Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Γιατί πρέπει να αποδεχθώ την Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων;

Η ταυτότητα του αποστολέα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί και να γίνει αποδεκτή από το πρόγραμμά σας ως ταυτότητα παραλήπτη μόνο αν έχετε ήδη αποδεχθεί την Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό του αποστολέα. Καθώς δεν υπάρχουν μη εμπορικές Αρχές Πιστοποίησης με διεθνή εμβέλεια, ομάδες χρηστών που συνεργάζονται πρέπει να αποδέχονται μια Αρχή κοινής εμπιστοσύνης. Για το λόγο αυτό, όσοι επιθυμούν να δέχονται μηνύματα υπογεγραμμένα από χρήστες που συμμετέχουν στην Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, θα πρέπει να την αποδεχθούν. Ταυτόχρονα, μπορούν να προτρέπουν και συνεργάτες τους να κάνουν το ίδιο, αν θέλουν να δέχονται μηνύματα τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο