Ημερολόγιο

Tuesday, January 1, 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
Κράτηση:
Thursday, January 3, 2019 - 09:00 to 11:00
Reserved items: Κεντρική "Νησίδα" Η/Υ (Βιβλιοθήκη)
Κράτηση από fouli@lib.auth.gr
Σοφία Αλεξανδρίδου
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
Κράτηση:
Friday, January 11, 2019 - 11:00 to 14:00
Reserved items: Κεντρική "Νησίδα" Η/Υ (Βιβλιοθήκη)
Κράτηση από fouli@lib.auth.gr
Σοφία Αλεξανδρίδου
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
Κράτηση:
Tuesday, January 15, 2019 - 12:00 to 14:00
Reserved items: Κεντρική "Νησίδα" Η/Υ (Βιβλιοθήκη)
Κράτηση από fouli@lib.auth.gr
Σοφία Αλεξανδρίδου
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
Κράτηση:
Tuesday, January 22, 2019 - 10:00 to 13:00
Reserved items: Κεντρική "Νησίδα" Η/Υ (Βιβλιοθήκη)
Κράτηση από akaliako@lib.auth.gr
Ανδρονίκη Καλιακούδα
 
Κράτηση:
Wednesday, January 23, 2019 - 12:00 to 15:00
Reserved items: Κεντρική "Νησίδα" Η/Υ (Βιβλιοθήκη)
Κράτηση από fouli@lib.auth.gr
Σοφία Αλεξανδρίδου
 
Σεμινάριο ArcGis extensions
Repeats every week every Thursday and every Friday 1 times .
Thursday, January 24, 2019 - 09:00 to Friday, January 25, 2019 - 14:00 Κεντρική "Νησίδα" Η/Υ (Βιβλιοθήκη) trontsiu@auth.gr Ελένη Τρώντσιου
 
 
Σεμινάριο ArcGis extensions
Repeats every week every Thursday and every Friday 1 times .
Thursday, January 24, 2019 - 09:00 to Friday, January 25, 2019 - 14:00 Κεντρική "Νησίδα" Η/Υ (Βιβλιοθήκη) trontsiu@auth.gr Ελένη Τρώντσιου
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2
 
Κράτηση:
Monday, January 28, 2019 - 10:00 to 12:00
Reserved items: Κεντρική "Νησίδα" Η/Υ (Βιβλιοθήκη)
Κράτηση από akaliako@lib.auth.gr
Ανδρονίκη Καλιακούδα
 
Κράτηση:
Monday, January 28, 2019 - 12:15 to 14:00
Reserved items: Κεντρική "Νησίδα" Η/Υ (Βιβλιοθήκη)
Κράτηση από fouli@lib.auth.gr
Σοφία Αλεξανδρίδου
 
Κράτηση:
Repeats every 2 days 1 times .
Tuesday, January 29, 2019 - 10:00 to 15:00
Reserved items: Κεντρική "Νησίδα" Η/Υ (Βιβλιοθήκη)
Κράτηση από korina@it.auth.gr
Κυριακή Λαμπρίδου
 
 
Κράτηση:
Thursday, January 31, 2019 - 10:00 to 15:00
Reserved items: Κεντρική "Νησίδα" Η/Υ (Βιβλιοθήκη)
Κράτηση από korina@it.auth.gr
Κυριακή Λαμπρίδου