Ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam)

Μηχανισμός φιλτραρίσματος ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Πληροφορίες

  Αφορά: Όλοι

  Σύνδεσμοι Υπηρεσίας: myaccount.auth

  Το φαινόμενο λήψης ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam emails) καθημερινά διογκώνεται. Τα μηνύματα spam είναι ηλεκτρονικά μηνύματα (email), τα οποία έχουν συνήθως εμπορικό ή διαφημιστικό περιεχόμενο, και αποστέλλονται μαζικά σε παραλήπτες ενώ εκείνοι δεν τα έχουν ζητήσει. Το πρόβλημα βρίσκει συνήθως τους παραλήπτες τέτοιων μηνυμάτων ανίσχυρους απέναντι στους αποστολείς τους.

  Η υπηρεσία διαχωρισμού ανεπιθύμητης αλληλογραφίας προσφέρει στους χρήστες του ΑΠΘ έναν anti-spam μηχανισμό για αυτοματοποιημένη διαλογή μηνυμάτων, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να είναι ανεπιθύμητα από τους παραλήπτες τους, ενώ δίνει και τη δυνατότητα στον χρήστη να ορίσει πιο ειδικές παραμέτρους προστασίας εφόσον το επιθυμεί.

 • Οδηγίες

  Η υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη σε όλους τους χρήστες που διαθέτουν ηλεκτρονική θυρίδα email του ΑΠΘ. Τα εισερχόμενα μηνύματα που χαρακτηρίζονται αυτόματα ως spam, μεταφέρονται στον φάκελο Spam και παραμένουν εκεί για χρονικό διάστημα ενός μήνα.

  Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ορίσετε πιο ειδικές παραμέτρους διαχωρισμού αλληλογραφίας spam, μπορείτε να το κάνετε μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης του Ιδρυματικού Λογαριασμού σας accounts.auth.gr (επιλογή Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/Διαχωρισμός ανεπιθύμητης αλληλογραφίας). Εκεί μπορείτε:

  • να ορίσετε το επίπεδο ευαισθησίας του αυτόματου χαρακτηρισμού των μηνυμάτων ως spam
  • να ορίσετε το χαρακτηρισμό μηνυμάτων ως spam ανάλογα με τη γλώσσα που είναι γραμμένα
  • να ορίσετε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπου τα email τους πάντα θα χαρακτηρίζονται ως spam (blacklist)
  • να ορίσετε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπου τα email τους ποτέ δεν θα χαρακτηρίζονται ως spam (whitelist)
  • να απενεργοποιήσετε τον μηχανισμό αυτόματης ανίχνευσης και διαχωρισμού spam αλληλογραφίας για τον λογαριασμό σας
Μετάβαση στο περιεχόμενο