Υπενθυμίζουμε ότι στο πλαίσιο αναπροσαρμογής της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΑΠΘ αναφορικά με τη διαχείριση της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam), λαμβάνετε την ανεπιθύμητη αλληλογραφία στον φάκελο με όνομα Spam που δημιουργείται αυτόματα στις θυρίδες email κατόχων ιδρυματικών λογαριασμών ΑΠΘ.

Ο φάκελος Spam διατηρεί τα μηνύματα για 31 ημέρες. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να ελέγχετε για τυχόν χρήσιμα μηνύματα τον συγκεκριμένο φάκελο τακτικά.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε και χειροκίνητα να χαρακτηρίζετε ένα μήνυμα ως ανεπιθύμητο (spam) ή επιθυμητό μέσα από το περιβάλλον https://webmail.auth.gr με δεξί κλικ πάνω στο επίμαχο μήνυμα. Περισσότερες οδηγίες υπάρχουν σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο