Λογισμικό

Διανομή και πρόσβαση σε λογισμικό

IDL

Περιβάλλον ανάλυσης δεδομένων & ανάπτυξης λογισμικού