It is primarily of interest to users who need to send files larger than those allowed by e-mail systems (typically limited to 10MB to 20MB depending on the e-mail system).
NIAID ICER-Uganda Federation Gateway
National Institutes of Health
Μετάβαση/Πληροφορίες Requests and obtains identity assertions on behalf of Windows-based web applications at the NIAID ICER in Uganda
Mconf | RENU
Research and Education Network for Uganda
Μετάβαση/Πληροφορίες RENU Web Conferencing Services
iClass
hku.hk
Mobile-based interactive learning management system on cloud
HKAF Virtual Home
hkaf.edu.hk
HKAF Virtual Home
RUNNet OwnCloud
Runnet OwnCloud SP
RUNNet cloud
Filesender on RUNNet
RUNNet
Filesender Service: send huge files to colleagues easy and secure!