Εκπαιδευτικά σεμινάρια Esri

Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνει η Esri με τίτλο: “Modern GIS is Web GIS: Teaching GIS Using ArcGIS Online

Περιγραφή διαδικτυακού σεμιναρίου:

Η συμβολογία, τα joins, η χωρική ανάλυση και πολλές άλλες βασικές λειτουργίες GIS μπορούν τώρα να χρησιμοποιηθούν και να διδαχθούν χρησιμοποιώντας web-based GIS.

Επίσης, το διαδικτυακό σεμινάριο συμπεριλαμβάνει τα πρόσφατα tutorials και μαθήματα (διαθέσιμα χωρίς κόστος) που αναπτύχθηκαν από την Esri για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτές να διδάξουν Python, scripting, αυτοματισμό, τηλεπισκόπηση, διαμόρφωση web εφαρμογών και πολλά άλλα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο