Νέα υπηρεσία φιλοξενίας προσωπικών ιστοχώρων people.auth

Σας ενημερώνουμε για τη νέα υπηρεσία φιλοξενίας προσωπικών ιστοχώρων people.auth.gr  του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ). Η συγκεκριμένη υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στο Προσωπικό του ΑΠΘ να δημιουργήσει την προσωπική του ιστοσελίδα εύκολα και γρήγορα, χωρίς να απαιτούνται τεχνικές γνώσεις.

Η δημιουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας γίνεται μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης. Η υπηρεσία προσφέρει πληθώρα επιλογών (ανάρτηση βιογραφικού, επαγγελματική εμπειρία, δημοσιεύσεις, ενδιαφέροντα κα), καθώς και ειδικά πρότυπα σχεδίασης με δυνατότητα επιλογής χρωμάτων από τον κάτοχό της. Αποτελεί ουσιαστικά αναβάθμιση των μη δυναμικών προσωπικών ιστοσελίδων που προσέφερε η υπηρεσία users.auth.gr.

Για να την ενεργοποιήσετε, αρκεί να κάνετε είσοδο με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού και να ξεκινήσετε την επεξεργασία της. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας που θα ενεργοποιήσετε θα έχει τη μορφή people.auth.gr/ιδρυματικό-username. Σχετικές οδηγίες υπάρχουν στο περιβάλλον https://people.auth.gr/help/.

Μετάβαση στο περιεχόμενο