Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Προσεχή διαδικτυακά σεμινάρια Ansys με τα οποία μπορείτε να αξιοποιήστε πλήρως τις δυνατότητες της προσομοίωσης Ansys, για να πετύχετε τους στόχους σας με την εγγραφή σας σε ένα από τα παρακάτω :

Μετάβαση στο περιεχόμενο