Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Διδάσκων

Σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε και υποστηρίζουμε υπηρεσίες προσανατολισμένες στη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών σας δραστηριοτήτων. Εκτός από τις βασικές υπηρεσίες που απολαμβάνουν και όλοι οι άλλοι χρήστες, μπορείτε να αξιοποιήσετε

Οι περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες απαιτούν τη χρήση του Ιδρυματικού Λογαριασμού που διατηρείτε και μετά τη συνταξιοδότησή σας. Εξυπηρετούνται όλες οι κατηγορίες διδακτικού προσωπικού, τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΔΤΠ, και οι διδάσκοντες με σχέση ΠΔ.407. 
Δείτε παρακάτω συχνά ερωτήματα που αφορούν στις υπηρεσίες που σας παρέχονται.

Σχετικές υπηρεσίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο