Διαθέσιμες υπηρεσίες μέσω υποδομής AAI

Υπηρεσίες Ομοσπονδίας GRnet

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
AbuseIO
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ
AbuseIO - Εργαλείο διαχείρισης για αναφορές κατάχρησης
synnefo (demo)
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ
Μετάβαση/Πληροφορίες demo.synnefo.org
~okeanos global
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ
Μετάβαση/Πληροφορίες ~okeanos global GRNET cloud services
~okeanos
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ
Μετάβαση/Πληροφορίες ~okeanos GRNET cloud services
~okeanos (staging)
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ
Μετάβαση/Πληροφορίες ~okeanos GRNET cloud services (staging)
Archiving as a Service (development instance)
Μετάβαση/Πληροφορίες Υπηρεσία λήψης αντιγράφων ασφαλείας και μακροχρόνιας αποθήκευσης δεδομένων
Archiving as a Service
Μετάβαση/Πληροφορίες Υπηρεσία λήψης αντιγράφων ασφαλείας και μακροχρόνιας αποθήκευσης δεδομένων
~okeanos-knossos
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ
Μετάβαση/Πληροφορίες ~okeanos-knossos GRNET cloud services
Απέλλα - Εκλογή και Εξέλιξη μελών ΔΕΠ (δοκιμαστικό - demo)
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ
Μετάβαση/Πληροφορίες Ηλεκτρονική υπηρεσία για την ολοκληρωμένη διαχείριση νέων θέσεων διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ (περιβάλλον δοκιμών demo)
Εύδοξος (demo)
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ
Μετάβαση/Πληροφορίες Εύδοξος - Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων (demo)
Διάδοσις ΕΔΕΤ Υπηρεσία Δια-Δανεισμού Ιατρικών Άρθρων
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας
Μετάβαση/Πληροφορίες Υπηρεσία Δια-Δανεισμού Ιατρικών Άρθρων
Firewall on Demand
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ
Μετάβαση/Πληροφορίες Η υπηρεσία FoD (Firewall on Demand) παρέχει στους φορείς του ΕΔΕΤ τη δυνατότητα προστασίας έναντι δικτυακών επιθέσεων (DoS/DDos) που στοχέυουν στο συνοριακό δρομολογητή τους ή στα εσωτερικά τους δίκτυα.
ΕΔΕΤ - O~S Discourse
grnet
Μετάβαση/Πληροφορίες OpenStack Discourse Platform
HPC portal
National Infrastructures for Research and Technology - GRNET SA
Μετάβαση/Πληροφορίες GRNET National HPC - ARIS (Advanced Research Information System) Access Portal
Δοκιμαστικός πληρεξούσιος πάροχος υπηρεσιών βιβλιοθηκών AARC/HEAL-Link
Κοινοπραξία έργου AARC σε συνεργασία με τον σύνδεσμο HEAL-Link
Μετάβαση/Πληροφορίες Δοκιμαστικός πληρεξούσιος πάροχος υπηρεσιών βιβλιοθηκών στο πλαίσιο του έργου ΑARC σε συνεργασία με τον σύνδεσμο HEAL-Link
MynetLab
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ
Μετάβαση/Πληροφορίες To MynetLab είναι μια νέα υπηρεσία που αναπτύχθηκε από το ΚΥΤΠ/ΑΠΘ και το NOC/ΕΔΕΤ και αντικείμενο της είναι η παροχή στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα μιας υποδομής δικτυακού εργαστηρίου με πραγματικό εξοπλισμό.
