Εργασίες αναβάθμισης στην Υπηρεσία ηλεκτρονικών μαθημάτων του ΑΠΘ - Διακοπή λειτουργίας

Έναρξη προβλήματος: 14-03-2024 08:30
Λήξη προβλήματος: 14-03-2024 08:53
Κατάσταση δελτίου: Κλειστό
Τύπος δελτίου: Προγραμματισμένη Εργασία
Καταγράφων τεχνικός ΚΗΔ: Αθανασιος Κουκουλης
Χρόνος αποκατάστασης: 23 λεπτά
Αποκατάσταση από: ΚΗΔ - Τμήμα Υπηρεσιών
Τρέχουσα σοβαρότητα: Κύριο σύστημα παραγωγής εκτός λειτουργίας που επηρεάζει όλους τους χρήστες

28-02-2024 13:42 - Αρχική περιγραφή δελτίου

Κατά το αναφερόμενο διάστημα, δε θα είναι διαθέσιμη η Υπηρεσία ηλεκτρονικών μαθημάτων του ΑΠΘ στο σύστημα https://elearning.auth.gr, λόγω εργασιών αναβάθμισης.

07-03-2024 14:52 - Ενημέρωση δελτίου

14-03-2024 08:53 - Κλείσιμο δελτίου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης και η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην Πανεπιστημιακή κοινότητα.

Επεξήγηση σοβαρότητας:

Πρόβλημα που επηρεάζει όλους τους χρήστες του ΑΠΘ, είτε στη σύνδεσή τους με το Internet, είτε στη χρήση βασικών κεντρικών υπηρεσιών. Αν η επίλυση εξαρτάται από το ΚΗΔ και το πρόβλημα παρουσιαστεί εντός των ωρών που υπάρχει παρακολούθηση των προσφερομένων υπηρεσιών (08:00-16:00), διατίθεται όλο το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για την ταχύτερη αποκατάσταση του προβλήματος, ακόμα και εκτός ωραρίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο