Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Νέα λογισμικά Abaqus & CST Studio Suite

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σας ενημερώνει για την προμήθεια των νέων λογισμικών Abaqus & CST Studio Suite.

Το Abaqus είναι μια εξελιγμένη σουίτα λογισμικού για ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων κι επίλυση προβλημάτων μηχανικής και το CST Studio Suite ένα πακέτο εργαλείων για προσομοίωση ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων.

Πληροφορίες κι οδηγίες εγκατάστασης μπορείτε να δείτε στη σελίδα των λογισμικών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο