Ημερολόγιο

Monday, July 1, 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
Κράτηση:
Repeats every day every Monday and every Tuesday and every Wednesday and every Thursday and every Friday until Sat Jul 13 2019 .
Friday, July 5, 2019 - 09:00 to 15:00, Monday, July 8, 2019 - 09:00 to 15:00, Tuesday, July 9, 2019 - 09:00 to 15:00, Wednesday, July 10, 2019 - 09:00 to 15:00, Thursday, July 11, 2019 - 09:00 to 15:00, Friday, July 12, 2019 - 09:00 to 15:00
Reserved items: Κεντρική "Νησίδα" Η/Υ (Βιβλιοθήκη), Projector Sony, Laptop Dell
Κράτηση από igitas@for.auth.gr
Ιωάννης Γήτας
 
 
7
8
9
10
11
12
13
 
Κράτηση:
Friday, July 5, 2019 - 09:00 to 15:00, Monday, July 8, 2019 - 09:00 to 15:00, Tuesday, July 9, 2019 - 09:00 to 15:00, Wednesday, July 10, 2019 - 09:00 to 15:00, Thursday, July 11, 2019 - 09:00 to 15:00, Friday, July 12, 2019 - 09:00 to 15:00
Reserved items: Κεντρική "Νησίδα" Η/Υ (Βιβλιοθήκη), Projector Sony, Laptop Dell
Κράτηση από igitas@for.auth.gr
Ιωάννης Γήτας
 
Κράτηση:
Friday, July 5, 2019 - 09:00 to 15:00, Monday, July 8, 2019 - 09:00 to 15:00, Tuesday, July 9, 2019 - 09:00 to 15:00, Wednesday, July 10, 2019 - 09:00 to 15:00, Thursday, July 11, 2019 - 09:00 to 15:00, Friday, July 12, 2019 - 09:00 to 15:00
Reserved items: Κεντρική "Νησίδα" Η/Υ (Βιβλιοθήκη), Projector Sony, Laptop Dell
Κράτηση από igitas@for.auth.gr
Ιωάννης Γήτας
 
Κράτηση:
Friday, July 5, 2019 - 09:00 to 15:00, Monday, July 8, 2019 - 09:00 to 15:00, Tuesday, July 9, 2019 - 09:00 to 15:00, Wednesday, July 10, 2019 - 09:00 to 15:00, Thursday, July 11, 2019 - 09:00 to 15:00, Friday, July 12, 2019 - 09:00 to 15:00
Reserved items: Κεντρική "Νησίδα" Η/Υ (Βιβλιοθήκη), Projector Sony, Laptop Dell
Κράτηση από igitas@for.auth.gr
Ιωάννης Γήτας
 
Κράτηση:
Friday, July 5, 2019 - 09:00 to 15:00, Monday, July 8, 2019 - 09:00 to 15:00, Tuesday, July 9, 2019 - 09:00 to 15:00, Wednesday, July 10, 2019 - 09:00 to 15:00, Thursday, July 11, 2019 - 09:00 to 15:00, Friday, July 12, 2019 - 09:00 to 15:00
Reserved items: Κεντρική "Νησίδα" Η/Υ (Βιβλιοθήκη), Projector Sony, Laptop Dell
Κράτηση από igitas@for.auth.gr
Ιωάννης Γήτας
 
Κράτηση:
Friday, July 5, 2019 - 09:00 to 15:00, Monday, July 8, 2019 - 09:00 to 15:00, Tuesday, July 9, 2019 - 09:00 to 15:00, Wednesday, July 10, 2019 - 09:00 to 15:00, Thursday, July 11, 2019 - 09:00 to 15:00, Friday, July 12, 2019 - 09:00 to 15:00
Reserved items: Κεντρική "Νησίδα" Η/Υ (Βιβλιοθήκη), Projector Sony, Laptop Dell
Κράτηση από igitas@for.auth.gr
Ιωάννης Γήτας
 
 
14
15
16
17
18
19
20
 
 
 
 
 
 
 
21
22
23
24
25
26
27
 
 
 
 
Η/Υ για καταγραφή δεδομένων Thursday, July 25, 2019 - 12:45 to Friday, October 11, 2019 - 12:45 Laptop Dell dpatikas@phed-s... Δημήτριος Πατίκας
»
 
 
 
28
29
30
31
1
2
3
«
Η/Υ για καταγραφή δεδομένων Thursday, July 25, 2019 - 12:45 to Friday, October 11, 2019 - 12:45 Laptop Dell dpatikas@phed-s... Δημήτριος Πατίκας
»