Επίσημοι τρόποι εγγραφής στο ΑΠΘ

Τρόπος εγγραφής
010. Γενικές εισιτήριες εξετάσεις-90%
011. Γενικές εισιτήριες εξετάσεις-10%
012. Γενικές εισιτήριες εξετάσεις-Εσπερινά
013. Γενικές εισιτήριες εξετάσεις-Μουσουλμ. μειονότητα
020. Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού
021. Υιοθετηθέντα Τέκνα Βουλής των Ελλήνων
022. Εγραφή με Μοριοδότηση
030. Αλλοδαποί - Αλλογενείς Εντός Ε.Ε.
031. Αλλοδαποί - Αλλογενείς Εκτός Ε.Ε.
040. Υπότροφοι Αλλοδαποί
041. Υπότροφοι Ομογενείς
050. Σ.Σ.Α.Σ.
060. Άνευ Εξετάσεων (5%)
061. Άνευ Εξετάσεων (5%)-Ειδική εξέταση Εικαστικών και Εφαρμ. Τεχνών
062. Άνευ Εξετάσεων-Διακριθέντες σε Επιστημονική Ολυμπιάδα
070. Κατατακτήριες Εξετάσεις
080. Αθλητές
090. Προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών
100. Μεταφορά θέσης-Κοινωνικοί λόγοι
101. Μεταφορά θέσης-Οικονομικοί λόγοι
102. Μεταφορά θέσης-Λόγοι υγείας
103. Μετεγγραφή-Στελέχη Ενόπλων δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας
104. Μετεγγραφή (χωρίς μοριοδότηση)
105. Μετεγγραφή (με μοριοδότηση)
106. Μετεγγραφή (κατ΄εξαίρεση)
110. Ειδικές εισιτήριες εξετάσεις Τμήματος
200. Απόφαση Συνέλευσης Σχολής/Τμήματος
201. Μετά από απόφαση ΕΔΕ (Ειδική Διατμηματική/Διϊδρυματική Επιτροπή)
202. Μετά από απόφαση ΣΟ (Συντονιστικό Όργανο)