e:Presence - Υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ
Μετάβαση/Πληροφορίες Υπηρεσία τηλεδιασκέψεων Υψηλής Ευκρίνειας (HD) για χρήστες Desktop/Mobile/H.323
Υπηρεσία NI4OS Europe Login
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ
Μετάβαση/Πληροφορίες Υπηρεσία Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης NI4OS Europe
ΕΔΕΤ - O~S Login
Μετάβαση/Πληροφορίες Keystone auth
ΕΔΕΤ - O~S Registration
grnet
Μετάβαση/Πληροφορίες OpenStack Registration Service
Υπηρεσίες Τηλεφωνίας VoIP και Τηλεδιασκέψεων στο ΕΔΕΤ
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ
Μετάβαση/Πληροφορίες Το ΕΔΕΤ προσφέρει στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας μία σειρά από πρότυπες και δωρεάν υπηρεσίες τηλεφωνίας - τηλεδιασκέψεων πάνω από το δίκτυο δεδομένων, εξυπηρετώντας και χρήστες ιδρυμάτων που πιθανώς δεν έχουν ακόμα αναπτύξει αντίστοιχες
Απέλλα - Εκλογή και Εξέλιξη μελών ΔΕΠ
Μετάβαση/Πληροφορίες Ηλεκτρονική υπηρεσία για την ολοκληρωμένη διαχείριση νέων θέσεων διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ
Απέλλα - Εκλογή και Εξέλιξη μελών ΔΕΠ
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ
Μετάβαση/Πληροφορίες Ηλεκτρονική υπηρεσία για την ολοκληρωμένη διαχείριση νέων θέσεων διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ
Εύδοξος
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ
Μετάβαση/Πληροφορίες Εύδοξος - Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων
Διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα της υπηρεσίας HARMONI
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ
Μετάβαση/Πληροφορίες Διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα της υπηρεσίας HARMONI της ΕΔΕΤ για προ-επισκόπηση απεικονιστικών δεδομένων
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (δοκιμαστικό)
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ
Μετάβαση/Πληροφορίες Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (δοκιμαστικό)
ΑΤΛΑΣ - Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΕΙ
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ
Μετάβαση/Πληροφορίες Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ
εύρυ-where – Ευρυζωνική διασύνδεση φοιτητών
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας
Μετάβαση/Πληροφορίες Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ
Μετάβαση/Πληροφορίες Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
Απέλλα - Εκλογή και Εξέλιξη μελών ΔΕΠ (δοκιμαστικό)
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ
Μετάβαση/Πληροφορίες Ηλεκτρονική υπηρεσία για την ολοκληρωμένη διαχείριση νέων θέσεων διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ (περιβάλλον δοκιμών)
Εύδοξος (δοκιμαστικό)
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ
Μετάβαση/Πληροφορίες Εύδοξος - Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων (δοκιμαστικό)
Υπηρεσία Ψηφιακών Πιστοποιητικών (παρωχημένη)
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ
Εικονικός Οικείος Φορέας
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ
Μετάβαση/Πληροφορίες Εικονικός Οικείος Φορέας
Διαχείριση eduroam
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ
Μετάβαση/Πληροφορίες Εφαρμογή διαχείρισης για τα μέλη της Ελληνικής ομοσπονδίας eduroam
Ψηφοφορίες «Ζευς»
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ
Μετάβαση/Πληροφορίες Η «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο
Microsoft Academic Verification Engine
Microsoft
Microsoft Academic Verification Engine (test)
Microsoft
EGI Check-in - Δοκιμαστική Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI)
EGI Foundation
Μετάβαση/Πληροφορίες EGI Check-in - Δοκιμαστική Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI)
Πληρεξούσιος Παροχέας Υπηρεσιών Υποδομής Ομόσπονδης Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης EGI
EGI Foundation
Μετάβαση/Πληροφορίες Πληρεξούσιος παροχέας υπηρεσιών για τις συνδεδεμένες με την ομοσπονδία υπηρεσίες του EGI
EOSC Portal AAI Service
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ
Μετάβαση/Πληροφορίες EOSC Portal AAI Service
HEAL-Link Login
ΣΕΑΒ
Μετάβαση/Πληροφορίες Ο HEAL-Link παρέχει πρόσβαση σε πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών πηγών (ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία και βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων) στα ελληνικά πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και στους χρήστες τους.
OpenMinTeD SSO
OpenMinTeD
Μετάβαση/Πληροφορίες Υπηρεσία Πρόσβασης στους Πόρους της Υποδομής του OpenMinTeD
VI-SEEM Login
VI-SEEM
Μετάβαση/Πληροφορίες Υπηρεσία πρόσβασης στους πόρους της πλατφόρμας του VI-SEEM
Διαχείριση Ακαδημαϊκών Αναγνωριστικών της GUnet
Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο
Μετάβαση/Πληροφορίες Υπηρεσία της GUnet για την διαχείριση των μοναδικών ακαδημαϊκών αναγνωριστικών των φυσικών προσώπων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
NKUA Alumni Portal
Εθνικό και Καποδιστριακο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μετάβαση/Πληροφορίες National and Kapodistrian University of Athens Alumni Portal
Υπηρεσία ταυτοποίησης ΑΜΚΑ φοιτητών της GUnet.
Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο
Μετάβαση/Πληροφορίες Υπηρεσία της GUnet για την ταυτοποίηση του ΑΜΚΑ των φοιτητών.
Apollonis Services
Απολλωνίς
Μετάβαση/Πληροφορίες Apollonis Services web portal
Appliances της GUnet
Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο
Μετάβαση/Πληροφορίες Υπηρεσία της GUnet για τη δημιουργία appliances με βάση το λειτουργικό σύστημα Debian GNU/Linux
EARC - GEANT Data Protection Code of Conduct Test
Greek Research and Technology Network - GRNET
Μετάβαση/Πληροφορίες EARC - GEANT Data Protection Code of Conduct Test
CSE Forum
CSE Forum
Μετάβαση/Πληροφορίες Διαδικτυακή κοινότητα φοιτητών τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Ιωαννίνων
HARICA Sp - Test
Μετάβαση/Πληροφορίες Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority Sp - Test
HARICA
Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο
Μετάβαση/Πληροφορίες Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority
Δικτυακή πύλη GUnet
Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο
Μετάβαση/Πληροφορίες Δικτυακή πύλη διαχειριστών και εφαρμογών GUnet
Εφαρμογή Υποτροφιών ΙΚΥ.
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Μετάβαση/Πληροφορίες Εφαρμογή Υποτροφιών ΙΚΥ.
Εφαρμογή Υποτροφιών ΙΚΥ.
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Μετάβαση/Πληροφορίες Εφαρμογή Υποτροφιών ΙΚΥ.
InAcademia Affiliation Validation Service
InAcademia operated by GÉANT
Μετάβαση/Πληροφορίες InAcademia validates affiliation assigned by your home institution. This data is provided in anonymized form to services. While your Institution assists in validation your affiliation, it has no relation with the Service requesting the validation.
Υπηρεσία Λιστών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου της GUnet
Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο
Μετάβαση/Πληροφορίες Πλατφόρμα διαχείρισης λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της GUnet
Μονάδες Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ
Μετάβαση/Πληροφορίες Μονάδες Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού
Μητρώο Προσωπικού και Φορέων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΙΤΥΕ Διόφαντος
Μετάβαση/Πληροφορίες Αναλυτικό Μητρώο Προσωπικού, Μητρώο πληροφοριών Φορέων, Αναφορές και Στατιστικά Στοιχεία, Ιεραρχική Πρόσβαση (Υπουργείο και Πανεπιστήμια), Ιστορικότητα, Δυνατότητα μαζικής εισαγωγής δεδομένων
EARC - No Entity Category Test
Greek Research and Technology Network - GRNET
Μετάβαση/Πληροφορίες EARC - No Entity Category Test
RELABS MINEDU
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Μετάβαση/Πληροφορίες Αιτήσεις Αναβάθμισης Υποδομών ΤΠΕ για ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα με Ανοικτές Τεχνολογίες
EARC - REFEDS Research and Scholarship Test
Greek Research and Technology Network - GRNET
Μετάβαση/Πληροφορίες EARC - REFEDS Research and Scholarship Test
EARC - REFEDS Research and Scholarship with Requested Attributes Test
Greek Research and Technology Network - GRNET
Μετάβαση/Πληροφορίες EARC - REFEDS Research and Scholarship with Requested Attributes Test
Ελληνικό Κέντρο Συλλογής και Ανάλυσης Δορυφορικών Δεδομένων των Αποστολών Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης Sentinels
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Μετάβαση/Πληροφορίες Διαδικτυακή, Ηλεκτρονική, πλατφόρμα, όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα της δορυφορικής αποστολής SENTIΝELS.
Υπηρεσία μηνυμάτων της GUnet
Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο
Πλατφόρμα sms μηνυμάτων της GUnet
Τομεας Λογισμικού, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τομεας Λογισμικού, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μετάβαση/Πληροφορίες Πλατφόρμα Τηλεεκπαίδευσης του Τομέα Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών