Ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων με τη χρήση του webmail

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων μέσω webmail είναι η εισαγωγή προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού στο webmail.

Δεν είναι δυνατή η ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων με χρήση του webmail εάν διαθέτουμε κρυπτογραφική συσκευή (e-key). Υπάρχει όμως, η δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής μηνυμάτων μέσω του Mozilla Thunderbird και του Microsoft Outlook

Αφού έχετε ολοκληρώσει την εισαγωγή που αναφέρεται παραπάνω, επιλέξτε New Message.

Στο παράθυρο του μηνύματος που σας εμφανίζεται, ακολουθήστε τη διαδρομή Encryption-> S/MIME Sign Message που βρίσκεται λίγο πάνω απο το κέντρο και δεξιά του παραθύρου.

 

Εισάγετε το περιεχόμενο του μηνύματος που επιθυμείτε να αποστείλετε, και πατήστε Sent. Στο μήνυμα που έχετε στείλει θα εμφανίζεται η ψηφιακή σας υπογραφή.

 
Με εικόνες