Λογισμικό

Διανομή και πρόσβαση σε λογισμικό

MATLAB

Service image
Δημοφιλής πλατφόρμα προγραμματισμού κι αριθμητικής υπολογιστικής

IDL

Service image
Περιβάλλον ανάλυσης δεδομένων & ανάπτυξης λογισμικού