Ρύθμιση ασύρματης σύνδεσης με Android

Για τη σύνδεσή μας στο δίκτυο eduroam πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

Εφόσον βρισκόμαστε στην ακτίνα δράσης των ασύρματων υποδομών του ΑΠΘ, επιλέγουμε πατώντας παρατεταμένα το εμφανιζόμενο ασύρματο δίκτυο eduroam και στη συνέχεια Τροποποίηση διαμόρφωσης δικτύου.

Συμπληρώνουμε τα πεδία σύμφωνα με τον πίνακα:

Μέθοδος EAP PEAP
2η φάση ελέγχου ταυτότητας MSCHAPV2
Πιστοποιητικό CA  Δεν καθορίζεται
Ταυτότητα το πανεπιστημιακό μας e-mail
Άγνωστη Ταυτότητα το πανεπιστημιακό μας e-mail
Κωδικός Πρόσβασης τον κωδικό πρόσβασης του Ιδρυματικού λογαριασμού μας
Τομέας auth.gr

Τέλος, πατάμε Αποθήκευση.
 

Η συσκευή μας έχει συνδεθεί με επιτυχία στο “eduroam” και έχει αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις για μελλοντική χρήση.

 
Με εικόνες