Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση σύνδεσης Φοιτητικών Εστιών

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου για αναβάθμιση και βελτίωση των δικτυακών υποδομών, αναβαθμίστηκε η ταχύτητα της σύνδεσης της Β΄ Φοιτητικής Εστίας με το υπόλοιπο δίκτυο του ΑΠΘ και το Internet από 100 Megabits per second (Mbps) σε 200 Mbps. Από τη συγκεκριμένη σ...

Αναβάθμιση Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ

Το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου ΑΠΘ είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι η Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού (PKI) αναβαθμίστηκε και πλέον χρησιμοποιεί την Υποδομή Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI). Με την αναβάθμιση αυτή, οι χρήστες κατά τη διαδικασία αίτησης προσωπικού ψηφ...

Νέες Ενδιάμεσες Αρχές Πιστοποίησης ΑΠΘ

Λόγω αύξησης της χρονικής διάρκειας των ψηφιακών πιστοποιητικών χρηστών και εξυπηρετητών σε 2 έτη, ήταν απαραίτητη η έκδοση αντίστοιχων νέων ενδιάμεσων αρχών πιστοποίησης με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Οι νέες ενδιάμεσες Αρχές Πιστοποίησης είναι οι εξής: Αρχή Πιστοποίησης Χρηστών ΑΠΘ R4 (ht...
Μετάβαση στο περιεχόμενο